24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Fabrică de biogaz, dată în exploatare la Drochia

Loading
Fără categorie Fabrică de biogaz, dată în exploatare la Drochia
fabrica-biogaz-2

Foto: flickr.com

Prima fabrică de biogaz din ţara noastră a fost dată în exploatare, în a doua jumă­tate a lunii septembrie, în oraşul Drochia. Biogazul va fi produs din borhot de sfe­clă şi va asigura circa 15 la sută din necesităţile de resurse energetice ale fabricii de zahăr din aceeaşi localitate. Noul sistem de maşini şi instalaţii tehnice va permite utilizarea la maximum a deșeurilor rezultate în urma procesului de extragere a zahărului din sfeclă, care vor fi transformate în combustibil şi îngrăşăminte orga­nice. Investiţiile efectuate în acest scop se ridică la circa opt milioane de euro.

 

Fabrica are o capacitate de prelucrare de 55 de mii de tone de tescovină presată de sfeclă de zahăr pe an, din care vor fi produse aproximativ 7,3 mili­oane de metri cubi de biogaz. Proprietarii noii fabrici au pre­cizat în cadrul ceremoniei de dare în exploatare a instalaţiei că, în următorii doi ani, vor fi prelucrate doar deşeurile com­primate, iar mai apoi vor fi uti­lizate toate resturile organice rezultate în urma procesului de prelucrare a sfeclei de zahăr.

Biogazul obţinut din borhot de sfeclă, la fel ca şi gazele na­turale cumpărate de la furnizo­rul naţional, va fi ars în cazanul fabricii pentru a genera energie şi aburi, necesari în procesul de producere a zahărului. În urma acestei prelucrări a tescovinei din sfeclă vor fi obţinute, de asemenea, deşeuri secundare, ce vor putea fi utilizate ca ferti­lizator organic.

Richard Dandar, director pe producere şi membru al ad­ministraţiei companiei mixte moldo-germane care deţine fabrica de zahăr din Drochia, a precizat pentru „Vocea po-porului” că fabrica de biogaz va obţine în medie 815 metri cubi de biogaz pe oră şi va func­ţiona pe tot parcursul anului.

Volumul de biogaz produs la Drochia va asigura de la 10 până la 15 la sută din consumul total de gaze al fabricii de zahăr. Valoarea energetică a biogazu­lui din borhot de sfeclă va fi de aproximativ 50 la sută în raport cu cea a gazelor naturale, a con­cretizat Richard Dandar.

 

Alte direcţii pentru afaceri

 

Compania ce deţine fabrica de zahăr din Drochia a iniţiat un proiect de producere a bio­gazului în cadrul unui program propriu de creştere a competi­tivităţii zahărului moldovenesc din contul sporirii eficienţei energetice şi micşorării cheltu­ielilor de producţie. Totodată, transformarea borhotului de sfeclă în biogaz industrial ur­măreşte reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră.

Potrivit unei informaţii fă­cute publice de reprezentanţii companiei producătoare de zahăr, lucrările de construcţie a fabricii de biogaz au fost efec­tuate de specialişti din Cehia, cu o experienţă bogată în acest domeniu. În scopul constituirii unor rezerve de materie primă pentru activitatea fabricii de bi­ogaz, circa patru tone de borhot din sfeclă prestat au fost pre­gătite încă din toamna trecută şi depozitate în canale săpate pentru aceasta pe teritoriul adi­acent întreprinderii.

 

g_social

Darea în exploatare a fabricii de biogaz de la Drochia va stimula dezvoltarea pieţei moldoveneşti de energie regenerabilă

 

În cadrul unei vizite de docu­mentare la fabrica din Drochia, vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul Economiei, a apreci­at înalt decizia acestei compa­nii de a investi în dezvoltarea surselor regenerabile de ener­gie. Valeriu Lazăr a subliniat că perioada de cinci ani pentru recuperarea investiției este una rezonabilă și va permite între­prinderii să canalizeze mijloa­cele financiare economisite din contul producerii de combus­tibil din deşeuri industriale în dezvoltarea personalului și a altor direcții de afaceri.

Valeriu Lazăr a menționat că statul a susținut această inițiativă a companiei moldogermane prin intermediul pro­iectului „Energie și biomasă”, finanțat de Uniunea Europea­nă și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Acest suport a fost orientat spre ela­borarea studiilor de fezabilita-te și a altor documente necesa­re pentru construcția fabricii de biogaz.

Vicepremierul a remarcat că centrala electrică de termofica­re de care dispune fabrica de zahăr va genera energie electri­că și termică pentru necesitățile proprii, în sezon. Totodată, în cealaltă perioadă a anului, aceasta va putea livra electri­citate în rețelele din gestiunea întreprinderilor de distribuție.

Valeriu Lazăr şi-a exprimat speranţa că darea în exploa­tare a fabricii de biogaz de la Drochia va stimula dezvoltarea pieţei moldoveneşti de energie regenerabilă. Ministrul Eco­nomiei a amintit că obiectivul Republicii Moldova este de a mări cota surselor de energie regenerabilă până la 20 la sută din consumul total către anul 2020, în conformitate cu stra­tegia energetică a țării noastre şi cu politicile Uniunii Europe­ne în domeniu.

 

fabrica-biogaz

Foto: wikimapia.org

 

Prezent la ceremonia de dare în exploatare a primei fabrici de biogaz obținut din borhot de sfeclă de zahăr, președintele Parlamentului, Igor Corman, a salutat iniţiativa companiei moldo-germane de a investi în dezvoltarea sectorului de pro­ducere a energiei regenerabile din Republica Moldova. Igor Corman a apreciat faptul că astfel sunt create noi locuri de muncă, este dezvoltată indus­tria națională și se dă dovadă de o atitudine responsabilă față de comunitate.

 

Eficienţă şi competitivitate

 

Speakerul s-a referit, de ase­menea, la importanța impulsi­onării inițiativelor de utilizare a energiei regenerabile în Repu­blica Moldova. „Eficiența ener­getică merge mână în mână cu competitivitatea, dar și țara noastră are de câștigat ca ur­mare a implementării acestui proiect. Astfel, compania mol­do-germană îşi aduce propria contribuţie la îndeplinirea obi-ectivelor pe termen lung sta­bilite în strategia energetică a ţării noastre ”, a precizat preşe­dintele Parlamentului.

La rândul său, membrul Consiliului de administrație al companiei moldo-germane, Thomas Kirchberg, a subliniat că darea în exploatare a fabricii de biogaz marchează încheie­rea unei noi etape în procesul de creştere a eficienţei ener­getice şi a competitivităţii za­hărului moldovenesc. Thomas Kirchberg a subliniat, cu aceas­tă ocazie, importanța asigurării unei stabilități fiscale în Repu­blica Moldova.

Compania mixtă moldo-ger­mană deţine trei fabrici de za­hăr dintre care două, amplasate la Drochia şi la Făleşti, produc zahăr, iar la cea din Alexăn­dreni sunt efectuate operaţiuni de logistică şi împachetare. Pe parcursul activităţii sale în ţara noastră, compania a investit în producerea sfeclei de zahăr peste 600 de milioane de lei. Acţionarul principal al acesteia este cel mai mare producător de zahăr din Europa şi în compo­nenţa lui întră fabrici de zahăr din Germania, Belgia, Bosnia şi Herzegovina, Franţa, Austria, Polonia, România, Ungaria, Cehia şi Slovacia, precum şi ra­finării, fabrici de producere a biogazului, pizza, concentrate­lor de fructe şi a unor produse intermediare.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor