24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Formele nestandard de ocupare, reglementate insuficient

Loading
Без рубрики Formele nestandard de ocupare, reglementate insuficient
Formele nestandard de ocupare, reglementate insuficient
atelier-sindicate

Foto: vocea.md

Lucrătorii antrenaţi în forme ne­standard de ocupare ar putea, în viitor, să beneficieze de mai multă protecţie, prin prisma perfecţio­nării legislaţiei, dar şi a practicilor naţionale în materie. Un atelier tri­partit privind formele respective de angajare a fost organizat, miercuri, la Chişinău, de Organizaţia Interna­ţională a Muncii. 

 

Ala Lipciu, coordonatorul naţional al OIM, a menţionat că formele nestandard de ocupare sunt foarte răspândite în secto­rul informal al economiei. Este vorba despre contractele de muncă ce au o durată deter­minată, despre lucrul sezonier, cel prestat la domiciliu etc.

Aceste forme de ocupare nu sunt în între­gime acoperite de legislaţia muncii şi, în con­secinţă, lucrătorii angajaţi în acest fel rămân, de multe ori, în afara protecţiei legislative. De aceea, părţile interesate şi-au propus să facă o trecere în revistă a prevederilor deja existente în legislaţia muncii, precum şi a practicilor europene şi a dispoziţiilor din convenţiile OIM, a subliniat Ala Lipciu.

 

Legalizarea lucrătorilor

 

Sergiu Sainciuc, viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a remarcat că, în prezent, Codul muncii reglementează di­ferite forme de muncă, inclusiv activităţile sezoniere sau cele în bază de contract pe ter­men determinat.

„Pentru noi este important să vedem cum putem să îmbunătăţim legislaţia în dome­niul raporturilor de muncă, inclusiv a aspec­telor legate de formele nestandard de ocu­pare. Principalul este să protejăm lucrătorii prin intermediul preluării bunelor practici”, a specificat Sergiu Sainciuc.

În acest an, la Geneva, a fost adoptată o recomandare a OIM privind trecerea de la munca informală la cea formală. În ţara noastră sunt foarte multe persoane care muncesc „la negru” şi este necesar ca acti­vitatea acestora să fie legalizată, pentru a le putea fi create condiţii mai bune de muncă.

Totodată, este necesar să fie achitate con­tribuţiile de asigurări sociale şi medicale, precum şi ca aceşti oameni să fie asiguraţi din toate punctele de vedere. În anumite do­menii nu sunt contribuţii obligatorii şi lucră­torul trebuie să înţeleagă că el trebuie să se asigure personal, benevol, a accentuat Sergiu Sainciuc.

 

Protecţia salariaţilor

 

„Sindicatele susţin orice formă nestan­dard de ocupare ce este reglementată, in­clusiv de actele internaţionale ale OIM, cu condiţia de a fi respectate în măsură deplină drepturile şi interesele de muncă ale lucrăto­rilor”, a declarat Petru Chiriac, vicepreşedin­te al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Petru Chiriac a constatat că formele ne­standard de ocupare sunt prezente şi în ţara noastră, dar nu sunt reglementate în sufici­entă măsură de legislaţia naţională. Unele situaţii care apar pe piaţa muncii şi nu sunt reglementate au determinat partenerii soci­ali să înainteze un proiect de modificare şi completare a Codului muncii, care a fost deja aprobat de Guvern.

Astfel, s-a propus să poată fi încheiate contracte individuale de muncă în cazul rea­lizării proiectelor investiţionale, al efectuării unor lucrări legate de majorarea volumului de producţie sau de servicii, precum şi cu persoanele care se angajează la unităţile cre­ate pentru o perioadă determinată.

 

Condiţii decente de muncă

 

Ovidiu Jurca, specialist principal pentru activităţile lucrătorilor din cadrul OIM, a subliniat că atelierul sus-menţionat a avut scopul de a genera o imagine cât mai clară a situaţiei din ţara noastră, precum şi pro­puneri de ajustare a legislaţiei şi practicii în această materie. Obiectivul ajustărilor re­spective este ca lucrătorii implicaţi în forme­le atipice de ocupare să beneficieze de drep­turile fundamentale ale angajaţilor standard, adică cei cu normă întreagă şi pe o durată nedeterminată.

„În contextul unei globalizări care este to­tal dezechilibrată în defavoarea lucrătorilor, trebuie să găsim căi pentru a oferi o protecţie şi o materializare a dreptului lucrătorilor de a beneficia de condiţii decente de muncă”, a conchis Ovidiu Jurca.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand