12 august 2022
Chisinau
Social

ETUC a adoptat o declarație cu privire la tineretul din Europa

Loading
Social ETUC a adoptat o declarație cu privire la tineretul din Europa
ETUC a adoptat o declarație cu privire la tineretul din Europa
researchgate.net

Pandemia de COVID-19 și consecințele social-economice ale aces­teia au lovit deosebit de dur asupra tinerilor din Europa. Ultimele date ale Eurostat denotă creșterea îngri­jorătoare a indicatorilor de șomaj în rândul tineretului în UE: în august anul curent, 43,9% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani erau șomeri în Spania, 39,3% în Italia și 32,1% în Grecia. Indicele mediu în UE constituie 17,6%. În comparație cu luna iulie 2019, numărul de tineri șomeri a crescut cu 64 de mii.

În afară de aceasta, tinerii au suferit foarte mult din cauza pandemiei: muncind destul de frecvent în condiții de instabili­tate, fiind angajați „la negru” sau lucrând pe cont propriu, ei sunt lipsiți, practic, de acces la compensașii în caz de pierdere a sursei de venit și la măsurile de protecție dacă intră în șomaj.

Pentru soluționarea acestei probleme, este necesar să fie intensificate eforturile pentru antrenarea tinerilor în toate politi­cile europene din domeniu și includerea lor în campaniile lansate de ETUC, se arată într-o analiză a Confederației Europene a Sindicatelor.

 

  1. Intensificarea garanțiilor pentru tineret

Consiliul European va adopta recoman­dări privind intensificarea Garanțiilor pen­tru tineret, propuse de Comisia Europeană în luna iulie. Documentul însă este lipsit de obiective ambițioase și nu prevede institu­irea unor standarde obligatorii de calitate pentru propuneri în cadrul Garanțiilor pen­tru tineret, drept una dintre cerințele-cheie ale ETUC. Noi cerem insistent organizațiilor-membre ale ETUC să poarte negocieri pri­vind standardele obligatorii de calitate în ceea ce privește gradul de ocupare stabi­lă, salariul echitabil și condițiile de muncă, precum și accesul la protecția socială pen­tru realizarea Garanțiilor pentru tineret la nivel național.

 

  1. Prelungirea termenului de acțiune al mecanismului SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) și al măsurilor extraordinare

Ținând seama de faptul că tinerii mun­cesc excesiv în condiții de instabilitate, de ocupare informală și pe cont propriu, măsurile extraordinare legate de angajare, precum și de mecanismul SURE, ar trebui nu numai să fie prelungite, ci și extinse asupra tuturor categoriilor de lucrători.

 

  1. Planul de restabilire

Problema privind creșterea considerabi­lă a șomajului în rândul tineretului trebuie soluționată în cadrul unui Plan de refacere, precum și al unor planuri naționale de re­stabilire și stabilitate. În pofida mijloacelor financiare consistente mobilizate în cadrul Planului de restabilire, tineretului nu i se acordă în continuare atenție, de aceea, solicităm statelor-membre să elaboreze măsuri concrete de refacere pentru com­baterea șomajului în rândul tineretului și a limitării accesului lor la piața muncii.

 

  1. Suport european pentru drepturi sociale

Tinerii șomeri și persoanele care mun­cesc în condiții nestandardizate, informale de ocupare nu au acces la protecția so­cială. Suportul european pentru drepturi sociale trebuie să asigure cuprinderea mai largă a acestor categorii de angajați și sis­temul real de protecție a tinerilor șomeri. Este extrem de important ca viitorul Plan de acțiuni pentru realizarea obiectivelor EPSU să răspundă efectiv la provocările cu care se confruntă tineretul. Summit-ul din 2021 de la Porto trebuie să facă EPSU o realitate pentru tineret.

 

  1. Inițiativa legislativă vizând platforma de activitate

Inițiativa legislativă vizând platforma de activitate este deosebit de importan­tă pentru tinerii angajați. Ținând seama de faptul că angajații tineri lucrează foarte des în condiții de ocupare neti­pică, nestandardizată, cum ar fi ziua de muncă incompletă, practică activități provizorii sau pentru un câștig suplimen­tar, sfera de acțiune a acestei inițiative trebuie să fie extinsă, pentru a cuprin­de toate formele de ocupare nestandar-dizată.

 

  1. Actualizarea problematicii tinerilor

În lumina aspectelor elucidate mai sus, minicampania ETUC cu genericul „Resta­bilirea populară” include problemele ti­nerilor. Acțiunile care vor fi organizate în continuare în cadrul campaniei trebuie să abordeze probleme concrete cu care se confruntă tinerii. Acestea se vor afla în centrul revendicărilor noastre, se mai menționează în analiza ETUC.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor