30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Garanţii juridice pentru salariaţi. Principii ale reglementării raporturilor de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Garanţii juridice pentru salariaţi. Principii ale reglementării raporturilor de muncă
Garanţii juridice pentru salariaţi. Principii ale reglementării raporturilor de muncă

 

 

raporturi-de-munca

Foto: hrmanageronline.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Garanţii juridice pentru salariaţi în cazul schimbării proprietarului

 

guestion

Dispun oare salariaţii de garanții juridice că nu vor fi concediați în cazul schimbării proprietarului unității?

 

Simion Orbu, Chișinău

 

 

În cazul schimbării proprietarului unității (de exemplu, în urma privatizării întreprinderii de către un investitor autohton sau stră­in), contractele individuale de muncă încheiate cu salariații nu sunt desfăcute, cu excepția conducătorului unității, a adjuncților lui și a contabilului-șef. Aceştia pot fi concediați, dar nu neapărat, de noul proprietar, în temeiul art. 86 alin. (1) lit. f) din Codul muncii.

Potrivit art. 185 din Codul muncii, în caz de încetare, în legătu­ră cu schimbarea proprietarului unității, a contractului individual de muncă încheiat cu persoanele de conducere, noul proprietar le acordă acestora câte o compensație suplimentară, dacă acest lucru este prevăzut de contractul individual de muncă.

Privitor la conducătorul unității, art. 264 din Codul muncii prevede că, în caz de încetare a contractului individual de muncă, în lipsa unor acțiuni sau inacțiuni culpabile, acesta este preavizat în scris cu o lună înainte și îi este plătită o compensație pentru încetarea contractului individual de muncă înainte de termen, în mărimea prevăzută de contract, dar nu mai mică decât trei salarii medii lunare.

Unele garanții ale salariaților pot fi stabilite prin contractele co­lective de muncă. Art. 33 din Codul muncii stabilește că, în cazul schimbării tipului de proprietate al unității, contractul colectiv de muncă continuă să-și producă efectele în decurs de șase luni din momentul transmiterii dreptului de proprietate. În această peri­oadă, oricare dintre părți poate propune celeilalte părți să încheie un nou contract colectiv de muncă sau să prelungească contractul existent. Este important de menționat și faptul că, în caz de schim­bare a proprietarului unității, succesorul preia toate drepturile şi obligaţiile existente la momentul schimbării proprietarului, ce de­curg din contractul colectiv de muncă şi din contractele individua­le de muncă. Concedierea salariaţilor în aceste cazuri este posibilă numai cu condiţia reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate (art. 64, alin. (3) din Codul muncii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand