12 august 2022
Chisinau
Social

FSCRE: Forumul cu genericul „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”

Loading
Social FSCRE: Forumul cu genericul „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”
FSCRE: Forumul cu genericul „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”
fscre.md

În perioada 20-23 octombrie cu­rent, membrii Consiliului General al Federaţiei Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) au participat la prima ediție a Forumului „Evaluarea competențelor liderilor de sindicat”. Evenimentul se înscrie în Planul de activitate al Consiliului General pentru anul 2021 și în Obiectivele strategice ale FSCRE, aprobate de Congresul VII al Federației, pentru anii 2020–2025.

Activitatea respectivă de instruire și informare continuă a liderilor de sindi-cat a avut drept scop de a dezvolta com-petențele profesionale și de a evalua cunoștințele participanților în domeniul securității si sănătății în muncă (SSM), al legislației muncii și privind unele aspecte organizatorice și de comunicare eficientă în activitatea liderului sindical.

Forumul a fost deschis de președinta FSCRE, Margareta Strestian. În discursul său, ea a subliniat aportul sindicatelor și al partenerilor sociali în buna organiza­re a măsurilor de securitate a salariaților în perioada crizei pandemice determi­nate de virusul Covid-19. Acestea au re­alizat un ansamblu de acțiuni în scopul asigurării condițiilor de lucru, protejării vieții, a sănătății și integrității salariaților, susținerii financiare a membrilor de sin­dicat care au fost infectați și a familiilor acestora.

„Securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE. Acest ansamblu prevede un înalt grad de res­ponsabilitate a personalului implicat în adoptarea măsurilor planificate la toate etapele de lucru din organizațiile mem­bre. Atât reprezentanții angajatorilor, cât și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice trebuie să fie instruiți în domeniul SSM, să cunoască ansamblul de dispoziții și măsuri pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția lucrători­lor la locul de muncă, eliminarea factori­lor de risc și de accidentare”, a menționat Margareta Strestian.

 

Cauzele accidentelor de muncă

În baza analizei accidentelor de muncă, ce au avut loc în ramură în nouă luni ale anului 2021, rezultă că acestea s-au pro­dus atât din cauza nerespectării cerințelor SSM din partea angajaților, cât și din ca­uza angajatorilor, care conform legislației sunt obligați să ia măsurile necesare, pentru ca lucrările specifice cu risc sporit să fie executate de salariați atestați cores­punzător, instruiți, echipați cu mijloace de protecție individuale și colective, luând în considerație natura activităților.

La acest capitol a vorbit Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. Aceasta s-a referit la cadrul juridic în sfe­ra securității și sănătății în muncă, la noi­le reglementări și cerințe minime în ceea ce privește SSM, dar și la managementul activității în domeniul respectiv.

Liderii de sindicat au fost informați des­pre procesul de negocieri pentru înche­ierea Convenției Colective (nivel ramural) pe anii 2022-2025, care a fost elaborat cu menținerea garanțiilor prevăzute de Convenția colectivă pentru anii 2018-2021, cu adăugarea unor noi garanții suplimen­tare și completări, ce corespund legislației muncii actuale. Documentul a fost discutat cu membrii Comisiei pentru consultări și negocieri colective (nivel ramural) în cadrul ședinței din 24 septembrie 2021.

Participanții la eveniment au adre­sat întrebări și au consemnat necesitatea cunoașterii legislației muncii și a modifi­cărilor recente, pentru a evita, gestiona și soluționa conflictele care pot apărea în ca­drul organizațiilor sindicale primare.

Lucrările Forumului s-au desfășurat cu respectarea strictă a normelor și masurilor de prevenire a infecției cu Covid-19, stabi­lite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor