19 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Gospodăria ţărănească vs contractul de muncă. Durata unei ture continue

Loading
Cetăţeanul şi legea Gospodăria ţărănească vs contractul de muncă. Durata unei ture continue
contract-de-munca

Foto: lenadia.ru

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Gospodăria ţărănească, obligată să încheie contract de muncă

 

guestion

Lucrez la o gospodărie de fermieri din sat deja de doi ani, fără a avea încheiat un contract de muncă. Stăpâ­nul spune că legea nu prevede, în cazul meu, încheie­rea contractului de muncă. Este corect ce spune?

 

Bogdan Tătaru, Călărași

 

Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) stabilește, la art. 22, alin. (1), că relaţiile de muncă din cadrul gospodăriei ţărăneşti sunt reglementate de Codul muncii şi de contractele individuale de muncă.

Astfel, potrivit art. 326 din Codul muncii, gospodăria ţărănească (de fermier) este obligată să întocmească, în formă scrisă, contractul individual de muncă cu salariatul şi să-l înregistreze la autoritatea administraţiei publice locale, care remite o copie a acestuia inspecţiei teritoriale de muncă. Perfectarea carnetului de muncă al salariatului respectiv şi înscrierile în el se fac de către secretarul consiliului local.

Prin urmare, potrivit celor comunicate, conducătorul gospodăriei țărănești (de fermier) este obligat să încheie contract individual de muncă cu dumneavoastră. Mai mult decât atât, timpul de lucru în gos­podăria ţărănească se include în vechimea în muncă şi în stagiul de cotizare pe baza înscrierilor din carnetul de muncă şi a certificatelor eliberate de casele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, ce confirmă plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat (art. 22 din Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier)).

 

Durata unei ture continue

 

guestion

Care este durata maximă a muncii în tură?

 

Constantin Columbeanu, Chișinău

 

Munca în tură este perioada care include timpul îndeplinirii lucră­rilor și timpul de odihnă între schimburi în campusurile speciale. Po­trivit art. 319 din Codul muncii, durata unei ture continue nu trebuie să depășească o lună. În cazuri excepţionale, la anumite obiective, an­gajatorul, după consultarea reprezentanţilor salariaţilor, poate majora durata turei continue până la trei luni.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand