19 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Încetarea contractului de muncă. Durata perioadei de probă

Loading
Cetăţeanul şi legea Încetarea contractului de muncă. Durata perioadei de probă
contract

Foto: legestart.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Încetarea contractului de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților

 

guestion

Lucram în calitate de vânzător. Acum două luni, a în­cetat contractul individual de muncă „în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, în baza art. 82, lit. d) din Codul muncii”. Ce presupune încetarea contrac­tului în circumstanțe ce nu depind de voința părților în general și despre lit. d) în special?

 

Alina Oprea, Chișinău

 

Încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților presupune că, fără ca vreuna dintre părți să-și fi exprimat intenția de a înceta raporturile juridice de muncă, contrac­tul individual de muncă nu mai poate continua, deoarece a intervenit o împrejurare care încetează automat raporturile juridice de muncă.

Cazurile de încetare a contractului individual de muncă în circum­stanţe ce nu depind de voinţa părţilor sunt enumerate la art. 82 din Codul muncii.

Art. 82, lit. d) din Codul muncii constituie temei de încetare a con­tractului individual de muncă în cazul retragerii, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a unităţii.

Astfel, procedura de licențiere și de retragere a licențelor este regle­mentată în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, nr. 451 din 30.07.2001.

 

Durata perioadei de probă în cazul angajării pe o durată determinată

 

guestion

Are angajatorul dreptul de a stabili o perioadă de probă în cazul salariaților angajați în baza unui contract indi­vidual de muncă pe o durată determinată?

 

Igor Bobu, Orhei

 

Conform art. 61 din Codul muncii, salariaţii angajaţi în baza con­tractului individual de muncă pe durată determinată pot fi supuşi unei perioade de probă care nu depăşește 15 zile calendaristice pentru o du­rată a contractului individual de muncă cuprinsă între trei şi şase luni și 30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de şase luni.

Totodată, ținem să menționăm că este interzisă aplicarea perioa­dei de probă persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de până la trei luni (art. 62, lit. h) din Codul muncii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand