20 martie 2023
Chisinau
Varia

In memoriam. Un om cu inimă mare, de care ne va fi dor mereu – Boris Rojnevschi

Loading
Varia In memoriam. Un om cu inimă mare, de care ne va fi dor mereu – Boris Rojnevschi
In memoriam. Un om cu inimă mare, de care ne va fi dor mereu – Boris Rojnevschi
Vocea poporului

Pe 16 octombrie, Boris Rojne­vschi ar fi împlinit vârsta de 65 de ani. Cu regret, Covid-19 a smuls, la 10 martie 2021 din rândurile noastre un luptător aprig, care a promovat și apă­rat drepturile și interesele lu­crătorilor membri ai Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova.

Boris Rojnevschi și-a început ac­tivitatea profesională în calitate de inginer, după absolvirea Tehnicumu­lui de Auto-drumuri din Chişinău (actualul Centru de Excelență în Transporturi) în anul 1975, obținând calificarea de tehnician mecanic şi fiind repartizat cu serviciul la La­boratorul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Transportului Auto din Chişinău.

În anul 1984, a absolvit Institu­tul Politehnic din Chişinău (actuala Universitate Tehnică din Moldova), obținând calificarea de inginer me­canic.

În perioada anilor 1976-1989, Boris Rojnevschi a activat în diverse funcţii (inginer principal, șef adjunct de secție, șef de secție) în cadrul La­boratorului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Transportului Auto din Chi­şinău (Secția tehnică nouă și Secția transportul de pasageri), reorgani­zat pe parcursul anilor în Biroul de Proiectări Tehnologice şi Construcţii și Secția tehnologii și organizarea transportului de pasageri, subordo­nate ministerului transporturilor din republică.

Grație abilităților sale profesio­niste, în anul 1989 a fost transferat la Comitetul Republican al Sindica­tului Lucrătorilor din Autotransport şi Gospodăria Rutieră din Republica Moldova, unde a activat în calita­te de şef al secţiei organizatorice și vicepreședinte al Comitetului. În anul 1995, în cadrul Plenarei a IX-a a Co­mitetului Republican al Sindicatului, a fost ales în calitate de preşedinte al Sindicatului de ramură.

În anul 2000, a fost constituită Federația Sindicatelor Transporta­torilor și Drumarilor (FSTD) din RM, iar Boris Rojnevschi a fost reales președinte și a activat cu dăruire în aceasta funcție peste 20 ani, până la 10 martie 2021, pe parcursul a patru mandate acordate de congresele II-VI ale FSTD.

Pe parcursul activității sale, Boris Rojnevschi s-a manifestat ca un bun organizator şi profesionalist, res­ponsabil de acţiunile întreprinse în scopul soluţionării problemelor de ordin economic şi social, al protejării angajaţilor şi colectivelor de muncă din cadrul organizaţiilor sindicale ale transportatorilor şi drumarilor.

Boris Rojnevschi a promovat insis­tent în fața conducerii țării și a mi­nisterului de resort necesitatea pro­tejării economice a transportatorilor și drumarilor, menținerii colectivelor și a locurilor de muncă, asigurării securității muncii în acest domeniu, combaterii transportului ilicit de pasageri ca parte a economiei sub­terane. El a luptat pentru reanima­rea întreprinderilor specializate de transport și scoaterea în evidență a specialiștilor profesioniști. A susținut politica de optimizare a rețelelor ruti­ere și aplicarea metodologiei de cal­culare a tarifelor la transportul auto de călători etc.

Alături de partenerii sociali și de autoritățile publice centrale, Boris Rojnevschi a participat activ la ela­borarea și modificarea actelor nor­mative și legislative în domeniul transportului auto, a susținut refor­mele în organizațiile drumarilor și măsurile de protejare a salariaților din transportul naval. A promovat ac­tiv importanța adoptării Convențiilor colective naționale și la nivel ramural și a contractelor colective de muncă la nivel de unitate economică, a ple­dat pentru reglementarea relațiilor de muncă între salariații și angajatorii din domeniul transportului și prote­jarea economică a transportatorilor și drumarilor. Boris Rojnevschi a elabo­rat, a coordonat și a semnat, la 21 oc­tombrie 2020, în comun cu ministerul de resort, cu conducătorii asociațiilor patronale ramurale (Uniunea Trans­portatorilor și Drumarilor din R. Mol­dova, cu Asociația Patronală a Dru­marilor din RM) și cu FSTD, Convenția colectivă (nivel ramural) pentru anii 2021-2025, precum și a Convențiilor colective (nivel ramural) anterioare, pentru perioada anilor 2010-2015, 2016-2020.

Boris Rojnevschi a acordat o atenție deosebită pregătirii cadre­lor naționale în domeniul transpor­tului auto de pasageri, a promovat necesitatea creșterii numărului de specialiști calificați din cadrul între­prinderilor specializate în transportul de pasageri atât în capitală, cât și în raioanele țării, asigurând astfel un ni­vel înalt al securității transportului de pasageri.

Este foarte trist în Casa Sindica­telor fără râsul voios și molipsitor al lui Boris Rojnevschi… Odihnește-te în pace, noi ne vom aminti mereu de tine cu drag!

 

Boris BABICI, președintele Federației Sindicale a Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor