17 august 2022
Chisinau
Social

Formarea profesională, o oportunitate excelentă în activitatea Federației „SINDLEX”

Loading
Social Formarea profesională, o oportunitate excelentă în activitatea Federației „SINDLEX”
Formarea profesională, o oportunitate excelentă în activitatea Federației „SINDLEX”
sindlex.md.com

Pandemia a dat peste cap bu­nul mers al lucrurilor în toate domeniile și în toată lumea. Pericolul nu a trecut așa de re­pede cum am sperat, dar viața merge înainte și trebuie conti­nuate activitățile, cu condiția ca să fie respectate normele de protecție împotriva epidemiei.

Astfel, în perioada 21-23 iulie, peste 40 de sindicaliști din Organizația de Tineret și Organizația de Femei a Federației „SINDLEX”, membri ai Consiliului Sindicatului „Demnitate”, cu par­ticiparea conducerii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, s-au întrunit în cadrul Forumului „Condiții de muncă în pandemie. Noi abordări. Aspec­te social-economice”. Evenimen­tul a fost organizat de Federația „SINDLEX”. La lucrările Forumu­lui au mai participat conducerea Federației Naționale a Sindicatelor Polițiștilor și Personalului Contrac­tual din România, precum și Ma­riana Grama, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

Participanții au evaluat condițiile de muncă ale salariaților, membri de sindicat, în context pandemic și stare de urgență, riscurile și regulile de securitate și sănătate în muncă și au pus în discuții subiecte legate de consolidarea capacităților lide­rilor sindicali în situații de criză.

„În perioada pandemiei, angajații din organele de forță au fost în prima line și s-au confrun­tat cu numeroase riscuri, iar noi, sindicaliștii, am depus eforturi pentru a asigura condiții decente de muncă. Am continuat procesul de negocieri cu partenerii sociali, fiind încheiate Contracte colecti­ve de muncă. Suntem convinși că acest Forum va contribui la conso­lidarea Federației „SINDLEX”, fiind și o oportunitate excelentă de a face schimb de experiență”, a spe­cificat Mihail Lașcu, președinte al Federației „SINDLEX”.

 

Noile relații de muncă, determinate de pandemie

Totodată, prin intermediul aces­tui Forum, sindicaliștii au analizat noile realități pe care le trăiesc salariații membri ai Federației „SINDLEX”, angajați ai diferite­lor structuri ale MAI, în contextul unei pandemii fără precedent, al muncii la distanță și utilizării tot mai frecvente a noilor tehnologii informaționale, circulație limitată atât în țară, cât și în străinătate.

Sindicaliștii au accentuat că, din cauza pandemiei, condițiile de muncă s-au deteriorat și este sar­cina organizațiilor sindicale să pro­tejeze drepturile lucrătorilor într-o situație atât de dificilă. De aseme­nea, s-a discutat despre necesita­tea încheierii de noi contracte de muncă, care să prevadă facilități pentru angajații organelor de forță și din alte ramuri, care activează în condiții de risc sporit.

Prezent la lucrările Forumului, Oleg Budza, președintele CNSM, a apreciat înalt eforturile Federației legate de încheierea contractelor colective de muncă în instituțiile organelor de forță, care vin să îmbunătățească condițiile de lucru ale angajaților. Totodată, liderul sin­dical a comunicat despre acțiunile întreprinse de CNSM și centrele sindicale național–ramurale în pe­rioada pandemiei, propunerile sin­dicatelor către autoritățile de stat, menite să contribuie la atenuarea efectelor pandemiei și la relansa­rea economiei naționale.

În cadrul Forumului au avut loc, de asemenea, seminare te­matice susținute de Liuba Rota­ru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, Angela Otean, secretar general al Federației, Svetlana Rîbac, vicepreședinte al Sindica­tului „Viitorul”, Daniela Cărbune, președinta Organizației de Tineret a Federației, și Tatiana Marian, șefa Departamentului mass-media și relații internaționale al CNSM.

O atenție deosebită s-a acordat chestiunilor legate de politicile de susținere a femeilor și tinerilor, res­pectarea drepturilor de muncă ale salariaților, evoluția parteneriatului social în ramură, particularitățile contractului colectiv de muncă, sindicatele – o platformă sustena­bilă de dezvoltare a tinerilor, sindi­catul – garant al respectării drep­turilor de muncă ale salariaților, sistemul de asigurări sociale din Republica Moldova ș. a.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor