22 mai 2022
Chisinau
Social

Este tot mai dificil să oprești în prezent exodul membrilor de sindicat

Loading
Social Este tot mai dificil să oprești în prezent exodul membrilor de sindicat
Este tot mai dificil să oprești în prezent exodul membrilor de sindicat
Vocea poporului

Comitetul Executiv al Federaţiei Sindi­catelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-a convocat recent într-o ședință or­dinară.

Potrivit unui raport al federaţiei, la 1 ianuarie 2018, efectivul sindical al FSLC constituia 14059 de membri de sindicat, întruniți în 37 de centre sindicale ramurale teritoriale și 269 de organizații primare. De­oarece în ultimul timp există o tendință de diminuare a numărului de sindicaliști din țară, cauzată de diverse motive obiective și subiective, ramura culturii se confruntă cu probleme ce țin de fluctuația de cadre și abandonarea ramurii în legătură cu sa­larizarea necorespunzătoare a activității desfășurate, reducerea statelor de perso­nal în instituțiile de cultură, nerespectarea legislației în vigoare etc.

Președintele comitetului sindical al salariaților de la Compania „Teleradio-Mol­dova”, Simion Ciobanu, a menționat că, în situația în care a fost modificată legislația muncii și concedierea salariaților se efec­tuează fără acordul organului sindical sau pe motivul că salariatul a atins vârsta de pensionare, menținerea membrilor de sin­dicat a devenit o muncă dificilă.

Si Claudia Stefciuc, președinta Consiliu­lui raional Anenii Noi al FSLC, și-a exprimat îngrijorarea privind concedierea salariaților pensionari din ramură, în timp ce specialiștii tineri nu sunt motivați să profeseze în ra­mura culturii din cauza salariului care nu acoperă nici minimul de existență. De ace­ea, sarcinile prioritare ale liderilor sindicali rămân a fi: obținerea majorării salariilor pentru lucrătorii din ramură, respectarea drepturilor social-economice ale membri­lor de sindicat în conformitate cu legislația în vigoare, Convenția Colectivă (la nivel de ramură) și Contractul colectiv de muncă.

Comitetul Executiv a audiat şi o infor­maţie privind instruirea membrilor de sindicat în anul 2017. În contextul decla­rării de către CNSM a Anului contractului colectiv de muncă, s-a propus ca în 2018 tematica seminarelor să fie axată pe nego­cierile colective.

Membrii Comitetului Executiv au audiat o informație privind executarea bugetului de venituri și cheltuieli al federaţiei, repar­tizarea biletelor de tratament şi au exami­nat proiectul bugetului de venituri și chel­tuieli al FSLC pe anul 2018, care urmează a fi aprobat de către Consiliul Republican al FSLC la ședința din 29 martie curent.

De asemenea, membrii Comitetului Executiv au decis organizarea Spartachia­dei Federației Sindicatelor Lucrătorilor din

Cultură, etapa finală a căreia se va desfășu-ra între 18 şi 20 mai, pe teritoriul Case-lor de Odihnă și Recuperare „Perlele Nis­trului” din Vadul lui Vodă.

Nadejda ANDRONIC,

vicepreşedintă a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor