14 aprilie 2024
Chisinau
Cultura

FSCM: cele mai talentate cupluri din comunicații și-au demonstrat aptitudinile

Loading
Cultura FSCM: cele mai talentate cupluri din comunicații și-au demonstrat aptitudinile
FSCM: cele mai talentate cupluri din comunicații și-au demonstrat aptitudinile
concurs-FSCM

Foto: fscm.md

Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii, în comun cu organizațiile sindicale mem­bre, a organizat, pe 4 apri­lie, concursul cu genericul „Jumătatea mea”, care a avut loc în sediul Teatrului de Revistă „Ginta Latină” din Chișinău. Este un con­curs în care au fost scoase în evidență ingeniozitatea, artistismul cuplurilor în care cel puțin unul dintre soți activează în domeniul comunicațiilor și este mem­bru de sindicat. Scopul aces­tui concurs a fost de a accen­tua dragostea, încrederea și respectul în familie.

 

Cele patru cupluri concuren­te au pregătit scenete interesante care i-au captivat pe spectatori din primele clipe. Declaraţiile de dragoste ale concurenţilor i-au emoționat până la lacrimi pe spec­tatori.

„Deoarece familia este baza societății, ne-am gândit să confir­măm acest slogan prin organiza­rea concursului „Jumătatea mea”.Cui nu-i place să iubească, să fie iubit? Sunt lucruri atât de simple, care nu ne solicită mari eforturi, dar care ne aduc satisfacţii şi nouă, şi copiilor, ba chiar şi părinţilor, dacă aceștia au ocazia să fie alături de noi”, a menționat Ion Pîrgaru, președintele FSCM.

 

Declarații de dragoste originale

 

Să revenim la cele patru cupluri, care au participat la concurs. E vorba de Irina Carpus și Denis Lipcan, de la ÎS „Combinatul Po­ligrafic”, Ana Zdragușși Sorin Anița, SA „Moldtelecom”, Glodeni, Evelina și Deonis Șargu, tot de la SA „Moldtelecom”, Inna și Petru Todorov de la Centrul de Prelucra­re și Transportare Poștă.

Concurenții s-au pregătit foarte serios pentru concurs, având sce­narii demne de actori adevărați. Cele patru cupluri și-au arătat dragostea și talentul la probele de dans, cântec și măiestrie actori­cească.

Un rol deosebit, dar și dificil, în același timp, le-a revenit mem­brilor juriului: Zinaida Țarină, șefa Departamentului marketing și relații publice al Teatrului de Revistă „Ginta Latină”, președinta juriului; Diana Cernei, specialist în Departamentul organizare al Federației Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Chimică și Re­surse Energetice; Victor Muradu, președintele comitetului sindical al Agenției Naționale pentru Reg-lementare în Comunicații Elec­tronice și Tehnologia Informației; Petru Bolgaru, președintele co­mitetului sindical al Întreprinde­rii de Stat „CRIS Registru”, și Ina Macovei, președintele Consiliului de tineret al Federației Sindicate­lor Angajaților din Serviciile Pub-lice „SINDASP”. Fiecare probă a fost jurizată în baza grilei de 5-10 puncte, în funcție de talentul fie­cărui cuplu. E cazul să menționăm și oaspeții de onoare care au asis­tat la spectacol. Este vorba despre Tamara Mirovschi, șefa Departa­mentului organizare, educaţie și informare din cadrul CNSM, Vasi­le Ropot, director DT MTC, Petru Gherman, Departamentul orga­nizare, educaţie și informare al CNSM, și Mihai Negru, vicedirec­tor al Școlii profesionale Rezeni.

Chiar dacă toți au meritat să fie câștigători, juriul a fost imparțial și i-a notat după merit. Pe primul loc s-a situat Ina și Petru Todorov. Evelina și Denis Șargu au ocupat locul doi, iar a treia poziție a fost împărțită de Ana Zdraguș, Sorin Anița și Irina Carpus, Denis Lip­can.

 

Sfârșitul încununează opera

 

Și, ca să fie o zi cu totul și cu totul deosebită, reprezentanții Federa-ției Sindicatelor din Comunicații au invitat ansamblul „Enigma ro­milor”. Artiștii au interpretat cânte-ce țigănești și au dansat cu foc. E mare și prietenoasă familia Federației Sindicatelor din Comunicații!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand