21 iulie 2024
Chisinau
Social

Federaţia Sindicală „Sănătatea” îndeamnă: „Nu agresaţi cadrele medicale!”

Loading
Social Federaţia Sindicală „Sănătatea” îndeamnă: „Nu agresaţi cadrele medicale!”
Federaţia Sindicală „Sănătatea” îndeamnă: „Nu agresaţi cadrele medicale!”

flash-mob

 

Circa 50 de studenţi din anul I de la Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” din Chişinău, fiind conduşi de Ludmila Ciocan, profesoară de educaţie fizică şi sport, au organizat, recent, un flash–mob în faţa mai multor instituţii medicale din capitală. Pe ritmurile valsului lui Eugen Doga din filmul „Tandra şi dulcea mea fiară”, dar şi după ritmurile melodiei „Wild Dances”, cu care Ruslana, reprezentanţa Ucrainei, a câştigat Concursul Internaţional „Eurovi­sion” în anul 2004, viitorii asistenţi medicali şi tehnicieni dentari au dansat, după care au strigat în cor: „Nu agresaţi cadrele medicale!”. În acelaşi timp, membri ai Federaţiei Sindicale „Sănătatea” au distri­buit pliante informative şi abţibilduri cu mesaje antiviolenţă.

 

Persoanele care agresează cadrele medicale ar putea fi amendate

 

Acţiunea a avut scopul de a sensibiliza pacienţii să nu agreseze angajaţii din sfera sănătății. Totodată, flash-mob-ul a avut drept obiectiv de a sensibiliza factorii de decizie din ţară ca să realizeze Revendicarea nr.11, apro­bată de Congresul VI al Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, şi anume de a completa Codul contravenţional, în vederea instituirii sancţi­unilor administrative pentru persoanele care atentează la onoarea, demnitatea, integrita­tea psihică şi fizică a lucrătorilor medicali.

Igor Zubcu, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, a menţionat că organi­zaţia pe care o conduce a propus introducerea unui nou articol în Codul contravenţional. Acesta prevede ca ultragierea lucrătorului medical, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a aces­tuia, aflat în exerciţiul funcțiunii, alte acţiuni (inacţiuni) care lezează dreptul lucrătorului medical, exprimate fizic, verbal sau în scris, se sancţionează cu amendă de la 10 până la 25 de unităţi convenţionale sau cu arest con­travenţional de până la 15 zile. Propunerea a fost înregistrată în comisia parlamentară de profil.

„Lucrătorul medical este în serviciul ce­tăţeanului şi contribuie, prin cunoştinţele sale, la realizarea dreptului constituţional la ocrotirea sănătăţii, stipulat în articolul 36 din Constituţia Republicii Moldova, repre­zentând, astfel, statul care garantează acest drept. În acest context, consider că statul, la rândul său, trebuie să protejeze lucrătorul medical, care, alături de militarii, colaborato­rii organelor de ocrotire a normelor de drept, contribuie la realizarea securităţii statului în domeniul sănătăţii populaţiei”, a menţionat Igor Zubcu.

Potrivit sursei citate, angajaţii din medici­nă activează în condiţii 

de efort psihoemoţi­onal sporit, risc profesional. „Ca să presteze servicii medicale de calitate înaltă, au nevoie de protecţie sporită din partea statului, prin instituirea unor sancţiuni pentru persoanele care jignesc premeditat onoarea, demnita­tea sau reputaţia profesională a lucrătorilor medicali. Acest fapt conduce la diminuarea imaginii lucrătorului medical în societate şi a ramurii sănătăţii, astfel că profesiunea de medic sau asistent medical riscă să fie nea­tractivă. Atunci când manifestă o atitudine pozitivă faţă de lucrătorul medical, pacientul de fapt îl ajută ca acesta să-l trateze mai efi­cient”, a subliniat vicepreşedintele Federaţiei Sindicale “Sănătatea”.

Varvara Semionică, preşedinta comitetu­lui sindical din cadrul Spitalului Clinic Mu­nicipal nr.1, medic-internist, a spus că, în ul­timii cinci ani, a fost nevoie să cheme poliţia de două ori, pentru că unii pacienţi îşi permi­teau să agreseze medicii sau asistentele me­dicale. „Îmi amintesc cum, acum câţiva ani, un bărbat, după ce a consumat alcool, a spart un geam de la secţia internare, fiind foarte agresiv. Deşi nu suntem agresaţi fizic sau ver­bal atât de des, suntem monitorizaţi la fiecare pas de bolnavi şi de rudele lor cum am efec­tuat manopera medicală, cum ne adresăm către pacienţi, astfel încât suntem permanent stresaţi. Sunt insultată verbal de unii pacienţi o dată sau de două ori pe an, aceştia fiind de obicei persoane în stare de ebrietate, pe care îi irită nişte lucruri foarte simple – nu le con­vine salonul, cu cine stă alături în salon, că ai privit-o nu știu cum, că nu ţi-ai expus cum trebuie opinia faţă de starea ei de sănătate. Uneori, e nevoie să cerem ajutorul colegilor pentru a calma pacienţii agresivi. Deseori sunt agresaţi medicii, asistentele medicale şi infirmierele în secţia internare de către paci­enţi care sunt oameni ai străzii şi care au un nivel de cultură ce lasă de dorit”.

Svetlana Dobrea, moaşă principală la Cen­trul Perinatal nivelul III din cadrul Centrului Mamei şi Copilului, a menţionat că situaţii în care cadrele medicale sunt agresate verbal au loc o dată la jumătate de an la instituţia pe care o reprezintă. „De obicei, aceştia sunt bărbaţi, în stare de ebrietate, care vin să îşi vadă soţiile şi copiii nou-născuţi la materni­tate. Acum zece ani, cazuri în care medicii şi asistentele medicale erau ameninţate cu bă­taia se întâmplau mult mai des. Mă bucur că nivelul de cultură al pacienţilor a progresat”.

Andrei Cruşinschi, vicedirector medical la Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortope­die, a relevat: „Suntem o echipă bine orga­nizată de medici şi asistenţi medicali. Cazuri de agresiune fizică a cadrelor medicale prac­tic nu avem. Totodată, există pacienţi care îşi permit să se exprime urât faţă de medici şi asistenţi medicali, iar aceasta se întâmplă o dată în lună. În astfel de situaţii, a fost nevo­ie să intervină directorul sau vicedirectorul spitalului, asistenta superioară. Discutăm atât cu personalul medical agresat, cât şi cu pacienţii care au comis abuzuri. În final, bol­navii înţeleg că au greşit şi îşi cer scuze”.

Eugen Talmaci, preşedintele comitetului sindical de la Spitalul Republican pentru Co­pii „E. Coţaga”, susţine că, în ultimul timp, la instituţia pe care o reprezintă nu a fost înregistrat oficial nici un caz de agresiune a cadrelor medicale. Aceasta însă nu înseamnă că astfel de situaţii, în care cadrele medicale sunt brutalizate, fie şi verbal, nu au loc.

 

Într-un an, 150 de lucrători medicali au fost agresaţi la locul de muncă

 

Potrivit datelor Federaţiei Sindicale „Să­nătatea”, cel mai des sunt agresate cadrele medicale din medicina de urgenţă, dar şi cele care activează la centrele de sănătate de la sate, asociaţiile medical-teritoriale. Agre­sorii sunt de obicei consumatori de droguri sau alcoolici. Medicii înţeleg că ei manifestă un comportament inadecvat şi se străduiesc să nu provoace pacienţii respectivi la scan­dal. Au fost cazuri când a trebuit să intervină şi poliţia, dar un singur poliţist este foarte puţin pentru a asigura securitatea cadrelor medicale. În acest sens, membri ai Federa­ţiei Sindicale „Sănătatea” propun instalarea unor butoane de alarmă în spitale şi centre de sănătate, pentru ca poliţia să intervină ur­gent în astfel de cazuri.

Flash-mob-ul a avut loc la Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic de Trau­matologie şi Ortopedie, Spitalul Clinic Muni­cipal nr.1, Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coţaga”, Centrul Mamei şi Copilului, Spitalul de Dermatologie şi Mala­dii Comunicabile. Acţiunea face parte dintr-o campanie naţională cu genericul „Nu agre­saţi cadrele medicale!”. Campania este orga­nizată de Federaţia Sindicală „Sănătatea” şi se desfășoară de la începutul anului curent și va dura până la sfârşitul lunii iunie.

Potrivit datelor oficiale, în anul 2014, cir­ca 150 de lucrători medicali au fost agresaţi la locul de muncă. Un caz răsunător a avut loc în luna martie a anului curent la Spitalul Clinic pentru Copii nr.1 din capitală. Atunci, un medic s-a ales cu o comoţie cerebrală, după ce a fost bătut de tatăl unui pacient.

Federaţia Sindicală „Sănătatea” întruneş­te aproximativ 60 de mii de membri.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand