9 august 2022
Chisinau
Social

Forumul tineretului din FSCRE: între probleme și realizări

Loading
Social Forumul tineretului din FSCRE: între probleme și realizări
Forumul tineretului din FSCRE: între probleme și realizări
Vocea poporului

După o lungă perioadă de pan­demie, timp în care am stat izolați și am comunicat mai mult prin intermediul internetului, tinerii sindicaliști din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Chimică şi Resurse Ener­getice din Republica Moldova s-au întrunit față în față la Foru­mul Comisiei de Tineret a FSCRE. Evenimentul a fost organizat în zi­lele de 18 și 19 iunie, la Institutul Muncii din Chișinău.

Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), prezent la eveniment, a menționat că tinerii reprezintă o prioritate a mișcării sindicale și sunt promovați activ în cadrul structurilor sindicale de diferite niveluri.

„Este necesar ca, împreună cu partenerii sociali, să punem mai mare accent pe implemen­tarea unor politici naționale de susținere a tinerilor salariați. Vrem ca tinerii să rămână să munceas­că în țară, iar pentru aceasta este nevoie să le oferim salarii decen­te, condiții sigure de muncă, per­spective de dezvoltare, facilități la obținerea unor credite în condiții preferențiale, beneficii stabilite în contractele colective de muncă etc.”, a subliniat liderul sindical.

Margareta Strestian, președintele FSCRE, a relevat, la rândul său, că restricțiile impuse de crizalegată de Covid-19 a determinat aplicarea diverselor metode și forme adaptate situației pandemi­ce.

,,Forumul Comisiei de Tineret din cadrul FSCRE este o experiență acumulată pe parcursul edițiilor anterioare desfășurate, cu noi tendințe în procesul de instrui­re ce include aspecte teoretice și practice, traininguri de dezvol-tare a competențelor şi abilităților profesionale sindicale etc.”.

Vadim Borisov, secretar regional Indus­triALL, prezent în format online, a vorbit despre evenimentele și campaniile online desfășurate și despre modul în care Indus­triALL Global Union își sprijină organizațiile afiliate din regiune.

Acesta a făcut o trecere în revistă a unor activități organizate de Uniunea globală de federații sindicale IndustriALL în ultima perioadă pentru tineret, despre probleme la nivel global, precum sunt pandemia de Covid-19 și soluțiile găsite de diferite state pentru a susține populația în această pe­rioadă dificilă. De asemenea, s-a referit și la energia regenerabilă, numită și energia viitorului. Vadim Borisov a apreciat toate măsurile întreprinse de organizațiile afili­ate din Republica Moldova pentru ținerea sub control a situației legate de Covid-19 la locul de muncă, luarea măsurilor nece­sare pentru a proteja sănătatea și veniturile lucrătorilor și pentru a asigura sustenabili­tatea companiilor prin legislație, convenții colective și dialog social.

 

Tinerii reprezintă o prioritate a mișcării sindicale și sunt promovați în structuri de diferite niveluri

 

Alexandru Șevciuc, membru al Consi­liului de administrație al SA „Moldovagaz”, prezent la eveniment, a afirmat că FSCRE contribuie intens la instruirea activului sindical al tuturor structurilor Federației. De asemenea, acesta a apreciat aportul considerabil acordat de Federația Sindi­catelor Lucrătorilor din Industria Chimi­că şi Resurse Energetice prin acordarea ajutoarelor materiale în perioada pan­demică tuturor persoanelor membri de sindicat în urma infectării cu virusul Covid-19.

Roman Țurcan, președintele Comisiei de Tineret a FSCRE, a relatat despre Con­cursul de lucrări infografice cu genericul „Sindicatul meu”, urmând o prezentare succintă a unuia dintre câștigătorii acestui concurs, Octavian Macovețchi, din cadrul OSP SRL „Ialoveni-Gaz”, absolvent al Școlii Proiectelor.

Participanții la forum, reuniți în trei grupuri de lucru, au fost familiarizați și antrenați pe parcursul instruirii de forma­tori experimentați în domeniu, conform tematicilor. Astfel, tinerii sindicaliști au fost instruiți pe aspectele legate de nego­cierea, elaborarea și încheierea contracte­lor colective de muncă, căpătarea de noi abilități de dezvoltare a dialogului soci­al, pentru negocierile colective în cadrul parteneriatului social, atât la nivel de ra­mură, cât și la nivel de unitate, beneficiile apartenenței la sindicat – motivație, avan­taje, așteptări – aspecte ce țin de politica informaționala. De asemenea, s-a vorbit despre promovarea sindicatelor în mediul online și mass-media etc.

De menționat faptul că, în cadrul Fo­rumului, tinerii sindicaliști au adoptat cu unanimitate de voturi Rezoluția Forumu­lui Comisiei de Tineret a FSCRE.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor