16 august 2022
Chisinau
Social

Federația Sindicală a Educației și Științei. Tabloul statistic 2020

Loading
Social Federația Sindicală a Educației și Științei. Tabloul statistic 2020
Federația Sindicală a Educației și Științei. Tabloul statistic 2020
Vocea poporului

Numărul total al membrilor de sindicat e de 103.005 din numă­rul total de 113.327 de angajați și studenți din ramura educației și cercetării. Apartenența la sindicat – 90,8%. Angajați, membri de sindicat – 85.349 din numărul total de 91.141 de angajați din ramu­ră. Apartenența la sindicat – 93,6%. Studenți, membri de sindicat – 17.656 din numărul total de 22.186 de studenți și elevi ai colegiilor. Apartenența la sindicat – 79,6%. Organizații sindicale de nivelul unu – 2589. Centre sindicale ramural–teritoriale – 79.

 

Axați pe principiul solidarizării și al echității

 

Stimați colegi,

Cu prilejul celui de-al VII-lea Congres al Federației Sindicale a Educației și Științei, dar și al Zilei liderului sindical din domeniul educației și științei, marcată pe 5 martie, vă transmit un sincer mesaj de felicitare pentru toți membrii de sindicat.

Formatul parteneriatului, stabilit între ministerul de resort și FSEȘ, reprezintă, de fapt, o premisă importantă pentru reali­zarea educației de calitate, axată pe prin­cipiul solidarizării și al echității pentru toți beneficiarii acestui sistem: elevi, studenți, cadre didactice și manageriale, părinți. Fi­ind conștienți de faptul că doar printr-o comunicare eficientă vom putea soluționa problemele din educație, s-a reușit, în timp, realizarea mai multor acțiuni centrate spre crearea unor condiții motivante pentru lu­crătorii din sistem: majorarea îndemnizației unice pentru tinerii specialiști, oferirea compensațiilor bănești anuale pentru pro­curarea de suporturi didactice etc.

În egală măsură, suntem preocupați de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților din educație, de ridicarea presti­giului pedagogului în societate.

Mizăm și în continuare pe experiența de negociere și colaborare, pe disponibilitatea de implicare a FSEȘ, în calitate de parte­ner, și pe responsabilitate comună pentru breasla angajaților din învățământ.

 

Cu respect, Corneliu POPOVICI, ministrul Educației, Culturii și Cercetării

 

Fără educație de calitate nu se poate construi o societate modernă

 

Stimați delegați, dragi invitați!

Forul suprem al Federației Sindicale aEducației și Științei, lucrările căruia se des-fășoară pe 5 martie 2020, constituie pentru mine un bun prilej de a mă adresa către dumneavoastră, și recunosc, o fac cu o de­osebită plăcere.

Este firesc mai întâi să exprim sincere mulțumiri membrilor de sindicat, activiștilor organizațiilor sindicale primare, liderilor structurilor teritoriale din ramură pentru munca depusă pe parcursul anilor în ve­derea respectării drepturilor fundamentale ale salariaților, pentru poziția fermă luată în situații dificile și verticalitatea manifestată în cauza nobilă de apărare a membrilor de sindicat.

Rezultatul acestei munci constituie un beneficiu nu numai pentru angajații din sfe­ra educației și științei, dar are și un impact pozitiv asupra consolidării mișcării sindica­le din Republica Moldova. Munca de das­căl, profesor și cercetător aduce contribuții valoroase la dezvoltarea țării, apropierea și integrarea ei în spațiul european.

Prin activitățile și acțiunile desfășurate, sindicatul dumneavoastră s-a fortificat organizațional atât pe plan național, cât și pe plan internațional, a avansat în consoli­darea dialogului cu partenerii sociali.

La nivel de Confederație și de Federație, în mod constant, se depun eforturi conju­gate pentru îmbunătățirea situației soci­al-economice a angajaților din ramură și respectarea drepturilor sociale ale acesto­ra. Sperăm că autoritățile competente vor conștientiza starea deplorabilă din dome­niu, unde nu ajung cadre didactice califi­cate, or, fără alocarea mijloacelor financiare necesare și remunerarea corespunzătoare a cadrelor didactice, nu va fi posibilă stoparea exodului de specialiști și asigurarea eco­nomiei naționale cu oameni bine pregătiți. Guvernanții trebuie să înțeleagă că fără educație de calitate nu se poate construi o societate modernă.

Sunt convins că, chiar și în pofida pro­blemelor existente, dumneavoastră veți continua cu același elan munca asiduă și pe viitor, bazându-vă pe obiectivele strategice adoptate de congres.

Vă doresc succese în desfășurarea lucră­rilor congresului, luarea deciziilor impor­tante, multă sănătate, bunăstare în familii și mari realizări personale și profesionale.

 

Cu stimă, Oleg BUDZA, președintele CNSM

 

FSEȘ este o componentă vitală a Internaționalei Educației

 

Dragi colegi, în calitate de director al Comitetului sindical european pentru edu-cație, sunt mândră că Federația Sindicală a Educației și Științei din Moldova se numără printre membrii noștri. Munca dumneavoas­tră în reprezentarea lucrătorilor din sectorul educațional din Moldova este impresionan­tă. FSEȘ este un partener social în ramura educației activ la nivel național și a dovedit acest lucru apărând interesele și drepturile cadrelor didactice și ale angajaților din ra­mură.

Sindicatele din componența Interna-ționalei Educației reprezintă peste 11 mi­lioane de cadre didactice și alt personal din învățământ, iar Federația Sindicatelor Educației și Științei din Republica Moldova este o componentă vitală a acestei familii. În Europa există profesori și sindicate care se confruntă cu provocări similare celor cu care luptați voi, sindicaliștii din educație, în Moldova. Mulți profesori sunt pe punctul de a se pensiona, familii întregi migrează și își cresc copiii în alte țări, ceea ce duce la închiderea școlilor și la deficitului de profe­sori, în special, în zonele rurale. Între timp, profesorii au nevoie de instruire și sprijin pe probleme precum incluziunea, digitalizarea și cetățenia democratică. Într-o societate și o economie în schimbare rapidă, educația de calitate pentru toți este mai importan­tă ca niciodată, fiind fundamentală pentru dezvoltarea țărilor noastre.

Sindicatele trebuie să facă tot posibilul ca să răspundă provocărilor: suntem mai puternici fiind împreună. Cu experiența și puterea noastră, cerem investiții mai mari și mai durabile în educație și ne împotri­vim privatizării și comercializării educației. Cu toți împreună lucrăm pentru identifica­rea unor abordări și soluții pozitive care ar îmbunătăți salariile și condițiile de muncă ale angajaților din învățământ, pentru e edi­fica un statut atractiv al profesiei didactice.

Felicit, pe această cale, Federația Sin­dicală a Educației și Științei din Republica Moldova cu ocazia desfășurării Congresului și îndemn la unitate și solidaritate surorile și frații noștri sindicaliști. Sperăm la o colabo­rare fructuoasă mulți ani cu toți profesorii și personalul din învățământ din Republica Moldova!

 

Susan FLOCKEN, director european, Comitetul Sindical European pentru Educație

 

Reprezentăm o forță atunci când suntem uniți!

 

Stimați delegați și invitați la Congres, Dragi colegi!

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova vă felici­tă cu ocazia celui de-al VII-lea Congres al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova.

Cei peste 13.000 de membri ai sindica­tului din domeniul culturii sunt alături de Dumneavoastră în realizarea obiectivului nostru comun – protecția drepturilor și pro­movarea intereselor membrilor de sindicat.

Noi, sindicaliștii din cultură, am susținut întotdeauna acțiunile și demersurile pentru respectarea drepturilor lucrătorilor din ra­mura educației și științei, aceștia fiind, pe de o parte, avangarda societății, ca și lucrătorii din ramura culturii, iar pe de altă parte, cei mai expuși crizelor economice, social-politi­ce, financiare etc.

Angajamentele și interesul comun, va­lorile și principiile democratice spre care aspiră întreaga mișcare sindicală națio-nală și internațională, ne determină să conștientizăm că reprezentăm o forță atunci când suntem uniți!

Dragi colegi, vă dorim ca lucrările Con­gresului FSEȘ să se încununeze cu rezulta­tele pe care le așteptați.

Cu sincere urări de sănătate și realizări frumoase,

 

Nicolae GARAZ, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor