14 iunie 2024
Chisinau
Social

Educația sindicală s-a desfășurat și pe timpul pandemiei, în condiții speciale

Loading
Social Educația sindicală s-a desfășurat și pe timpul pandemiei, în condiții speciale
Educația sindicală s-a desfășurat și pe timpul pandemiei, în condiții speciale
Vocea poporului

Pandemia nu a întrerupt procesul de instruire la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Totuși, din cauza restricțiilor impuse, procesul a fost încetinit, în comparație cu anii de dinaintea pandemiei. Pe parcursul anului 2020, peste 7000 de sindicaliști din R. Mol­dova au participat la activitățile educaționale desfășurate de CNSM, de centrele sindicale național–ramurale și de Insti­tutul Muncii.

Aceste date au fost comuni­cate de către Petru Chiriac, vice-președinte al CNSM, în cadrul unei mese rotunde cu genericul „Educația sindicală în condiții pan­demice: experiențe și provocări”. La eveniment au participat condu­cerea CNSM și a Institutului Muncii, lideri ai centrelor sindicale național-ramurale, formatori naționali.

Întrunirea online a fost orga­nizată pentru a afla rezultatele activității educaționale derulate pe parcursul anului trecut și pentru a analiza experiențe și așteptări ale formatorilor și centrelor sindicale național-ramurale din perspectiva educației sindicale.

„Activitatea educațională a fost profund afectată de situația pan­demică, în urma căreia au fost necesare adaptări semnificative la noile cerințe, în conformitate cu normele de protecție și sănăta­te adoptate de autorități, pentru protecția populației”, a menționat Petru Chiriac. Deși este îmbucu­rător faptul că CNSM nu și-a sis­tat activitatea la acest capitol, ci a continuat să organizeze activități educaționale atât în format on­line, cât și mixt, prin participarea redusă a beneficiarilor de progra­me educaționale. Astfel, nu au fost devieri mari de la Strategia CNSM pentru anii 2017-2022 în domeniul politicii educaționale.

Viorel Braga, directorul Institu­tului Muncii, la rândul său, a recu­noscut că situația pandemică și-a lăsat amprenta asupra activității instituției pe care o conduce. Însă, în pofida restricțiilor, Institutul Muncii a continuat să livreze ser­vicii educaționale de calitate, atât online, cât și offline.

O contribuție considerabilă la educația sindicală, în baza unor programe internaționale de in­struire și schimb de experiență, a avut-o Departamentul mass-me­dia și relații internaționale. În acest sens, este important de sublini­at suportul oferit de Organizația Internațională a Muncii (Oficiul din Geneva și Oficiul din Budapes­ta), Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC), Consiliul Regional Pan-European (PERC), Confederația Generală a Sindica­telor (VKP), Fundația „Friedrich-Ebert-Stiftung”, și de alte federații sindicale internaționale (Industri­ALL Global Union, Federația Euro­peană a Sindicatelor din domeniul Serviciilor Publice (EPSU), Federația Sindicală Globală a Lucrătorilor din Serviciile Publice (PSI), Federația Internațională a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI)).

Participanții la masa rotundă au subliniat că în perioada urmă­toare este important de dezvoltat noi programe educaționale și de a introduce în planurile de formare sindicală metode noi de instruire, interactive, conform conceptului de educație continuă, care include și educația social-profesională a salariaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand