14 iunie 2024
Chisinau
Social

FSCRE a lansat o acțiune de susținere a persoanelor cu dizabilități

Loading
Social FSCRE a lansat o acțiune de susținere a persoanelor cu dizabilități
FSCRE a lansat o acțiune de susținere a persoanelor cu dizabilități
investigatii.md

Ei sunt ca și noi, deși unii nu sesizează pe deplin acest lucru. 3 Decembrie, Ziua Internațională a Per­soanelor cu Dizabilități, are ca obiectiv promovarea înțelegerii problemelor lega­te de dizabilitate și mobili­zarea susținerii demnității, a drepturilor și bunăstării persoanelor cu dizabilități.

Copiii sunt cel mai grav afectați de această situație. Ei nu înțeleg faptul că sunt diferiți de marea majoritate a populației. Nu pot să țină pasul cu cei de vârsta lor, înțeleg mai greu și se pot exprima mai greu.

Pentru a-i ajuta pe părinții membri de sindicat care au în în­grijire copii cu grad sever de diza­bilitate, Biroul Executiv al FSCRE a lansat recent o acțiune de sprijin cu genericul ,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice”.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, 42 de membri de sindicat vor pri­mi un ajutor material unic în va­loare de 3000 de lei. Susținerea financiară este acordată în scopul ameliorării situației materiale a copiilor cu grad sever de dizabi­litate din cadrul a 17 organizații sindicale membre ale FSCRE.

În această zi, sindicatul de ra­mură și organizațiile sindicale membre ale FSCRE, s-au implicat și-au manifestat sprijinul pen­tru membrii de sindicat care au copii cu grad de dizabilitate să se bucure de șanse egale. Prin aceasta s-a încercat, de aseme­nea, sensibilizarea opiniei publice cu privire la avantajele care ar re­zulta din integrarea persoanelor cu dizabilități în societate, sub di­ferite aspecte al vieții de zi cu zi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand