25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Garanţiile de stat în domeniul salarizării. Dreptul la sisteme de stimulare a salariaţilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Garanţiile de stat în domeniul salarizării. Dreptul la sisteme de stimulare a salariaţilor
garantii-de-strat

Foto: hotweek.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Garanţiile de stat în domeniul salarizării

 

guestion

Care sunt garanțiile de stat în domeniul salarizării?

 

Valentin Terțea, Orhei

 

 

Garanţiile de stat în domeniul salarizării cuprind salariul minim stabilit de stat, tarifele de stat de salarizare în sectorul bugetar, cuantu­mul minim garantat al salariului în sectorul real, precum şi adaosurile şi sporurile cu caracter de compensare, garantate de stat şi reglemen­tate de legislaţia în vigoare (art. 129 din Codul muncii). Cuantumul acestor garanții poate fi majorat prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă și/sau convenția colectivă.

 

Dreptul de a stabili diferite sisteme de stimulare a salariaţilor

 

guestion

Cine stabilește plățile de stimulare?

 

Doina Trofim, Chișinău

 

Potrivit art. 137 din Codul muncii, angajatorul este în drept să sta­bilească diferite sisteme de premiere, de adaosuri şi sporuri la salariul de bază, alte plăţi de stimulare după consultarea reprezentanţilor sa­lariaţilor, inclusiv prin contractul colectiv de muncă. În unităţile din sectorul bugetar, modul şi condiţiile de aplicare a plăţilor de stimulare şi de compensare se stabilesc prin lege şi prin alte acte normative.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand