14 aprilie 2024
Chisinau
Sport

Eveniment sportiv care a reunit peste 600 de membri de sindicat

Loading
Sport Eveniment sportiv care a reunit peste 600 de membri de sindicat
Eveniment sportiv care a reunit peste 600 de membri de sindicat

 

 

spartachiada-cnsm

Foto: vocea.md

La finele săptămânii trecute, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a desfăşurat, la Casa de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”, cea de-a III-a Spartachiadă. La eveniment a participat un număr impunător de persoane – peste 600 de reprezentanţi a 19 sindicate de ramură.

 

În mod tradiţional, întrecerile sportive s-au desfăşurat la câteva probe sportive: volei (bărbaţi /femei), minifotbal, ping-pong, joc de dame, şah, tragerea otgonului, ştafeta olimpică şi alergări.

„An de an, sindicatele se pro­nunţă pentru promovarea unui mod de viaţă sănătos în rândurile lucrătorilor, antrenaţi în diverse ramuri ale economiei naţionale. Spartachiada a devenit o tradiţie frumoasă care asigură legătura dintre generaţii de membri de sin­dicat şi contribuie la consolidarea spiritului de echipă”, a menţio­nat, la ceremonia de deschidere, preşedintele CNSM, Oleg Budza.

„Spartachiada este importan­tă, în primul rând, prin faptul că la ea participă practic toate sin­dicatele de ramură. Nu contează cine va învinge, participarea la spartachiadă încurajează oamenii să ducă un mod de viaţă sănătos. Anul viitor, intenţionăm să ex­tindem programul şi să invităm la spartachiadă familii întregi de sportivi, aşa ca alături de mame şi taţi să poată participa şi copiii”, a declarat, la rândul său, vicepreşe­dintele CNSM, Mihail Hîncu.

Intenţia de a antrena în com­petiţii toţi membrii familiei a fost parţial realizată de primarul ora­şului Vadul lui Vodă, Iurie Ono­freiciuc. Edilul-șef a participat la spartachiadă împreună cu fiul său. Ce-i drept, aceştia au repre­zentat sindicate diferite.

 

Sportul devineo necesitate vitală

„Sindicatele au făcut o tradiţie de a-şi desfăşura spartachiade­le la bazele de odihnă din Vadul lui Vodă. La aceste competiţii se adună oameni din întreaga repu­blică şi după asta neapărat vin la noi la odihnă cu toată familia. Or­ganizarea acestor întreceri sporti­ve contribuie la dezvoltarea ora­şului Vadul lui Vodă, în calitate de staţiune balneară. Mai mult, în cadrul spartachiadei, sindicaliştii îşi fac noi prieteni, cunoştinţe, aici se leagă relaţii, se fac înţele­geri, inclusiv de afaceri”, spune primarul.

Spartachiada CNSM se bucură de susţinerea Comitetului Naţio­nal Olimpic și Sportiv al Moldo­vei (CNOS). Potrivit preşedintelui acestuia, Nicolae Juravschi, toţi campionii olimpici, premianţi, sportivi au trecut prin societatea sindicatelor.

„Totodată, este o frumoasă ac­ţiune de sport în masă, spune Ni­colae Juravschi. Iată de ce noi nu putem rămâne deoparte. Vedem evoluţia acestui eveniment. Pe an ce trece, tot mai multe persoane participă la spartachiadă. Acest lucru contribuie nu doar la promo­varea unui mod de viaţă sănătos, nu doar la dezvoltarea sporului. Acţiunile respective mai consti­tuie şi un proces educaţional, de cultură. Avem nevoie de sportul în masă, pentru ca oamenii să se dezvolte în mod armonios”.

Potrivit secretarului confede­ral al CNSM, Nicolai Suruceanu, caracterul de masă în sport este unul dintre principalele principii ale mişcării olimpice. „În fiecare familie, fiecare întreprindere, fi­ecare localitate existau propriile tradiţii sportive. Bogăţia oricărei ţări şi prosperarea ei rezidă în sănătatea naţiunii. Acum, toată lumea stă la calculatoare şi spor­tul, modul de viaţă activ, este mai important ca oricând. Sportul de­vine o necesitate vitală”, este con­vins Nicolae Suruceanu.

Sindicatul Lucrătorilor din sfe­ra Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” este un participant permanent la spartachiadă, dar şi un tradiţional deţinător al locurilor de frunte. „Avem colective muncitoreşti şi nu prea avem tineret în ramură, dar oamenii participă cu cea mai mare plăcere la competiţii. Acest lucru îi coalizează, îi motivează, îi face mai solidari”, este sigură pre­şedinta sindicatului, Ana Selina.

 

Factorul care ne unește

 

spartachiada-cnsm-2

Foto: vocea.md

Sindicatul Lucrătorilor din In­dustria Uşoară participă la Spar­tachiada CNSM pentru prima dată. „Avem în echipă oameni simpli. Hamali, muncitori de la conveier, şefi de secţie. Nu avem aşi ca alte sindicate, dar oricum am venit să participăm”, spune preşedinta sindicatului, Nadejda Rusnac.

„Facem antrenamente de vo­lei de două ori pe săptămână, spune Nadejda Axionova, care reprezintă Sindicatul Lucrăto­rilor din Cultură. Însă ne-a venit foarte greu să completăm echipa de femei. Cu unele fete am făcut cunoştinţă chiar aici. Ele au venit din diverse raioane ale ţării, echi­pa se formează şi se consolidează direct pe terenul de joc”.

„Încercăm să jucăm fotbal cel puţin o dată pe săptămână. La ce­lelalte probe sportive nu reuşim să o facem atât de des. Însă vom munci în acest sens. Vedem că nu suntem la nivel cu alţi băieţi. Ne-a deranjat acest lucru. Avem un colectiv tânăr, aşa că trebuie să acumulăm experienţă. Recent, la uzină a fost utilată o încăpere unde s-a instalat o masă de tenis. Practicăm tenisul de masă, ne pregătim deja pentru spartachi­ada viitoare”, spune Victor Vais, care participă la competiţii din partea Sindicatului Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole.

„Avem concurenţi puternici aici”, susţine Vitalie Cebanu, care reprezintă la competiţiile de dame Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materia­lelor de Construcţii „Sindicons”. Jocul de dame este proba care îmi menţine tonusul profesional. Specialitatea mea este legată de ştiinţele exacte. Eu fac calcule şi măsurări. Jocul de dame mă aju­tă să mă concentrez şi să gândesc logic. Există şi o pasiune, un spirit de concurenţă, la fel ca şi în orice alt sport. Important nu este dacă ai învins sau ai pierdut, contează procesul”.

Învingătoare a Spartachiadei CNSM din anul curent a fost de­semnată echipa Federaţiei Sin­dicatelor „Sindlex”. Locul doi i-a revenit Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, iar locul trei – echipei Sindicalului Lucrătorilor din sfe­ra Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”. Finaliştii au fost premiaţi cu di­plomele şi cupe ale CNSM şi CNO RM

 

Rezultatele spartachiadei

 

Volei

 

Bărbaţi. Locul I – Federaţia „SindLEX”, locul II – Sindicatul „Să­nătatea”, locul III – FSCRE

Femei. Locul I – Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, locul II – Federa­ţia „SindLEX”, locul III – Sindicatul „Sănătatea”

 

Alergări

 

Bărbaţi. Locul I – Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei (Alexandru Cru­şelnicov), locul II – Federaţia „SindSilva” (Nicolae Rusu), locul III – Federaţia „SindASP” (Mihail Adam)

Femei. Locul I – Sindicatul „Sănătatea” (Olga Neamţu), locul II – Federaţia „SindASP” (Diana Railescu), locul III – FSCRE (Doiniţa Babalâc)

 

Minifotbal

 

Locul I – Sindicatul „Sindindcomservice”, locul II – FSCRE, locul III – Federaţia „SindSilva”

 

Ping-pong

 

Locul I – Federaţia „SindASP”, locul II – Federaţia „SindLEX”, lo­cul III – Federaţia „Sindicons”

 

Joc de dame

 

Locul I – Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, locul II – Sindicatul „Să­nătatea”, locul III – Federaţia „SindLEX”

 

Şah

 

Locul I – Federaţia „SindLEX”, locul II – Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, locul III – Federaţia „SindASP”

 

Ştafeta olimpică

 

Locul I – Federaţia „SindASP”, locul II – FSCRE, locul III – Sindi­catul Educaţiei şi Ştiinţei

 

Tragerea otgonului

 

Locul I – Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, locul II – Federaţia „Sind-LEX”, locul III – Federația „SIBA”

 

Premii speciale

 

Cea mai originală echipă – Federaţia „SindASP”,

Cel mai în vârstă participant – (Albert Ivanov) Sindicatul Lucrătorilor din Cultură,

Cel mai tânăr participant – (Natalia Cristea) Federaţia „Sindicons”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand