17 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Drepturile salariatului și apărarea demnității în muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Drepturile salariatului și apărarea demnității în muncă
Drepturile salariatului și apărarea demnității în muncă
digital.report

Care sunt aspectele juridice ale dreptului salariatului la apărarea demnității în perioada activității de muncă și care acțiuni ale angajatorului ar putea constitui cazuri de încălcare a demnității în muncă?

Leonid Cobâlaș, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Dreptul la demnitate în muncă aparține fiecărui salariat. În sensul Codului muncii (CM), demnitatea în muncă este definită ca un climat psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă ce exclude orice formă de comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariați care poate aduce atin­gere integrității morale și psihice a salariatului.

În raporturile de muncă, angajatorul are dreptul inclusiv: să emită dispoziții, ordine cu caracter obligatoriu pentru salariați; să organizeze funcționarea unității; să stabilească, în condițiile le­gii, atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat; să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor corespun­zătoare etc. Cu alte cuvinte, angajatorul are prerogativa (puterea) de organizare și conducere a activității unității.

Pe de altă parte, salariatul, în activitatea sa de muncă, are dreptul:                                                                                                                                         la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă; la un loc de muncă, în condițiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, securitatea și sănătatea în muncă; la achitarea la timp și integrală a salariului; la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor de muncă și altele.

 

Demnitatea omului și libertățile lui reprezintă valori supreme și sunt garantate

 

În exercitarea prerogativelor sale, angajatorul nu trebuie să adu­că atingere nici unuia din drepturile și garanțiile de muncă ale sa­lariatului.

Potrivit art. 1, alin. (3) din Constituția țării „Republica Moldo­va este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, reprezintă valori supreme și sunt garan­tate”.

Astfel, Constituția interpretează demnitatea omului ca valoare supremă și garantată. Or, demnitatea în muncă exprimă aprecie­rea, recunoașterea și respectarea drepturilor și a meritelor fiecărui individ angajat în muncă.

Prevederile art. 10, alin. (2) din CM stabilesc, în acest sens, că angajatorul este obligat: să respecte legile și alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă și ale convențiilor colec­tive; să asigure salariaților condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de securitate și sănătate în muncă; să întreprindă măsuri de prevenire a hârțuirii sexuale la locul de muncă, precum și mă­suri de prevenire a persecutării pentru depunere în organul com­petent a plângerilor privind discriminarea; să asigure respectarea demnității în muncă a salariaților etc.

Hârțuirea sexuală, hârțuirea morală, discriminarea pe orice mo­tiv reprezintă forme de încălcare a demnității în muncă. Încălcarea demnității în muncă poate fi întâlnită inclusiv cu ocazia încadrării în muncă.

De exemplu, realizarea unui examen corporal de către angajator, cu ocazia verificării aptitudinilor salariatului, reprezintă, fără îndo­ială, o încălcare a dreptului la demnitate. Or, informațiile cerute de angajator candidatului nu pot avea alt scop decât acela de a aprecia aptitudinile profesionale și capacitatea acestuia de a ocupa postul respectiv.

Întrebările angajatorului privind, de exemplu, orientările sexuale ale candidatului, apartenența sau nu la un cult religios, intenția candidatei de a naște sau nu copii reprezintă ingerințe în viața privată a viitorului salariat. Dacă aceste ingerințe sunt realizate cu scopul de a pune candidatul într-o situație de inferioritate, consi­derăm că suntem în fața unei încălcări a dreptului la demnitate în muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand