17 iunie 2024
Chisinau
Social

În prag de an școlar, autoritățile constată o lipsă de mii de profesori

Loading
Social În prag de an școlar, autoritățile constată o lipsă de mii de profesori
În prag de an școlar, autoritățile constată o lipsă de mii de profesori
Vocea poporului

Noul an școlar a început cu probleme vechi, la care se mai adaugă și condițiile complicate legate de pandemia de coronavirus.  Cu regret, și în acest an, lipsa cadrelor didactice consti­tuie principala problemă cu care se confruntă sistemul educațional din țară. Mai este nevoie de încă peste 2300 de profesori. Mulți învățători însă nu rezistă volumu­lui enorm de lucru, pentru care nici nu sunt răsplătiți pe măsură, și pleacă.

„Este, de fapt, o lipsă cronică, pentru că același lucru s-a atestat și în anii precedenți. Chiar dacă ministerul a încercat să atragă ti­nerii în școli, mărind indemnizația la încadrarea în câmpul mun­cii, micșorând sarcina didactică, totuși, aceștia nu aleg cariera de pedagog și vă spun de ce. Sunt trei motive esențiale: volumul mare de lucru, stresul continuu și salarizarea insuficientă”, ne-a relevat președinta CR Hâncești al FSEȘ, Ana Cimpoieșu.

Doar în raionul Hâncești, ne spune dânsa, este nevoie de 107 profesori, pe care autoritățile nu știu de unde să-i ia. „Asta dacă am lucra în regim normal, dar în regim pandemic, desigur, numărul nece­sar este mult mai mare”, adaugă Ana Cimpoieșu.

De la începutul anului, în raio­nul Soroca, spre exemplu, au venit doar trei tineri specialiști să lucre­ze în școli. Astfel rămân să activeze în mare parte profesorii trecuți de vârsta de pensionare. „Cu toate că știm că sunt cadrele cele mai vul­nerabile, dar altă soluție nu avem”, a remarcat Nadejda Seredovschi, președinta CR Soroca al FSEȘ.

În această situație, pedagogii care au trecut de vârsta de pensi­onare sunt nevoiți să lucreze și pe timp de pandemie, chiar dacă fac parte din grupul de risc.

 

Vom insista să motivăm pedagogii, îndeosebi pe cei care aduc plusvaloare și prestigiu profesiei

 

Spre exemplu, la Drochia, lip­sa de cadre se rezolvă cu ajutorul pensionarilor. Aproape 50 la sută dintre lucrătorii didactici sunt pen­sionari, dar acest lucru ne face să fim și mai precauți. S-a propus ca pensionarii care au 63 de ani și mai mult să scrie un angajament pe propria răspundere.

„În cazul în care se infectează de COVID-19, rămân să-și asume consecințele. Considerăm această cerință ca fiind de-pășită. Evident, acestora le este frică să lucreze, dar pensia pe care o au nu le per­mite să ducă un trai decent și sunt nevoiți să muncească. Sunt și de cei care se tem să meargă în școli, de frică să nu se infecteze”, susține președintele CR Drochia al FSEȘ, Dumitru Eni.

Mai mult, aceștia nu știu cum vor fi remunerați pentru învățământul on-li­ne. Recent, liderii sindicali din teritoriu, la inițiativa Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), au avut o întâlnire cu minis­trul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Igor Șarov, unde și-au spus păsul și pro­blemele. La ședință au mai participat Oleg Budza, președintele CNSM, Valentin Cru­du, șeful Direcției învățământ general din cadrul MECC.

Președintele CNSM, Oleg Budza, a rei­terat importanța revenirii la școală a ele­vilor, dar, în același timp, a subliniat că se impune protecția maximă a acestora, dar și a profesorilor.

„Internetul este bun, dar atunci când oamenii nu se văd în față, lucrurile se com­plică. Evident, toate eforturile societății sunt îndreptate în sprijinul medicilor, dar nu trebuie să uităm nici de profesori, de cei care se expun riscului de infectare. Mul­tă lume nu vine la lucru, nu acceptă aceste condiții, nu au salariile pe care și le-ar dori. Ne închinăm în fața celor care au rămas și continuă să lucreze în această perioadă. Cred că autoritățile trebuie să găsească resurse financiare pentru a îndeplini toa­te promisiunile făcute, ce țin de salariu, de protecția angajaților”, a afirmat Oleg Budza.

Sindicaliștii au enunțat principalele pro­bleme pe care ar dori să le soluționeze la acest început de an școlar, în parteneriat cu MECC, cum ar fi necesitatea creării  unui grup de lucru pentru elaborarea proiectu­lui de lege pentru modificarea și completa­rea unor acte normative, inclusiv a Codului muncii, care ar reglementa explicit proce­dura de retribuire a muncii, a timpului de staționare în perioada pandemiei, pornind de la principiul păstrării salariului integral pentru angajații din sistem ca formă de protecție socială a acestora.

 

Cerințele sindicaliștilor

De asemenea, s-a vorbit despre necesi­tatea relansării dialogului social în cadrul Comisiei bipartite Minister– Sindicat, pen­tru a pune în discuție proiectul Convenției colective. Totodată, a fost subliniată nece­sitatea unui dialog permanent pe segmen­tul știință și cercetare, în vederea estimării impactului negativ al reformei Academiei de Științe și a măsurilor de protecție socia­lă a angajaților institutelor de cercetare din cadrul AȘM.

Mai mult, s-a cerut punerea în aplicare a unor măsuri suplimentare de protecție so­cială a angajaților din sfera educației și cer­cetării, inclusiv acordarea unor plăți com­pensatorii la cheltuielile pe care le suportă cadrele didactice în timpul pandemiei, dar și pentru asigurarea studiilor la distanță, inclusiv în caz dacă se va trece la această formă de activitate, dar și alte probleme stringente.

 

Ghenadie Donos: „Vom insista în continuare să motivăm profesorii”

„Din partea sindicatului, se va insis­ta și în continuare asupra motivării co­legilor din sistem, îndeosebi a celor care aduc plusvaloare și prestigiu profesiei de pedagog. Vom susține colegiile pedago­gice, facultățile pedagogice, organizațiile studențești sindicale, pentru ca împre­ună să atragem la facultățile pedagogi­ce absolvenți buni și foarte buni, care ar putea asigura continuitate și calitate pro­cesului educațional. Acest lucru poate fi realizat doar cu condiția că dascălii, toți angajații din sistem vor fi sprijiniți și moral, dar și material de către cei care se află la cârma țării. Sindicatele vor continua să in­siste asupra punerii în aplicare a articolului 211 din Legea 270, prin acordarea premiu­lui în mărime de 50 la sută din salariul de bază pentru toți angajații din domeniul educației”, a remarcat președintele FSEȘ, Ghenadie Donos.

Ministrul Igor Șarov a subliniat că, indi­ferent de forma de organizare a procesu­lui educațional, în noul an de studii profe­sorilor li se va achita salariul integral, iar munca suplimentară prestată de cadrele didactice, în funcție de modelul selectat de instituție, va fi remunerată.

„Ministerul Educației, Culturii și Cer­cetării întreprinde toate măsurile nece­sare, astfel încât angajații din sistemul educațional să-și desfășoare activitatea în noul an de studii în siguranță”, a afirmat oficialul.

„Împreună cu ministerul, avem o sar­cină complicată. Sunt necesare acțiuni ca procesul educațional să se desfășoare conform prevederilor legale, ținând cont de situația epidemiologică din țară, fiind asigurat dreptul la educație pentru fiecare copil. Totodată, este foarte important să se asigure respectarea drep­turilor angajaților din sistem, grație căro­ra domeniul educațional funcționează”, a conchis președintele FSEȘ, Ghenadie Donos.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand