13 iulie 2024
Chisinau
Varia

Femeile pot influența stabilitatea și pacea în lume

Loading
Varia Femeile pot influența stabilitatea și pacea în lume
Femeile pot influența stabilitatea și pacea în lume
maria-tereza

Foto: basarabia.md

 

Reprezentantele sexului frumos pot influența mersul lucrurilor în politica interna-țională, chiar dacă nu ocupă funcții decizionale în țările de unde provin. Căci, în caz de război, femeile suferă cel mai mult, petrecându-și fiii și soții în zone de conflict, de unde nu știu dacă vor mai re­veni.

 

„Femeile participante la Con-ferința Internațională a Sindi­catelor și a Consiliului Regional Pan–European ITUC/PERC au făcut un apel către conducerea tuturor țărilor să pună accent pe menținerea păcii la nivel global. Fiecare a doua femeie care a vor­bit și-a arătat neliniștea față de evenimentele care au loc în lume. Acestea și-au exprimat dorința de a contribui personal la menținerea păcii, inclusiv în țările de unde provin. Să-și unească eforturile

pentru progres, dar nu pentru distrugere”, ne-a declarat Liuba Rotaru, președinta Consiliului de Femei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova.

Faptul că femeile ar putea să influențeze bărbații care sunt la conducere la toate nivelurile este cunoscut de mult timp. Încă din antichitate, apoi în epoca mo­dernă, femeile au avut un cuvânt greu de spus, chiar dacă de cele mai multe ori se aflau în umbră. Nu degeaba se spune că în spate­le unui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică. În Occi­dent, atât în Europa, cât și peste ocean, unde femeile nu sunt dis­criminate deloc, reprezentantele sexului frumos sunt desemnate cu adevărat în funcții puternice.

O dovadă în acest sens, un lu­cru nemaiîntâlnit până în prezent, cel puțin în Republica Moldova, a fost un eveniment care a avut loc recent. Comandantul Armatei Na­ţionale, generalul de brigadă Igor Cutie, a avut la Ministerul Apără­rii o întrevedere cu reprezentan­tele Institutului pentru Securitate Incluzivă (ISI) din Statele Unite ale Americii, Jacqueline O’Neill şi Ariel Gordon, aflate într-o vizită de lucru în Republica Moldova.

Scopul vizitei a fost de a oferi asistenţă Guvernului Republicii Moldova și societății civile la elaborarea 

strategiei naționale interinstituționale de implementa­re a Rezoluţiei 1325 a Consiliu­lui de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi se­curităţii (Women, Peace and Se­curity). Părţile au discutat despre importanța proiectului şi etapele de implementare a acestuia.

De asemenea, oficialii au tre­cut în revistă colaborarea dintre cele două instituţii în contextul implementării la nivel naţional a Rezoluţiei şi în elaborarea unui Plan Naţional de Acţiuni în do­meniu.

Generalul Cutie a menționat faptul că Ministerul Apărării acordă importanța cuvenită di­mensiunilor de gen în sectorul de securitate şi apărare naţională.

La rândul său, directoarea ISI, Jacqueline O’Neill, a apreciat ac­ţiunile desfăşurate de Ministerul Apărării în vederea implemen­tării Rezoluţiei, specificând că instituţia poate deveni un reper și model pentru alte structuri din sectorul de securitate şi apă­rare.

Planul Naţional de Acţiuni pentru punerea în aplicare a Re­zoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 1325 (PNA) în Republi­ca Moldova, desfăşurat de ISI şi Ministerul Apărării, cu spri­jinul Centrului de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova, se află la prima fază de implementare, care presupune elaborarea unui raport de autoeva­luare şi a unui plan de selectare a priorităţilor în domeniu.

 

De-a lungul istoriei, renumitele premii Nobel pentru Pace au fost adjudecate şi de reprezentante ale sexu­lui frumos. Dacă multe dintre acestea au fost figuri extrem de mediatizate, altele, care au luptat pentru drepturile oamenilor din ţări africane sau asiatice, nu au cunoscut consacrarea decât la nivel restrâns. Până în prezent, doar 15 femei au primit premiul Nobel pentru Pace în 110 ani de istorie a distincţiei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand