9 august 2022
Chisinau
Без рубрики

Generația tânără trebuie să se regăsească în marea familie sindicală

Loading
Без рубрики Generația tânără trebuie să se regăsească în marea familie sindicală
Generația tânără trebuie să se regăsească în marea familie sindicală

forum

 

La Forumul tinerilor sindicalişti din cadrul Federaţiei Sindi­catelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energe­tice, care a avut loc la Institutul Muncii în perioada 30 iunie –1 iulie, au fost discutate probleme cu care se confruntă tine­rii salariaţi, precum și soluţii pentru aceste probleme. A fost ales un nou vicepreşedinte al Comisiei de Tineret din cadrul federaţiei. Este vorba de Doiniţa Babalâc, care activează la SRL „Chişinău–Gaz”.

 

„Are experienţă de muncă de sindicalist, e foarte ambiţioasă şi energică”, a caracterizat-o Alexan­dru Devdera, preşedinta Comisiei de Tineret din cadrul federaţiei respective. Aceasta a spus că foru­mul are drept scop „să ne cunoaş­tem mai bine unii pe alţii. Unii tineri sindicalişti au participat la seminare internaţionale şi vor pu­tea să vă împărtăşească experienţa lor, vor putea oferi soluţii pentru problemele cu care se confrun­tă tinerii sindicalişti”, a subliniat Alexandru Devdera.

Margareta Strestian, preşedinta Federaţiei Sindicatelor Luc-rătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, a spus: „Dumneavoastră sunteţi noua ge­neraţie, pe care noi mizăm. Veţi participa la evenimente organiza­te atât la nivel de federaţie, cât şi de confederaţie, şi sper să obţineţi rezultate frumoase. Nu există pro­bleme doar ale unui sindicat de ramură, problemele sunt comu­ne. Trăim cu toţii într-o societate în care viaţa ne face să fim foarte ambiţioşi. Voi, tinerii, puteţi veni cu propuneri în ceea ce priveşte modificarea legislaţiei, activitatea sindicatelor. Îmi face o deosebită plăcere să lucrez cu tinerii, pentru că ei sunt viitorul nostru”.

Domnia sa a adăugat că fede­raţia are un plan de acţiuni care include şi activităţi pentru tinerii sindicalişti. Au fost promovați ti­nerii noştri la Şcoala Sindicală, ajunsă la a patra ediţie, pentru ca ei să participe la un ciclu de instru­iri, organizate de CNSM, cu su­portul sindicatelor din Austria. În cadrul acestei şcoli, au fost patru tineri ambiţioşi, care s-au prezen­tat foarte bine şi au obţinut abili­tăţi de comunicare, de negociere a unui contract colectiv de muncă, noi cunoştinţe în ceea ce priveşte legislaţia muncii.

„Eu vă doresc să ajungeţi toţi viitori lideri sindicali, conducători de unităţi economice, să activaţi în Guvern sau Parlament, pentru că o meritaţi. Dar pentru aceasta trebuie să munciţi mult şi să vă dezvoltaţi capacităţile. Va trebui să mergeţi la dialog social cu an­gajatorul, veţi negocia contractul colectiv de muncă, unde va trebui să ţineţi cont de problemele sala­riaţilor. Totodată, trebuie să ţineţi cont şi de posibilităţile financiare ale întreprinderii, pentru că, dacă veţi cere prea mult, riscaţi să ră­mâneţi fără nimic. Sunteţi cei care veţi deveni membri ai comitetelor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, veţi participa la protecţia socială a salariaţilor, la îmbună­tăţirea condiţiilor de muncă ale angajaţilor, veţi evalua riscurile profesionale.  Un sindicalist depu­ne o muncă imensă, dar nu întot­deauna este apreciat. Cineva din­tre persoanele în etate spunea că 

sindicatul este o organizaţie care apără drepturile celor cărora li se încalcă drepturile și sunt cei mai nemulţumiţi, dar rar când spun cuvântul „mulţumesc”.  Să nu vă temeţi să puneţi întrebări, chiar şi de ordin personal. Împreună vom găsi soluţii”, a punctat Margareta Strestian.

 

Tinerii sunt o prioritate în activitatea CNSM

 

Petru Gherman, consultant su­perior în Departamentul organiza­re, educaţie şi informare al CNSM, a menţionat că sindicatele depun eforturi maxime pentru a asigura condiţii favorabile de muncă pen­tru tineri.

„Problemele tinerilor sunt per­manent pe agenda de lucru a con­federaţiei, precum şi a centrelor sindicale naţional-ramurale. Pen­tru tineri se organizează conferin­ţe, întruniri, seminare de instruire. Noi dorim ca tinerii să se regăseas­că în marea familie sindicală, să se implice activ în organizarea şi des­făşurarea mai multor acţiuni sin­dicaliste, să fie mai perseverenţi în procesul de apărare a drepturilor social-economice ale salariaţilor”, a relevat Petru Gherman.

Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, a menţionat că forumul nu este un eveniment doar pen­tru bifă, dar are drept obiectiv de a consolida tinerii din cadrul federaţiei, 1632 la număr. „Este o cifră destul de mare. Pot să vă asigur că tinerii sunt o prioritate în activitatea CNSM. Există o stra­tegie care susţine şi promovează tinerii, care tinde să reţină tine­rii acasă. Împreună cu Alexandru Devdera, am lucrat la noua lege cu privire la tineret, propunerile noastre au fost acceptate de Gu­vern, aşteptăm răspuns din Parla­ment. Există mişcare, Comisia de Tineret din cadrul confederaţiei are rezultate tot datorită impli­cării voastre. Vrem să rămânem acasă. Mii de oameni pleacă peste hotare, printre care şi mulți tineri. Statisticile arată că patru din zece tineri sunt şomeri, sunt nişte cifre care mă dor foarte mult. Comisia de Tineret din cadrul CNSM pune un mare accent pe instruire – dacă nu eşti informat, nu eşti protejat. Vă îndemn să fiţi mai uniţi, mai puternici”.

Tatiana Marian a relatat despre ce activităţi sunt planificate până la finele anului, în care vor fi im­plicaţi tinerii sindicalişti. „Pe par­cursul lunii iulie, va avea loc Şcoala de vară „Organizing pentru tinerii lideri de sindicat”, destinată Comi­siei de Tineret. Pentru luna august, este programat un flash-mob civic de informare „Împreună pentru sindicate”. O şcoală sindicală cu genericul „Prin proiecte spre so­luţii”, destinată tinerilor lideri din cadrul consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor (CITS), va avea loc în septembrie. Pentru octombrie, este programată o ac­ţiune de informare cu genericul „Drepturile omului – drepturi sin­dicale pentru tineri”. Activitatea va avea loc în comun cu CITS, în ca­drul şcolilor profesionale din trei localităţi privind dreptul tinerilor la o muncă decentă. În noiembrie, va avea loc Festivalul Solidarităţii tinerilor sindicalişti. Pentru luna decembrie, este programată o şe­dinţă de evaluare a activităţii Co­misiei de Tineret a CNSM.

 

Modalităţi de promovare a imaginii sindicatelor

 

În cadrul forumului, Doiniţa Babalâc a prezentat un proiect din cadrul Şcolii Sindicale din Mol­dova şi a prezentat modalităţi de promovare a imaginii sindicate­lor prin intermediul reţelelor de socializare, pe care le-a însuşit în cadrul unui seminar internaţional de la Cernigov, Ucraina.

Viorica Spânu, vicepreşedin­tă a organizaţiei sindicale a SRL „Lukoil–Moldova”, a vorbit despre strategiile sindicatelor în compa­niile transnaţionale. Olga Şişcova, preşedinta organizaţiei de tineret din cadrul SRL „Gagauz–Gaz”, a relatat despre dialogul social efici­ent dintre administraţia întreprin­derii şi organizaţia sindicală.

Membrii Comisiei de Tineret din cadrul federaţiei amintite au participat la atelierul „Sindicatul pentru tineri sau tinerii pentru sindicate?”, moderat de Dorin Su­ruceanu, şeful Departamentului educaţie şi cercetare din cadrul In­stitutului Muncii. Rodica Popescu, şefa Departamentului mass-media şi relaţii internaţionale al CNSM, a moderat atelierul „Organizing: metode şi instrumente”.

În a doua zi a forumului, tinerii sindicalişti din cadrul federaţiei conduse de Margareta Stresti­an au participat la un training de dezvoltare personală cu genericul „Imaginea personală în carieră”, moderat de Doina Arseni, direc­torul Centrului de Dezvoltare Per­sonală „Puterea succesului”. După aceasta, Ştefan Popov, directorul Centrului de Dezvoltare Personală „Ascending”, a moderat trainingul „Inteligenţa emoţională. Manage­mentul stresului”.

La etapa de evaluare, partici-panții au menționat că și-au apro­fundat cunoștințele în ceea ce pri­veşte activitatea sindicatelor, că au găsit răspunsuri la multe întrebări ce țin de apartenență la sindicat, au reușit să identifice idei pentru planificarea activităților comisi­ilor de tineret la locul de muncă. Experiența de a lucra în echipă în cadrul atelierelor de discuții a fost o bună realizare a forumului.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor