25 iulie 2024
Chisinau
Social

Dumitru Ivanov: „Salariile angajaţilor din învăţământ trebuie majorate de cel puţin două ori”

Loading
Social Dumitru Ivanov: „Salariile angajaţilor din învăţământ trebuie majorate de cel puţin două ori”
Dumitru Ivanov: „Salariile angajaţilor din învăţământ trebuie majorate de cel puţin două ori”

profesori

 

Preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Mol­dova, Dumitru Ivanov, s-a întâlnit, miercuri, 27 ianuarie, cu tinerii pedagogi din municipiul Chişinău, mem­bri de sindicat. Întrevede­rea a avut loc la Institutul Muncii, unde s-a desfăşurat un seminar. Dumitru Iva­nov le-a vorbit dascălilor care activează de un an, doi sau trei în învăţământ des­pre ceea ce a făcut şi ceea ce face în prezent organi­zaţia sindicală pentru a le apăra drepturile. Totodată, liderul FSEȘ a menţionat că Republica Moldova trebuie să preia exemplul sistemu­lui european de educaţie, pe care îl consideră benefic pentru copii.

 

„În prezent, circa o tre­ime dintre angajaţii sis­temului educaţional sunt pensionari. Directorii de licee şi gimnazii sunt nevo­iţi să angajeze pensionari, pentru că tinerii fug din învăţământ. Trebuie să ini­ţiem nişte reforme serioase în acest domeniu. Nimeni nu o să ne primească în Eu­ropa cu un asemenea sistem educaţional, care este moş­tenit din perioada sovietică şi funcţionează după prin­cipiul „Din toate câte puţin şi nimic din toate”, mai ales la nivel de liceu. Şi la nive­lul şcolii primare, şi la nivel gimnazial, copiii sunt su­praîncărcaţi.

În Finlanda, până în clasa a şasea, copi­ii nu primesc note. Au lecţii, ocupaţii, dar nu este notat nici un copil. Ce se întâmplă la noi? Îmi amintesc că nepoţica mea, care acum e în clasa a opta, îmi spunea, când era încă în şcoala primară: „Bunele, nu am ochi să văd școala asta. N-am nici măcar o oră pe zi ca să mă plimb”.

Iată ce înseamnă pentru un copil din ci­clul primar să fie notat. Pentru că sistemul nostru educaţional este absolut neperfor­mant şi în defavoarea copiilor. Am spus-o de nenumărate ori. Eu am lucrat aici în Chişinău 25 de ani ca director de şcoală. Şi atunci am vorbit, dar nu am avut cui, şi acum, unii demnitari îmi zic că am dreptate. Dar vreau să văd schimbarea. De aceea, ma­joritatea copiilor la sfârşitul ciclului primar nu doresc să depună eforturi să înveţe. Şi nu învaţă nu de aceea că nu vor, ci pentru că nu pot. Foarte puţini copii au capacităţi să fie la un nivel bun la toate disciplinele şcolare. Asta o simt tinerii pedagogi pe pielea lor. Pentru că atunci când vin inspectorii şco­lari şi stau la ore, spun: „Aia nu ştie copilul, aia nu poate copilul. Dar cine a zis că el tre­buie să poată, de unde aţi luat că el trebuie să poată să facă totul? Am o ciudă mare pe sistemul ăsta, şi asta cred că se simte. Cred că va veni o putere care o să zică: „Dar cum să facem ca copilul să vină la şcoală cu plăcere?”.

 

Asta am văzut şi în Europa, şi în Brazilia, şi în Canada. De exemplu, într-o ţară din Europa, şapte fetiţe erau la ore, povestește Dumitru Ivanov. În 45 de minute au discu­tat despre două strofe ale unei poezii. Au participat activ două eleve, a treia a încercat să facă ceva, dar nu i-a reuşit. Mă apropii cu translatorul de profesoară şi o întreb: „Ce scop aveţi Dvs.? Ca elevii să înveţe aces­te două strofe pe de rost?”. La care mi se răspunde: „Dar la ce bun?”. „Şi au partici­pat doar trei fete?”, întreb. La care aud un răspuns care m-a mirat mult: „Nu vă faceţi griji, că noi mai avem încă o oră la aceste două strofe”. Ce se întâmplă la noi? Nu se învaţă două strofe, ci 12,  şi nu se cere pen­tru poimâine, ci neapărat pentru mâine.  În Europa, copilul comentează poezia aşa cum o înţelege. Asta se numeşte dezvoltare. Sistemul educaţional european este foarte benefic pentru copii, se predau discipline integrate. La noi cum e: am învățat pe de rost 25 de strofe şi învăţătoarea dă nota 10. Tinerii pedagogi o să treacă prin asta, o să vi se spună că asta nu e aşa, asta nu e aşa, uite dacă mai era şi asta, era și mai bine. Copiii nu sunt capabili să însuşească tot ce le dă profesorul. Şi învăţătorul nu-i de vină, pentru că statul impune astfel de programe complicate”, a relevat liderul federației.

 

Dacă va fi nevoie, vom merge şi la acţiuni de protest

 

Dumitru Ivanov a spus că membrii de sindicat trebuie să fie uniţi, pentru ca să obțină majorări de salarii. „Dumneavoas­tră trebuie să înţelegeţi foarte bine că sin­dicatul propriu-zis suntem noi toţi, nu doar liderii acestuia sau preşedinta organizaţiei sindicale din municipiul Chişinău. Şi, ca să obţinem ceva, toţi membrii de sindi­cat trebuie să depună eforturi. Trebuie să ne batem capul ca Dvs. să aveţi toate cele necesare conform legii. În anul 2014, am participat la acţiuni de protest de amploa­re pe timpul Guvernului Leancă, după care am dobândit majorarea salariilor pentru profesori cu 20 la sută, iar a educatorilor – cu 30 la sută. Şi acum nu avem cu cine vorbi. Vom depune toate eforturile ca să ob­ţinem majorarea salariilor. Salariile cadre­lor didactice trebuie majorate de cel puţin două ori, astfel ca pedagogii să poată spu­ne că au ce mânca şi au cu ce se îmbrăca. Dacă va fi nevoie, vom merge şi la acţiuni de protest. Sper să găsim limbaj comun cu actuala guvernare”, a conchis Dumitru Ivanov.

Margareta Sîrbu, preşedinta Consiliului municipal Chişinău al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a relatat tinerilor pe­dagogi care sunt avantajele de a fi membru de sindicat, precum şi în ce condiţii tinerii pot fi angajaţi sau concediaţi.  „Drept temei pentru angajare serveşte contractul indi­vidual de muncă, nu cererea de angajare a tânărului pedagog, cum se obişnuieşte să se scrie, de obicei. După încheierea con­tractului individual de muncă, se eliberează carnet de muncă. Când vă angajaţi, faceţi-o pe o perioadă nedeterminată, nu acceptaţi pe o perioadă de şase luni sau de un an. La angajare, cadrele didactice tinere nu trebuie să treacă o perioadă de probă, aceasta este ilegal. Un moment foarte important: Con­tractul individual de muncă poate înceta în cazul în care pedagogul a comis o încălcare gravă repetată pe parcursul unui an. Toto­dată, contractul poate înceta şi în cazul în care profesorul a aplicat violenţa fizică şi psihică faţă de elevi, chiar şi o singură dată”, a relevat Margareta Sîrbu.

Ana Arnaut şi Serafima Ţurcan, şefe de sector la Consiliul General al FSEŞ, s-au re­ferit în cadrul seminarului la statutul tână­rului specialist şi la raporturile de muncă, la drepturile şi garanţiile profesorilor. Tot­odată, Veronica Donţu, specialist principal în Secţia resurse umane a Direcţiei genera­le educaţie, tineret şi sport a municipiului Chişinău, le-a vorbit tinerilor pedagogi des­pre activitatea acesteia şi a conducătorilor instituţiilor de învățământ vizând încadra­rea tinerilor specialişti şi menţinerea lor în sistem.

Seminarul a avut loc în cadrul Proiectu­lui „Cadre didactice tinere – oportunităţi, drepturi şi garanţii”, care se desfăşoară în perioada anilor 2016-2017. În contextul acestuia, se vor organiza multiple seminare regionale cu participarea tinerilor specia­lişti din instituţiile de învăţământ.

La finalul discuţiei, Dumitru Ivanov le-a dat un sfat tinerilor pedagogi: „Atunci când le vorbiţi copiilor, să vă uitaţi în ochii lor. Şi atunci o să vedeţi imediat cine vă înţelege. Copiii trebuie stimaţi, iubiţi, ca şi cum ar fi ai voştri”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand