16 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Guvernul vrea să dezvolte strategic turismul

Loading
Fără categorie Guvernul vrea să dezvolte strategic turismul
turism-moldova

Foto: diez.md

După o strategie care n-a fost realizată nici pe jumătate, a fost elaborat un nou document, menit să dezvolte pe termen lung industria locală de turism. Intenţia respectivă va costa bugetul milioane de lei, în speranţa că vor fi atrase în schimb venituri de şase ori mai mari. Experţii susţin însă că celor de la Agenţia Turismu­lui le-a scăpat un detaliu important. Atunci când au elaborat strategia, turismul era o ramură dependentă de dezvoltarea altor sectoare ale economiei naţionale. În plus, trebuie să oferim servicii de calitate turiştilor străini care ne vizitează ţara, iar acest lucru e mai greu de realizat.

 

Directorul general al Agenţi­ei Turismului, Nicolae Platon, este convins că Strategia turism 2020 va contribui la dezvoltarea potenţialului turistic existent şi sporirea competitivităţii pe plan regional sub aspectul preţurilor şi al calităţii serviciilor. În acest sens, strategia prevede douăzeci de priorităţi, forme de turism şi trasee turistice prin care vor fi atraşi cât mai mulţi turişti de peste hotare şi, totodată, va fi sti­mulat turismul intern.

Dacă prevederile strategiei vor fi realizate, către finele anului 2016 vom avea circa 20 de rute valorificate, două rute integrate în circuitul turistic internaţional şi două spoturi publicitare, di­fuzate la posturile de televiziune internaţionale. Totodată, vor fi elaborate cinci ghiduri turisti­ce, o hartă rutieră turistică, zece evenimente turistice organizate anual, opt expoziţii internaţio­nale, o zonă turistică pilot şi şase acorduri internaţionale de cola­borare. Se aşteaptă ca cele mai multe acumulări la buget să vină din urma dezvoltării turismului vitivinicol, de afaceri, rural, bal­near şi religios.

Bugetul total pentru imple­mentarea strategiei este de pes­te 167 mil. de lei, dintre care 62 mil. de lei vor fi utilizaţi la prima etapă. Potrivit estimărilor Agen-ţiei Turismului, volumul încasă­rilor din turismul receptor şi in­tern va fi de aproximativ 1 mild. 100 mii de lei, iar numărul tu­riştilor va creşte anual cu 3% în cazul celor străini şi cu 4% – în al excursioniştilor locali.

„Vrem ca turiştii străini să ne viziteze ţara nu doar pe trei zile, cât e media actuală, ci să-şi prelungească vacanţa până la o săptămână. Pentru aceasta trebuie să avem ce arăta turiş­tilor şi cu ce să-i oprim aici. Ne vom strădui să facem o promo­vare a Republicii Moldova ca destinaţie turistică la posturile internaţionale de televiziune şi prin intermediul ambasadelor”, a spus Nicolae Platon. El a adă­ugat că va fi instituită şi o taxă de promovare, inclusă în costul pachetului turistic ce va fi de 1-3% din valoarea lui. Ulterior, o parte din sumele acumulate din colectarea acestei taxe vor merge pentru achitarea spoturilor pu­blicitare difuzate în străinătate.

 

De vină este legea, care nu e funcţională

 

Deşi datele Biroului Naţional de Statistică arată că numărul tu­riştilor străini care ne-au vizitat ţara în ianuarie-iunie curent este în creştere cu 5% faţă de perioa­da similară a anului trecut, acest lucru nu va influenţa, la sfârşitul anului, ponderea pe care o ocupă industria turismului în PIB. Ea va rămâne, potrivit experţilor, aşa cum a fost – de 1%. Respec­tiv, turismul nu poate fi conside­rat o sursă strategică de creştere economică. Cu toate acestea, Gu­vernul insistă şi crede că putem deveni o ţară turistică atractivă şi că sectorul trebuie reanimat.

„Sunt foarte multe probleme şi pentru a le rezolva nu e sufi­cient să avem doar strategie în domeniul turismului. A mai fost una. Deşi bună ca și conţinut, în lipsă de resurse financiare şi de efort din partea anumitor in­stituţii, aceasta n-a putut urni situaţia din loc”, a remarcat Ga­briel Mărgineanu, preşedintele Asociaţiei patronale a industriei turismului din RM. În opinia sa, noua strategie este binevenită, însă rezultatele vor fi vizibile în abia doi-trei ani şi numai în cazul în care aceasta se va implementa aproape în totalitate.

 

g_economie

Dacă vrem turism dezvoltat, trebuie să fim competitivi sub aspectul preţului şi al calităţii

 

Potrivit strategiei, urmează să fie modificată Legea Turismului care nu este una funcţională, nu asigură domeniului o dezvolta­re şi necesită să fie adaptată la obiectivele turistice şi standar­dele legislaţiei europene. Atât reprezentanţii agenţiei, cât şi turoperatorii susţin că o lege vi­abilă le va asigura o concurenţă sănătoasă pe piaţă şi va genera beneficii pentru consumatorii de servicii şi atracţii turistice.

Cea mai importantă modifi­care a legii ţine de delimitarea agenţiilor de turism de turopera­tori. Deşi actuala lege nu prevede acest lucru, în prezent, agenţiile îşi permit să formeze pachete de servicii turistice. În viziunea ex­perţilor, aceasta are un impact negativ asupra pieţei, mai ales că multe agenţii nici nu dispun de personal calificat, tehnologii informaţionale sau platforme operaţionale necesare formării pachetelor de servicii turistice. Toate aceste consecinţe sunt su­portate de consumatori.

Gabriel Mărgineanu este sigur că această delimitare va stabili o oarecare ordine pe piaţă şi în jur de 20% dintre cele 444 de agenţii de turism şi turoperatori vor dis­părea. „În primul rând, vor cădea agenţiile „fantomă”, apoi cele care nu au capacităţi financiare. Astfel se va consolida piaţa de servi-cii turistice, iar agenţiile şi turo­peratorii rămaşi vor oferi servicii mult mai calitative”, a spus el.

 

Serviciile de turism trebuie certificate

 

O analiză detaliată relevă fap­tul că nivelul de competenţă din sectorul prestării serviciilor tu-ristice este redus, ca urmare a lip­sei standardelor de performanţă şi a personalului calificat. „Cali­tatea serviciilor turistice oferite de agenţii economici în domeniu lasă de dorit, iar în ultimii patru ani nu s-a realizat controlul ca­lităţii acestor servicii. De aceea, Agenţia Turismului a fost reorga­nizată şi are o subdiviziune care se va ocupa de analiză, control şi clasificare a calităţii, dar şi de certificarea serviciilor turistice”, a menţionat Nicolae Platon.

A fost efectuată şi o experti­ză a preţurilor cu care operează prestatorii de servicii turistice autohtoni şi s-a demonstrat că nu suntem competitivi nici cu ţă­rile din regiune, nici cu cele euro-pene.

Aceasta deoarece avem pre­ţuri exagerate pentru calitatea serviciilor. În prezent, o noap­te de cazare la unele pensiuni turistice şi hoteluri ajunge la o mie de lei. „Vrem să creăm mai multe zone turistice, inclusiv un program-pilot, ca alternativă la ceea ce există şi va apărea concu­renţa. Respectiv, se vor diminua preţurile.

Partenerii străini au pus deja condiţia ca în situaţia în care pre­ţurile în RM nu vor fi ajustate la cerinţele lor, noi nu ne vom putea integra pe piaţa europeană a in­dustriei de turism”, a recunoscut directorul Agenţiei Turismului. În opinia sa, costul unui pachet turistic în Moldova ar trebui să fie între 25 şi 30 de euro pentru cazare şi trei mese pe zi.

Calitatea proastă şi serviciile turistice scumpe plasează Repu­blica Moldova pe locul 102 din 140 de ţări participante în clasa­mentul internaţional al competi­tivităţii în turism, realizat în 2012 de Forul Economic Internaţional. Potrivit clasamentului, Moldova a pierdut trei poziţii faţă de anul 2011 şi s-a plasat între Kuwait şi Guyana, iar printre ţările euro­pene ocupă ultimul loc.

„La fel ca Bosnia şi Hertzego­vina, R. Moldova este o ţară slab dezvoltată turistic şi necesită in­vestiţii semnificative în moder­nizarea infrastructurii, inclusiv a drumurilor. Strategiile şi poli­ticile de dezvoltare a turismului nu vor aduce rezultate la modul practic atâta timp cât locaţiile turistice au drumuri rele, nu au condiţii de cazare pentru turişti şi personal pregătit pentru a acorda servicii turistice de calita­te”, afirmă experţii. Ei mai spun că turismul nu se dezvoltă şi din considerentul că ducem lipsă de resurse naturale şi culturale, iar infrastructura transportului ae­rian lasă mult de dorit.

De asemenea, ar fi bine să fie adoptate tehnici eficiente de marketing pentru a atrage turişti şi să fie organizate târguri şi ex­poziţii cu impact internaţional.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi