19 aprilie 2024
Chisinau
Cultura

“Frânturi de adevăr” și realitatea zilei

Loading
Cultura “Frânturi de adevăr” și realitatea zilei
alexandru-ionescu

Foto: facebook.com

Este lucru ştiut că nu întotdeauna realita­tea poate fi reflecta­tă direct. Ea poate fi descrisă într-o formă voalată şi citită prin­tre rânduri. În cazul autorului Alexandru Ionescu, gândurile filosofice curg gârlă aşa cum scrie cartea, într-un limbaj simplu și accesibil. Savantul a parcurs 450 de km de la Bucureşti până la Chişinău ca să ne po­vestească despre rea­lităţi dure, dar atât de necesare. „Nimeni nu este mai orb decât cel ce nu vrea să vadă”, spune autorul.

 

Cartea “Frânturi de ade­văr” de Alexandru Ionescu, scriitor, publicist, ecolo­gist, ex-parlamentar din România, luptător pentru dreptate, a fost prezentată la Biblioteca municipală Haşdeu din Chişinău, eve­nimentul fiind moderat de Elena Butucel, vicedirector al acestui cămin cultural. Volumul prezintă o lume debusolată, o lume plină de crime şi violenţe, jafuri, co­rupţie, insulte şi calomnii, adică ceea prin ce trecem noi toţi astăzi. Este o temă în vogă nu numai pentru Romania, ci şi pentru Re­publica Moldova. Temă, care lasă mult loc pentru discuţii.

Autorul ne vorbeşte des­pre adevăratele problemele din învăţământ şi educaţie “care se prăbuşesc pe zi ce trece”. Descrie cu exactitate evenimentele de parcă ar fi trăit în Moldova. Vorbește despre înșelăciune, îndru­mându-ne să verificăm minuţios orice informaţie auzită. “Un amestec de adevăr şi de informaţie fal­să, care nu foloseşte nimă­nui! Dimpotrivă, dezorien­tează şi stârneşte nelinişti şi confuzii nejustificate. De aceea toate lucrurile care ni se comunică trebuie verifi­cate din mai multe surse cu atenţie şi cu prudenţă (fără a uita vreodată versul zglo­biu al lui Topârceanu: Cine crede tot ce-i spui, Este vai de capul lui)”.

Publicistul-ecologist, mai fiind şi biolog, scrie despre revoltele mulţimii, actuala politică ecologistă, despre problemele adia­cente sănătăţii şi implica­rea cu încălcări a farma­ciilor.” Piaţa farmaceutică se va desfăşura în afara oricărui monopol, funcţio­nând în cadrul unui sistem responsabil, guvernat de instituţii, care-şi îndepli­nesc riguros şi corect atri­buţiile.”

Alexandru Ionescu este o persoană remarcabilă, cunoscută în toată lumea, fiind om de ştiinţă, mem­bru al prestigioaselor Aca­demii, inclusiv din New York şi Illinois, Chişinău, autor şi coautor a mai mul­tor volume, precum şi a sute de lucrări ştiinţifice.

Cunoscutul politician, fost deputat în Parlamen­tul României, întemeieto­rul primului partid ecolo­gist din Romania a reuşit să preia şi să stabilească le­gătura cu verzii europeni.

La lansare au luat cu­vântul academicienii Ion Dediu, Simion Toma, pro­fesorul universitar Valentin Bobeica, precum şi scrii-tori, poeţi: Claudia Partole, Angela Chicu etc. Prezen­tarea de carte a culminat cu un concert, prezentat de colectivul de instrumen­tişti de la centrul de crea­ţie „Floarea soarelui”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand