25 iunie 2024
Chisinau
Social

Federația „Sănătatea” a trasat repere vizând viitorul

Loading
Social Federația „Sănătatea” a trasat repere vizând viitorul

Starea de urgență, instituită de Parlament pe perioada 17 martie – 15 mai a fost ridicată, precum se știe, însă pericolul încă nu a trecut, lucrătorii medicali continuă lupta cu dușmanul „invizibil”, perfid și periculos, care a răpit atâtea vieți. Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a declarat sta­re de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Mol­dova pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcţie de evo­luţia situaţiei epidemiologice.

arhivă personală

În acest context, conducerea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova a con­vocat o ședință online, la care au participat membrii Biroului Executiv și ai Comisiei de Cenzori. Biroul Executiv al Federației „Sănă­tatea” a inclus pe ordinea de zi mai multe subiecte de interes major ce țin de activi­tatea internă a organizației, dar și referitor la situația din țară și din lume prin prisma pandemiei de coronavirus.

În cadrul dezbaterii chestiunilor organi­zatorice, participanții la ședința online au confirmat noi membri ai Consiliului Repu­blican al Federației Sindicale „Sănătatea”. De asemenea, ei au prelungit manda­tul membrilor Biroului Executiv, precum și mandatul lui Aurel Popovici în funcția de preşedinte al Federației Sindicale „Sănăta­tea” până la data desfăşurării Congresului VII al Federației „Sănătatea” din Moldova. În aceeași ordine de idei, a fost prelungit și mandatul lui Igor Zubcu în funcția de vice­preşedinte al Federației „Sănătatea”, precum și mandatul membrilor Comisiei de cenzori a Federației.

Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, a reamintit, în cadrul ședinței, că Parlamentul European a discu­tat, pe 20 mai, cu Comisia Europeană, inclu­derea coronavirusului în Directiva Agenților Biologici a UE. El a relevat că dezbaterea se concentrează asupra faptului dacă SARS-CoV-2, virusul care provoacă Covid-19, tre­buie să fie plasat în grupul cu cel mai mare risc al directivei (grupul IV), așa cum a soli­citat Confederația Europeană a Sindicatelor (CES), sau într-un grup cu risc mai mic (gru­pul III), după cum a solicitat Comisia (pre­cum și angajatorii și reprezentanții guvernu­lui, reuniți într-un comitet consultativ tehnic pentru sănătate și siguranță).

Revizuirea directivei este esențială pen­tru lucrătorii care muncesc cu un public larg, cum ar fi asistența medicală, casele de bătrâni, îngrijirea copiilor, închisorile etc. și pentru evitarea valului doi al pandemi­ei. Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU) susține ferm linia ETUC, privind includerea coronavirusului în directiva AB.

Liderul sindical a subliniat că acesta ar trebui să fie plasat în grupul cu cel mai mare risc din două motive: risc ridicat pen­tru lucrătorii care se ocupă de public, do­vezile sunt cifrele crescânde de infectare cu COVID-19 printre lucrătorii din sectoarele EPSU; nu există încă un tratament eficient sau o profilaxie.

Decizia finală a Comisiei este așteptată pentru 3 iunie, după care va rămâne o lună pentru a face presiuni asupra guvernelor și a Parlamentului European.

Igor Zubcu, vicepreşedinte al Federației „Sănătatea”, a punctat, în context, că mem­brii Comisiei parlamentare Protecție socială, sănătate și familie, precum și reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au susținut propunerile parvenite de la Federație și s-au arătat deschiși să promoveze solicitările sindicaliștilor în Le­gislativ și Executiv, potrivit competențelor. El a adăugat că dialogul social este cea mai înțeleaptă cale de soluționare a pro­blemelor angajaților. Mai ales că lucrătorii medicali au dat dovadă de spirit de sacri­ficiu luptând în prima linie în combaterea pandemiei, iar părerea unanimă a întregii societăți este că ei merită și trebuie să aibă salarii mult mai bune și condiții de muncă pe potrivă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand