16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Durată redusă a timpului de muncă: cine poate beneficia de asta

Loading
Cetăţeanul şi legea Durată redusă a timpului de muncă: cine poate beneficia de asta
Durată redusă a timpului de muncă: cine poate beneficia de asta
theguardian.com

Dragă redacție, recent, am citit cu mult interes, în săptă­mânalul „Vocea poporului”, răspunsul la întrebarea unui cititor despre perioadele de timp care se includ în durata normală a timpului de muncă. Vă adresez și eu o întreba­re, la care rog răspuns prin intermediul ziarului sindica­telor. Care sunt condițiile și categoriile de salariați pen­tru care angajatorul poate sau este obligat să stabilească o durată redusă a timpului de muncă? Cum se plătește munca acestor categorii de salariați?

Cu respect, Boris Buga, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Durata redusă a timpului de muncă, potrivit art. 96 alin. (1) din Codul muncii, este prevăzută pentru anumite categorii de salariați, în funcție de vârstă, de starea sănătății, de condițiile de muncă și de alte circumstanțe, în conformitate cu legislația în vigoare și contractul indi­vidual de muncă.

Durata redusă a timpului de muncă stabilită prin lege are un carac­ter obligatoriu pentru angajator și constituie o garanție juridică pentru salariat, având drept scop asigurarea unui nivel adecvat de protecție a muncii, ținându-se cont de condițiile și caracterul activității de muncă.

În acest sens, art. 96 alin.(2) din Codul muncii stabilește principale­le categorii de salariați pentru care legea prevede durata săptămânală redusă a timpului de muncă. Printre aceste categorii se numără două grupuri de vârstă ale minorilor (de la 15 la 16 ani, pentru care durata săptămânală redusă constituie 24 de ore, și de la 16 la 18 ani, cu durata săptămânală de 35 de ore) și salariații care activează în condiții de mun­că vătămătoare, conform nomenclatorului aprobat de Guvern.

 

Durata redusă a timpului de muncă poate fi stabilită și de către părți prin negocieri individuale

 

Important de menționat că, în temeiul art. 96 alin. (1) din Codul mun­cii, durata redusă a timpului de muncă poate fi stabilită și prin contractul individual de muncă, adică de către părți prin negocieri individuale.

La elaborarea unor astfel de reglementări contractuale (stabilite prin contractul individual de muncă), urmează să se țină cont de prevederile art. 49 alin. (3) din Codul muncii, potrivit cărora este interzisă stabilirea pentru salariat, prin contractul individual de muncă, a unor condiții sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convențiile colective și de contractul colectiv de muncă.

O categorie de salariați pentru care stabilirea duratei reduse a timpu­lui de muncă are un caracter obligatoriu pentru angajator, este prevă­zută la art. 96 alin. (3) din Codul muncii. Astfel, norma dată dispune că, pentru anumite categorii de salariați a căror muncă implică un efort inte­lectual și psiho-emoţional sporit, durata timpului de muncă se stabilește de Guvern și nu poate depăși 35 de ore pe săptămână.

La această categorie de salariați, a căror muncă implică un efort inte­lectual și psiho-emoţional sporit, sunt raportate persoanele din corpul profesoral al instituțiilor de învățământ universitar a căror durată săptă­mânală a timpului de muncă constituie 35 de ore, cadrele didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar, secundar profesional și mediu de specialitate, a căror sarcină pedagogică săptămânală constituie de la 18 până la 35 de ore, medicii și personalul medical mediu de speciali­tate, a căror săptămână de muncă constituie de la 30 până la 35 de ore (pct. 13 al Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1254 din 15 noiembrie 2004).

Pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate (dacă acestea nu beneficiază de înlesniri mai mari), potrivit art. 96 alin. (4) din Codul muncii, se stabilește o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămână, fără diminuarea drepturilor salariale și a altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

De precizat este că durata săptămânală redusă a timpului de mun­că pentru categoriile de salariați specificate în art. 96 alin. (2)-(4) din CM se consideră durată normală de muncă și se remunerează în același cuantum ca și munca salariaților al căror timp de muncă constituie 40 de ore pe săptămână (pct. 3 din Regulamentul aprobat prin Hotărâ­rea Guvernului nr. 1254 din 15 noiembrie 2004).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand