25 iunie 2024
Chisinau
Varia

Gastronomia este arta bucuriei, a sănătății și calității  

Loading
Varia Gastronomia este arta bucuriei, a sănătății și calității  
Gastronomia este arta bucuriei, a sănătății și calității  
sindicate.md

Campionatul Național Gas­tronomic pentru Juniori – ediția VI 2022, desfășurat recent la Chișinău, „a pus pe jar” comunitatea bucă­tarilor, a patiserilor și bru­tarilor juniori și seniori din R. Moldova.

Circa 100 de elevi, profesori de la 15 instituții de învățământ care pregătesc specialiști la meseriile Bucătar, Co­fetar, Brutar și Tehnologia Alimentației Publice, 15 cei mai solicitați bucătari-șefi și specialiști în tehno­logia alimentației publice, 11 parteneri ai Campiona­tului cu rol de organiza­tori și sponsori, mai multe camere de luat vederi și reporteri ai posturilor TV s-au întrunit la Școala Pro­fesională nr. 2 din Chișinău pentru a pune în valoare „arta de a prepara mâncă­ruri alese și însușirea de a le aprecia calitatea”.

Campionatul respectivse află la cea de a VI-a ediție, iar popularitatea sa crește de la an la an, fapt dovedit prin interesul de participare la con­curs a instituțiilor de învățământ, a agenților economici din sectorul HORECA, a comunității bucătarilor și a partenerilor sociali.

Vitalie Belîi, dr., conf. univ., direc­tor interimar al Școlii Profesionale nr. 2 din Chișinău, a menționat, la deschiderea evenimentului, că acesta întrunește tinerii pasio-nați de arta culinară, care își în­cearcă puterile la probe devenite tradiționale: Tema de acasă, Cu­tia magică, Proba individuală. De fiecare dată, elevii ghidați de pro­fesori și maiștri au dat dovadă de profesionalism, competență, ingeniozitate și pasiune, calități pentru care au fost decernate trofee memorabile.

În cele șase ediții ale sale, Cam­pionatul a răspuns provocărilor economice, sociale de forță ma­joră. În acest an, la proba „Tema de acasă”, competitorii au prepa­rat specialități gastronomice din bucătăria tradițională ucraineană, printre acestea regăsindu-se peș-tele umplut ca la Odesa, sarmale (Holubțî), colțunașii cu cartofi și vișină (vareniki), borșul cu sfeclă roșie, korovai – pâine împletită pentru sărbători, torturi și deser­turi cu miere. Bucătăria ucraineană este o parte integrantă a culturii ucrainene, a ospitalității acestui frumos și glorios popor. Prin acest gest, participanții la Campionat s-au solidarizat cu poporul ucrai­nean, care trece prin momente foarte grele.

Comitetul Sectorial pentru For­marea Profesională în domeniul HoReCa, fondat de Asociaţia Pa­tronală din Comerţ, Hoteluri, Re­staurante şi Catering și Federaţia Sindicală a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri, este unul dintre organi­zatorii principali ai Campionatului, și pe parcursul anilor a favorizat dezvoltarea unei platforme de par­teneriat social la nivelul HoReCa în domeniul formării profesionale, creată în scopul sprijinirii învăţă­mântului profesional tehnic şi for­mării continue, precum şi în scopul corelării formării profesionale a angajatorilor şi salariaţilor cu ce­rinţele pieţei forţei de muncă.

Diana Romanciuc, președinta Federaţiei Sindicale a Lucrători­lor din Comerţ, Alimentaţia Pu­blică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şiHoteluri („SindLUCAS”), vicepreședintă a Comi­tetului Sectorial, a menționat că, pe parcursul anului de studii 2021-2022, partenerii soci­ali au organizat pentru

cadrele didactice și ele­vii instituțiilor de învățământ din domeniu câteva master class-uri, iar Campionatul gas­tronomic este punctul de vârf al colaborării intersectoriale pen­tru competențe. Astfel, campionatul este și o prezentare a califică­rii tinerilor pentru a fi recrutați de angajatori.

Galina Rusu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetă­rii (MEC), prezentă la eveniment, de asemenea a menționat valoa­rea Campionatului pentru dez­voltarea raporturilor între siste­mul educațional și piața muncii și pentru dezvoltarea competențelor practice ale elevilor.

Titlul Școala Anului 2022 în do­meniul gastronomic a fost con­ferit școlilor: Locul I – Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor Bălți; Locul II – Școala profesionala nr. 5 din Chișinău, Locul III – Școala profesională nr. 2 din Chișinău.

 

Liliana POSȚAN, secretar tehnic al Comitetului Sectorial CSFPCHR

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand