13 august 2022
Chisinau
Social

Efectele activităţii educaţionale desfăşurate de organele sindicale

Loading
Social Efectele activităţii educaţionale desfăşurate de organele sindicale

Recent, la Râşcani, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei.

arhivă personală

Ordinea de zi a conținut două subiecte: „Cu privire la impactul şi efectele activităţii educaţionale şi de informare, desfăşurată de or­ganele sindicale de nivelurile I şi II ale FSEŞ din raionul Râșcani” şi „Cu privire la demararea campa­niei de dare de seamă şi alegeri ale organelor sindicale în organi­zaţiile sindicale primare din insti­tuţiile de învăţământ şi de nivelul doi din raion”, la care, în afară de membrii consiliului, au fost invi­taţi şi toţi liderii organizaţiilor sin­dicale primare.

După prezentarea raportului „Cu privire la impactul şi efectele activităţii educaţionale și de in­formare, desfășurată de organe­le sindicale de nivelurile I și II ale FSEŞ din raionul Râșcani” de către Tudor Semeniuc, preşedintele CR Râşcani al FSEŞ, în cadrul dezba­terilor, s-a constatat că în raion au fost realizate un şir de activităţi la tematica vizată.

Educația sindicală, transferul de cunoștințe și practici pozitive, îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților liderilor sindicali pen­tru o activitate eficientă, se află permanent atât în vizorul CR Râșcani al FSEȘ, precum şi al organizațiilor primare. La baza activității educaționale și de in­formare stau direcțiile principale strategice, aprobate de Congre­sul VI al FSEŞ.

În această ordine de idei şi în scopul realizării obiectivelor men-ționate, pe parcursul ultimilor cinci ani, au fost organizate şi rea­lizate activităţi educaţionale şi de informare a liderilor și membrilor de sindicat, a fost menținut şi ex­tins parteneriatul de colaborare cu Direcția învățământ, tineret și sport Râşcani.

 

Pregătirea unor noi formatori

Activităţile respective au fost orientate spre soluţionarea pro­blemelor cu care se confruntă membrii de sindicat. O atenţie sporită s-a acordat activităţilor educaționale dedicate tinerilor specialiști, în cadrul cărora li s-au adus la cunoștință drepturile și obligaţiile. În ajutorul liderilor au fost elaborate materiale metodice privind elaborarea, completarea și menţinerea documentaţiei sin­dicale în organizaţiile primare, de un real folos fiind pentru ei bro­şura „Ghidul tânărului specialist”.

În perioada de după congres, a existat o colaborare benefică cu mass media: ziarul raional „Eveni­mentul actual” și cu „Vocea popo­rului”.

În scopul îmbunătățirii cali-tății instruirii liderilor sindicali, perfecționării procesului de in­formare şi propagării modului de viaţă sănătos al membrilor de sindicat, CR Râșcani al FSEŞ şi-a propus să realizeze în continua­re un şir de acţiuni, printre care se numără: evaluarea periodică a necesităților și oportunităților de instruire a liderilor sindicali din organizațiile primare; intensifi­carea colaborării cu presa, spori­rea numărului de abonamente la „Vocea poporului”; identificarea potenţialilor lideri cu autoritate în vederea pregătirii și includerii acestora în listele formatorilor sindicali ș.a.

A doua chestiune din ordinea de zi a vizat alegerile sindicale din 2019, începând cu organizaţiile primare șe cele raionale, finali­zând cu desfăşurarea Congresu­lui FSEŞ.

Participanții la ședință au apre­ciat colaborarea eficientă a lide­rilor sindicali cu preşedintele CR Râşcani al FSEŞ, Tudor Semeniuc, care s-a implicat energic în rezol­varea problemelor cu care se con­fruntă lucrătorii din învățământ din raion.

 

Nina ALBINA,

membru al Biroului Executiv al CR Râşcani al FSEŞ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor