19 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

HOTĂRÂRE Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova

Loading
Fără categorie HOTĂRÂRE Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova
cnsm

 

2 martie 2016

nr. 02-1

mun. Chişinău

 

Cu privire la încălcarea Acordului
încheiat între centrele sindicale naţional–
ramurale ale CNSM privind respectarea
reciprocă a integrităţii lor şi a dreptului
la libera asociere de către AS „Viitorul”

 

În urma audierii şi dezbaterilor pe marginea informaţiei cu privire la încălcarea Acordului încheiat între centrele sindicale naţional–ramurale ale CNSM privind respectarea reciprocă a integrităţii lor şi a dreptului la libera asociere de către AS „Viitorul” şi având în vedere că acest Acord, semnat de către 22 de subiecţi ai CNSM, a statuat abţinerea de la orice tentativă de ademenire a membrilor de sindicat şi a organizaţiilor prima­re, de la exercitarea presiunilor de orice natură pentru a obţine trecerea lor de la un CSNR la altul, nu a fost respectat de preşedintele Federaţiei „Sindlex”, M. Laşcu, care a demarat o campanie de smulgere a organiza­ţiilor FSEŞ din raionul Ungheni în vara-toamna anului 2015, utilizând metodele sale deja obişnuite, inclusiv resursa administrativă. Un spe­cialist principal de la DÎ Ungheni este numit în calitate de preşedinte al AS „Viitorul” în Ungheni, o situaţie similară atestându-se în majoritatea structurilor „Viitorului”. Încălcând flagrant p. 3 din numitul Acord, care stipulează că Hotărârea despre trecerea organizaţiei sindicale primare la un alt CNSR este adoptată de adunarea sindicală cu votul a 50% plus unu sau cu 2/3 din voturile delegaţilor la conferinţă, cu prezenţa obligatorie a reprezentanţilor celuilalt CSNR, au fost „trecuţi” în toamna anului 2015 la „Viitorul” cca 300 membri de sindicat din Ungheni.

Pornind de la situaţia creată, Biroul executiv al CG al FSEŞ a adre­sat Comitetului Confederal un Apel, aprobat  prin Hotărârea nr.07 din 24.02.2016 şi prezentat, cu titlu de informare, şedinţei din 25 februa­rie 2016. În acest Apel, Biroul executiv al CG al FSEŞ cere cu insistenţă Comitetului Confederal întreprinderea unor măsuri concrete împotriva acţiunilor de subminare a unităţii şi integrităţii FSEŞ şi a altor federaţii din componenţa CNSM, de către Federaţia „Sindlex”.

În calitate de răspuns la Apel, pe data de 1 martie curent,  dlui D. Iva­nov i-a fost prezentat un „Acord de parteneriat”, semnat de M. Laşcu şi contrasemnat de dnii O. Budza, preşedinte, şi M. Hîncu, vicepreşedinte CNSM, în calitate de garanţi, care urma să fie semnat de preşedintele FSEŞ.

Propunerea de semnare a unui nou Acord, „de parteneriat” a fost pusă în discuţie şedinţei extraordinare a Biroului executiv din data de 2 martie 2016,  provocând un şir de întrebări şi dubii membrilor Biroului execu­tiv, şi anume:

• Care este necesitatea semnării lui dacă există deja Acordul din 26 februarie 2015, semnat de  22 dintre cei 27 de membri ai Comitetului Confederal, inclusiv de dl D. Ivanov şi M. Laşcu?

• Care este puterea şi gradul de seriozitate a Hotărârii CC din 26 fe­bruarie 2015, dacă, după încălcarea flagrantă a acesteia, făptaşul sem­nează alt Acord, pe care promite că nu-l va încălca ?

• Ce se va întâmpla cu cel care a încălcat Hotărârea Comitetului Con­federal din 26 februarie 2015? Se va respecta punctul 6, conform căruia Comitetul Confederal va fi nevoit să se pronunţe asupra utilităţii apar­tenenţei la Confederaţie a sindicatului de ramură, care a adus atingere integrităţii şi unităţii altui sindicat?

Având în vedere cele expuse,

 

Consiliul General al Federației Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

HOTĂRĂŞTE:

 

1. A respinge Acordul de parteneriat, propus de M. Laşcu, preşedintele Federaţiei „Sindlex”, şi conducerea CNSM, din motivul existenţei unui Acord încheiat între centrele sindicale naţional-ramurale ale CNSM pri­vind respectarea reciprocă a integrităţii lor şi a dreptului la libera asocie­re, aprobat de Comitetul Confederal al CNSM la 26 februarie 2015.

2. A cere Comitetului Confederal al CNSM:

– declararea acţiunilor AS „Viitorul” în raionul Ungheni după data de 26.02.2015 drept acţiuni de subminare a integrităţii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei;

– reîntoarcerea organizaţiilor sindicale primare din raionul Ungheni, trecute la AS „Viitorul” cu încălcarea p. 3 al Acordului nominalizat;

– punerea în aplicare a prevederilor p. 6 al Acordului, aprobat prin Hotărârea Comitetului Confederal nr. 2-4 din 26.02.2015.

3. În cazul refuzului sau tergiversării realizării cerinţelor FSEŞ, Consi­liul General al FSEŞ îşi asumă organizarea unor acţiuni de responsabili­zare a Comitetului Confederal al CNSM faţă de realizarea propriilor ho­tărâri şi informarea organismelor sindicale internaţionale, la care FSEŞ şi CNSM sunt parte.

4. Prezenta hotărâre va fi expediată Comitetului Confederal al CNSM, tuturor organelor sindicale de nivelul II şi cu atribuţii de nivelul II, afi­liate FSEŞ.

5. Se pune în sarcina Biroului executiv monitorizarea realizării pre­zentei hotărâri.

 

Preşedinte 

Dumitru IVANOV

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi