20 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Evidența nominală a asiguraților. Durata contractului colectiv de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Evidența nominală a asiguraților. Durata contractului colectiv de muncă
evidenta-asigurati

Foto: generalul.eu

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Declarația privind evidența nominală a asiguraților

 

guestion

Ce înseamnă declarație despre evidența salariaților, cine o face și cui o prezintă?

 

Romina Vieru, Căușeni

 

Trebuie să înțelegem că este vorba despre declarația privind evidența nominală a asiguraților, care constituie o relatare făcută în scris de către angajator cu privire la executarea obligațiilor de pla­tă către bugetul asigurărilor sociale de stat. Angajatorul este obligat să facă o asemenea declarație pentru fiecare angajat și să o prezinte structurii teritoriale a Casei Naționale de Asigurări Sociale. Condițiile de asigurare socială, potrivit art. 49 din Codul muncii, se includ în conținutul contractului individual de muncă.

 

Durata contractului colectiv de muncă nu poate fi mai mică de un an

 

guestion

La unitatea în care activez, sindicatul a iniţiat negoci­erea unui contract colectiv de muncă. După ce părţile au convenit asupra conţinutului acestuia, angajatorul a acceptat să-l semneze doar pe o durată de jumăta­te de an. Cum ar trebui să se procedeze în asemenea caz?

 

Petru Gurău, Bălți

 

Până la modificarea Codului muncii prin  Legea nr. 60-XVI din 21.03.08, durata concretă a contractului colectiv de muncă nu era reglementată. Articolul 33 alin. (6) din Codul muncii specifica doar că, la expirarea termenului contractului colectiv de muncă, acesta continuă să-şi producă efectele până la momentul încheierii unui nou contract sau până când părţile nu vor decide asupra pre­lungirii acestuia. Prin Legea nr. 60-XVI din 21.03.08, art. 33 din Codul muncii a fost completat cu un aliniat nou, care stabileşte că durata contractului colectiv de muncă este fixată de către părţi, dar nu poate fi mai mică de un an.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand