17 septembrie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Eliberare a unei copii a ordinului de angajare. Repunere în funcţia dinaintea concediului

Loading
Cetăţeanul şi legea Eliberare a unei copii a ordinului de angajare. Repunere în funcţia dinaintea concediului
Eliberare a unei copii a ordinului de angajare. Repunere în funcţia dinaintea concediului
rbk.ru

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Eliberare a unei copii a ordinului de angajare. Repunere în funcţia dinaintea concediului

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Eliberare a unei copii a ordinului de angajare

 

Am solicitat angajatorului să-mi elibereze copia ordinului de angajare, însă a refuzat, pe motiv că nu a fost emis un ase­menea ordin și el nici nu ar fi obligat s-o facă. Doresc să aflu dacă angajatorul are dreptate sau nu.

Valentina Pogorelova, Bălți

 

În cazul dumneavoastră, la prima vedere, ar părea să aibă drepta­te angajatorul, însă nu este așa. Art. 65 din Codul muncii, în redacția Legii nr.188 din 21.09.2017, prevede că, în baza contractului indi­vidual de muncă negociat și semnat de părți, angajatorul nu este obligat, cum era anterior, până la modificarea acestui articol, ci este doar în drept să emită ordinul de angajare a salariatului. Astfel, angajatorul poate să nu emită respectivul ordin de angajare. Însă același articol din Codul muncii specifică faptul, ce nu trebuie trecut cu vederea, mai cu seamă de către angajatori, și anume că, la cere­rea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze aces­tuia o copie a ordinului de angajare, legalizată în modul stabilit, în termen de trei zile lucrătoare. Eliberarea benevolă a copiei ordinului de angajare în lipsa cererii scrise nu constituie o încălcare a art. 65 din Codul muncii, or, norma în cauză nu interzice acest lucru.

 

Repunere în funcţia dinaintea concediului

 

Un profesor pensionar s-a aflat în concediu de îngrijire a co­pilului. Când a revenit la serviciu, a solicitat să fie repus în funcție, dar nu în cea din care a plecat în concediu, dar să i se dea ore la disciplina de chimie, ore dirijate de alt profesor. Vreau să vă întreb dacă instituția școlară este obligată sa-i repartizeze aceste ore sau poate ocupa doar funcția din care a plecat în concediu.

Cu respect, G.M. satul Cobâlea, raionul Șoldănești

 

Persoanelor aflate în concediu suplimentar neplătit pentru în­grijirea copilului în vârstă de la trei la patru ani, potrivit art. 126 din Codul muncii, li se menține locul de muncă (funcția). Prin urmare, instituția școlară este obligată sa-i ofere persoanei respective doar funcția din care a plecat în concediu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și