15 aprilie 2021
Chisinau
Economie

În 2020, am avut cea mai mare creștere salarială. Sunt oare motive de bucurie?

Loading
Economie În 2020, am avut cea mai mare creștere salarială. Sunt oare motive de bucurie?
În 2020, am avut cea mai mare creștere salarială. Sunt oare motive de bucurie?
Vocea poporului

Conform Biroului Național de Statistică, în 2020, sala­riul mediu brut a ajuns la 8.107,5 lei/lunar, în valoare nominală. Dacă ținem cont că în anul trecut am avut cel mai scăzut nivel al inflației de la independență încoace, atunci salariul în valori reale a crescut în 2020 cu 11,6%, cel mai mare nivel din ultimii 15 ani.

Potrivit unei analize efectuate de expertul economic Veaceslav Ioniță, o creștere mai mare a fost înregistrată în 2006, când salariul mediu lunar în valori reale a cres­cut cu 14,2%.

„Pentru a înțelege mai bine evoluția salariului în Moldova, am transformat salariile plătite în ul­timii 100 de ani, în lei, la valoarea leului din 2020. Trebuie să ținem cont că până în anii 1950 numărul salariaților din Moldova era foar­te mic, totul se baza pe economia naturală, iar salariile reprezentau o cotă nesemnificativă în venitu­rile totale ale populației”, suține Veaceslav Ioniță.

În perioada sovietică, salariul maxim a fost atins în 1982, apoi el a continuat să crească, însă în valori reale el înregistra deja o scădere ușoară, care s-a accele­rat după 1985. Această scădere ascunsă a valorii reale a salariului în ultimii ani ai URSS economiștii au mai numit-o „inflația ascunsă”, provocată de deficitul de mărfuri din magazine.

 

Bunăstarea oamenilor nu este determinată doar de mărimea salariului

 

„La momentul obținerii inde-pendenței, salariul mediu în Mol­dova constituia 1.839 lei/lunar la valoarea leului de azi, puțin peste salariul din 1945. Aici trebuie să facem o remarcă: bunăstarea oa­menilor nu este determinată doar de mărimea salariului. Chiar dacă în 1993 salariul a coborât la 1.454 lei/lunar, totuși oamenii aveau case, obiecte de uz casnic, îm­brăcăminte, existau drumuri pu­blice, sistemul de utilități publice funcționa bine. Puterea lor de cumpărarea a scăzut enorm, dar bunăstarea nu, deoarece ei aveau acces la utilități publice și bu­nuri personale incomparabil mai mult decât în perioadele prece­dente”, a specificat expertul eco­nomic.

Ultimele decenii, au fost anii cu cele mai mari creșteri reale ale sa­lariului din istoria Moldovei. Cea mai proastă perioadă a fost, fără îndoială, 1985-1995, când în doar 10 ani salariul real al moldoveni­lor a scăzut de 3,3 ori. Tot în 10 ani, în perioada 2001-2010, sala­riu real a crescut tot de trei ori.

Care este situația la acest capitol în comparatie cu țările vecine? Salariul mediu brut în Republica Moldova este aproape de trei ori mai mic decât cel din România, însă cu 10% mai mare decât cel al ucrainenilor.

 

Și totuși, ce salariu mediu net au moldovenii?

 

Totuși, există un lucru care le unește pe cele trei țări vecine. Atât în Ucraina, cât și în Republi­ca Moldova și în România, cele mai mici lefuri le au angajații din HoReCa.

Potrivit Biroului Național de Statistică, cel mai mare salariu, de circa 18 mii de lei, este ridi­cat de angajații din informații și comunicații. De cealaltă parte, cele mai mici salarii oficiale le ridică cei din domeniul cazării și alimentației publice, care sunt de doar 5.100 de lei.

Dacă vă întrebați, totuși, ce salariu net primesc angajații în R. Moldova, atunci să excludem din salariul mediu brut de 8.107 lei contribuția la fondul social de 6% și cea la fondurile de asigura­re în medicină de 4,5% și, astfel, obținem o bază impozabilă de circa 7.226 de lei.

Din această sumă, dacă mai calculăm impozitul pe ve­nit pentru persoanele fizice de 12%, obținem un venit net de 6.359 de lei. Adițional, știm că fi­ecare angajat cu un venit mai mic de 30 de mii de lei beneficiază de o scutire personală în valoare de 18.000 de lei anual plus scuti­rile pentru copii, dacă e cazul.

Altfel spus, 18.000 din salariul anual sunt scutiți de impozitul pe venit, fiind impozitat doar restul sumei. Dacă aplicăm toate aces­te deduceri și scutiri, obținem un salariu mediu net de circa 6.800 de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și