24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Formare sindicală pentru liderii sindicali din ramura industriei chimice şi resurselor energetice

Loading
Без рубрики Formare sindicală pentru liderii sindicali din ramura industriei chimice şi resurselor energetice
Formare sindicală pentru liderii sindicali din ramura industriei chimice şi resurselor energetice

 

 

seminar

Foto: vocea.md

Recent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Re­surse Energetice a organizat, la Insti­tutul Muncii, un seminar cu genericul „Managementul negocierilor colecti­ve. Elaborarea și negocierea contrac­tului colectiv de muncă”. La eveni­ment au participat lideri de sindicat din organizații sindicale primare.

 

Scopul seminarului a fost sporirea gradu­lui de informare a grupului-ţintă privind ma­nagementul intern al organizației sindicale primare, modul de desfăşurare a negocieri­lor contractului colectiv de muncă.

Nicolae Stratila, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chi­mică și Resurse Energetice, a relatat că 2014 a fost anul adunărilor de dare de seamă și alegeri în cadrul întreprinderilor federației. O bună parte a comitetelor sindicale au acum un nou lider sindical. „Federația a organizat acest seminar pentru a susține, prin studii de calitate, persoanele proaspăt alese, dar și a actualiza cunoștințele celor cu experiență sindicală, în materie de elaborare a contrac­tului colectiv de muncă, precum și în pro­cedura de negociere eficientă. Un alt modul ține de managementul intern al organizației sindicale”, a subliniat Nicolae Stratila.

El a adăugat că un sindicalist abil trebuie să fie un manager bun și un negociator price­put, dacă dorește să obțină beneficii pentru membrii de sindicat și să apere drepturile și interesele acestora în cazul în care ele sunt lezate. La rândul ei, Tamara Mirovschi, șefa Departamentului organizare, educație și in­formare din cadrul CNSM, a menționat că, „în cadrul seminarului, s-a discutat despre funcţiile şi elementele managementului in­tern, planificarea activităţii, întocmirea şi monitorizarea evidenţei documentelor, des­făşurarea şedinţelor organelor de conducere ale organizaţiei sindicale primare. Totodată, ne-am dorit să înarmăm cu o competență adecvată privind activitatea sindicală, pe toți participanții, asigurând extinderea fluxului informațional în rândul membrilor de sin­dicat”.

De asemenea, Ilona Josanu, magistru în dreptul muncii, a specificat: „Ne-am pro­pus să elucidăm procedura de desfășurare a negocierilor colective, garanțiile pentru participanții la negociere, conținutul și struc­tura contractului colectiv de muncă”.

 

Informația, o armă redutabilă în negocieri

 

În timpul lucrului în grupuri, participanţii au elaborat şi au prezentat un proiect al pla­nului de acțiuni pentru organizaţia sindicală, au fost desfăşurate jocuri pe roluri referitor la expunerea atribuţiilor adunării sindicale, componentele comitetului sindical. Prezen­tările efectuate de grupuri au fost ulterior discutate de toți cei prezenți. La modulul legat de negocieri, s-au discutat detaliat eta­pele negocierii, prevederile legale referitor la desfășurarea negocierilor și garanțiile pen­tru persoanele care participă la acest proces. Participanții au examinat cazuri din practică și au oferit soluții proprii.

Activitatea a fost apreciată înalt de către participanți și de organizatori.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand