20 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Emitere a ordinului de angajare. Desfacerea contractului pe durată determinată

Loading
Cetăţeanul şi legea Emitere a ordinului de angajare. Desfacerea contractului pe durată determinată
Emitere a ordinului de angajare. Desfacerea contractului pe durată determinată
pain.in.ua

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Emitere a ordinului de angajare

 

Am fost acceptată la serviciu acum trei luni, dar angajato­rul nu a emis, deocamdată, ordinul de angajare, pe motiv că acesta nu ar fi obligatoriu. Mi-i în grijă că această situa­ţie ar putea duce la ceva neplăcut.

Veronica Rotari, Chișinău

 

Articolul 65 din Codul muncii, în redacția Legii nr.188 din 21.09.2017, care are drept obiectiv perfectarea documentelor la angajare, dispune că, în baza contractului individual de muncă ne­gociat şi semnat de părţi, angajatorul poate emite un ordin (dispo­ziţie, decizie, hotărâre) de angajare. Cu alte cuvinte, în cazul în care contractul individual de muncă a fost negociat şi semnat de părţi, angajatorul poate, însă nu este obligat să emită un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) de angajare.

În cazul în care angajatorul a emis ordin (dispoziţie, decizie, ho­tărâre) de angajare, acesta se aduce la cunoştinţă salariatului, sub semnătură, în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a sa­lariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie de pe ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), legalizată în modul stabilit, în termen de trei zile lucrătoare.

 

Desfacerea contractului pe durată determinată

 

Am fost angajat pe o perioadă de două luni. Doresc să aflu dacă la expirarea acestei perioade trebuia sau nu să fiu pre­avizat despre încetarea contractului individual de muncă?

Victor Botnari, Chișinău

 

Potrivit art. 278 din Codul muncii, angajatorul este obligat să preavizeze prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), sub semnătură, salariatul despre încetarea contractului individual de muncă, în le­gătură cu expirarea termenului, cu cel puţin trei zile calendaristice înainte.

În cazul în care salariatul (care a încheiat un contract individual de muncă pe un termen de până la două luni) dorește să-l  desfacă înainte de termen, el trebuie să prevină în scris angajatorul despre aceasta, de asemenea, cu cel puţin trei zile calendaristice înainte.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand