27 septembrie 2022
Chisinau
Social

Eficientizarea procesului de instruire, o preocupare a Consiliului Educațional al CNSM

Loading
Social Eficientizarea procesului de instruire, o preocupare a Consiliului Educațional al CNSM
Eficientizarea procesului de instruire, o preocupare a Consiliului Educațional al CNSM
Vocea poporului

Institutul Muncii continuă să acor­de asistență metodică și logisti­că în organizarea și desfășurarea activităților educaționale centrelor sindicale național-ramurale și altor structuri din domeniu. Pe parcursul anului, mii de persoane participă la diverse activități educaționale organizate în incinta instituției. Despre acest subiect, dar și des­pre altele, s-a discutat recent la ședința Consiliului Educațional al Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova (CNSM).

Membrii consiliului au vorbit despre modificarea Concepției educației sindica­le a CNSM, a Regulamentului Consiliului Educațional al CNSM și a Regulamentului formatorului sindical. Toate propunerile ur­mează să fie sistematizate până la sfârșitul acestei luni și propuse spre aprobare la Co­mitetul Confederal al CNSM.

Un alt punct de pe ordinea de zi a ședinței a fost cel cu privire la moderni­zarea serviciilor educaționale și de cerce­tare ale Institutului Muncii al Sindicatelor.  Viorel Braga, directorul general al Insti­tutului Muncii, și Dorin Suruceanu, șef al Departamentului educație și cercetare de la Institutul Muncii, au prezentat membri­lor Consiliului Educațional al CNSM oferta instituției respective în vederea moderni­zării educației sindicale.

„Promovarea activității educaționale şi dezvoltarea sistemului educațional al CNSM este o condiție fundamentală pen­tru crearea organizațiilor sindicale puter­nice, o necesitate a afirmării, respectării şi apărării eficiente a principiilor şi drepturilor salariaților”, a menționat Dorin Suruceanu. Potrivit acestuia, activitatea educațională a Institutului Muncii se axează pe asigurarea accesului echitabil al liderilor și activului sindical de toate nivelurile la procesul de instruire sindicală prin dezvoltarea perma­nentă a sistemului educațional existent, orientat spre formarea resurselor umane competitive în cadrul structurilor sindica­le.

 

Unul dintre obiective este formarea resurselor umane competitive

 

„Scopul acestei activități este schim­barea formării sindicale într-un proces educațional modern, dinamic şi accesibil pentru toți membrii de sindicat”, a adău­gat Suruceanu.

Printre sarcinile Institutului Muncii pri­vind modernizarea educației sindicale se numără revizuirea abordării și a mecanis­melor de finanțare a educației sindicale, care să impulsioneze relansarea eficientă a proceselor educaționale în cadrul CNSM, inclusiv în Departamentul Educație și Cer­cetare, ca parte componentă a sistemului educațional al Confederației. Este vorba și de extinderea procesului de formare asupra tuturor structurilor sindicale, ținând cont de specificul, posibilitățile şi necesitățile acestora prin implementarea Proiectului „Formare prin abonament”.

Acesta presupune că, pe parcursul anului de învățământ, conform unui orar anunțat din timp, Institutul Muncii va organiza și desfășura nouă seminare sindicale. Pentru participarea la activitățile respective, cen­trele sindicale național-ramurale vor trebui să procure, în baza unui contract, unul sau mai multe abonamente anuale, care va asi­gura doar serviciile de instruire. Deținătorii de abonament, cunoscând din timp temele și perioada de desfășurare a seminarelor, ținând cont de specificul, posibilitățile şi necesitățile de instruire ale membrilor de sindicat, vor avea dreptul să delege un re­prezentant la fiecare seminar.

De asemenea, se propune lansarea, în cadrul Institutului Muncii, a Centrului de Ghidare în Carieră „Altius” al CNSM, care va întruni sub umbrela unei unice instituții servicii de ghidare în carieră, in­clusiv consultanță, informare și abilitare pentru proiectarea și dezvoltarea unei cariere durabile. Totodată, completarea permanentă și perfecționarea rețelei de formatori sindicali și crearea bazei de date „experți externi”, relansarea proiectelor internaționale de formare „Sindicatul Mo­dern” și desfășurate de Institutul Muncii în calitate de Centru regional de formare sindicală.

Institutul Muncii este centrul educațional al CNSM și înregistrează o istorie de pes­te 50 ani. Acesta constituie elementul de bază al sistemului educațional sindical al CNSM. Doar în anul 2021 au fost instruiți peste 13 mii de lideri și activiști ai structu­rilor sindicale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor