25 iunie 2024
Chisinau
Social

Federația SINDASP optează pentru menținerea unui dialog social continuu

Loading
Social Federația SINDASP optează pentru menținerea unui dialog social continuu
Federația SINDASP optează pentru menținerea unui dialog social continuu
sindasp.md

Pe 14 decembrie curent, membrii Consi­liului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Mol­dova (SINDASP) s-au întrunit în ședința ordinară.

În conformitate cu ordinea de zi aproba­tă, sindicaliștii au discutat despre următoa­rele chestiuni: cu privire la unele remanieri în componența Consiliului și a Comitetului Executiv al Federației; cu privire la organi­zarea odihnei de vară a copiilor membrilor de sindicat ai Federației SINDASP în anul 2022; cu privire la aprobarea bugetului sindi­cal al Federaţiei pentru anul 2023; cu privire la planul de activitate pentru anul 2023.

În cadrul ședinței, președintele Federației SINDASP, Vlad Canțîr, precum și membrii Consiliului, au făcut o analiză retrospectivă a activităţilor desfășurate pe parcursul anu­lui, au remarcat punctele forte, dar și-au împărtăşit și decepţiile pe marginea mai multor aşteptări legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, remunerarea şi garan­ţiile sociale.

Ținând cont de realizările și nereușitele Federației în promovarea unui dialog social de calitate și de performanță, s-a constatat că, în acest sens, consolidarea, dezvoltarea și fortificarea instituțională necesită mai multă responsabilitate în realizarea acestora, pre­cum: edificarea și menținerea dialogului so­cial continuu și eficient între conducătorii instituțiilor și activul sindical; identificarea și valorificarea soluțiilor pentru rezolvarea pro­blemelor majore ale membrilor de sindicat; revizuirea standardelor de activitate sindicală.

În cadrul ședinței a fost confirmată cali­tatea de membru al Consiliului Federației SINDASP următorilor lideri: Gheorghe Bor­deianu, președintele Asociației sindicale  Cimișlia, Oxana Isac-Cojocaru, președinta Asociației sindicale a Inspecției Financiare, Anton Cernei, președintele Asociației sin­dicale a Serviciului Fiscal de Stat, și Marin Morcov, din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

În calitate de membru al Comitetului Executiv a fost confirmată Polina Cojocaru, președinta Asociației sindicale Soroca.

Pe 15 decembrie, Federația SINDASP a mai organizat un seminar, în cadrul căruia liderii sindicali au fost familiarizați cu cele mai recente modificări ale legislației în do­meniul protecției social-economice, inclusiv modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022. În calitate de formator a fost invitat Sergiu Iurcu, șef adjunct al Departamentului protecție social-economică al CNSM.

Obiectivul seminarului a fost de a contri­bui la consolidarea capacităților sindicaliștilor prin cunoașterea modificărilor de ultimă oră operate la legislația muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand