1 iulie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Garanţii în domeniul normării muncii. Reducerea funcţiei vs. concediul medical

Loading
Cetăţeanul şi legea Garanţii în domeniul normării muncii. Reducerea funcţiei vs. concediul medical
Garanţii în domeniul normării muncii. Reducerea funcţiei vs. concediul medical
millo.co
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Garanţii în domeniul normării muncii

 

Ce înseamnă normarea muncii în condițiile legislației în vigoare?

Anghelina Ochișor, Chișinău

 

Normarea muncii face obiectul unor reglementări ale Codului muncii. Astfel, art. 166 din Codul muncii (CM) stabilește garanțiile de bază în domeniul normării muncii, și anume: concursul metodologic al statului în organizarea normării muncii și aplicarea sistemelor de normare a muncii stabilite de angajator împreună cu reprezentanții salariaților și stipulate în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ la nivel de unitate. Normele de muncă pot fi revizuite pe măsura implementării tehnologiilor noi sau înfăptuirii unor măsuri organizatorice și de alt gen, care asigură sporirea productivității muncii. Normele-tip de muncă sunt elaborate de către autorităţi­le administraţiei publice centrale de specialitate, de comun acord cu patronatele şi sindicatele şi sunt aprobate în modul stabilit de Guvern. Hotărâri sau decizii ale Guvernului Republicii Moldova în acest sens deocamdată nu sunt cunoscute. Art. 169 din CM dispune că procedura de revizuire sau înlocuire a normelor de muncă, pre­cum şi situaţiile concrete în care poate fi aplicată se stabileşte prin contractele colective de muncă, prin alte acte normative la nivel de unitate şi/sau prin convenţiile colective. Același art. 169 din CM dispune că despre introducerea unor norme noi de muncă salariaţii trebuie să fie anunţaţi în scris, sub semnătură, cel puţin cu două luni înainte. Legislația dispune că angajatorul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice care au fost puse la baza elaborării normelor de muncă şi să creeze condiţiile de muncă necesare pentru îndeplinirea normelor de producţie (de deservire). Aceste condiţii sunt: starea bună a maşinilor, a dispozitivelor, asigu­rarea la timp cu documentaţie tehnică și altele.

 

Reducerea funcţiei vs. concediul medical

 

Mă aflu în concediu medical, dar în curând expiră perioa­da de preavizare pentru concediere pe motivul reducerii funcției. Cum se va plăti indemnizația pentru concediul medical în cazul în care voi fi concediat?

Vasile Pârlea, Chișinău

 

Condițiile de plată a indemnizației pentru concediul medical de­pind de tipul contractului individual de muncă în baza căruia acti­vează salariatul.

În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată şi/sau în baza contractului de prestări servicii, dreptul la indemnizaţii pentru concediile medicale acordate până la expirarea contractului individual de muncă încetează la data încetării contractului, precum şi în cazul lichidării unităţii, cu excep­ţia dreptului la indemnizaţie de maternitate şi indemnizaţie pentru incapacitate de muncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Dacă persoana este angajată în baza contractului individual de muncă pe o durată nedeterminată, dreptul la indemnizaţie pentru concediul medical început până la data concedierii continuă fără întrerupere şi după concediere și se menţine după concediere, în cazul în care calitatea de asigurat este pierdută din motive ce nu i se pot imputa (art. 86 alin.(1) lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii, fapt confirmat prin înscrierea din carnetul de muncă şi declaraţia scrisă pe proprie răspundere, că nu este persoană asigurată. După concediere, indemnizaţia este achitată de unitatea din care persoa­na a fost concediată sau, în cazul lichidării acesteia, din bugetul de asigurări sociale de stat, de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor