12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Drepturi și garanții suplimentare pentru salariați. Munca suplimentară. Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată.

Loading
Cetăţeanul şi legea Drepturi și garanții suplimentare pentru salariați. Munca suplimentară. Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată.
Drepturi și garanții suplimentare pentru salariați. Munca suplimentară. Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată.
munca-suplimentara

Foto: libertatea.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Drepturi și garanții suplimentare pentru salariați

 

guestion

Ce presupune reglementarea normativă și reglementa­rea contractuală a raporturilor de muncă?

 

Artur Velinco, Chișinău

 

 

Prin reglementarea normativă a raporturilor de muncă, adică prin Codul muncii și alte acte normative, se stabilește nivelul minim al drepturilor și garanțiilor de muncă pentru salariați.

Contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și convențiile colective constituie reglementarea contractuală a rapor­turilor de muncă, prin care pot fi stabilite pentru salariați drepturi și garanții suplimentare la cele prevăzute de Codul muncii și alte acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii.

 

Munca suplimentară, retribuită în mărime de cel puţin 1,5 salarii tarifare

 

guestion

Care sunt condițiile de compensare a muncii suplimen­tare cu timp liber?

 

Pavel Malai, Orhei

 

Asemenea raporturi de compensare nu există, deoarece, potrivit art. 157 din Codul muncii, compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se admite. Munca suplimentară se admite în cazuri excepţi­onale şi se retribuie în mărime de cel puţin 1,5 salarii tarifare (salarii lunare) stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele urmă­toare – de cel puţin în mărime dublă.

 

Contractul individual de muncă, încheiat pe durată nedeterminată

 

guestion

Mai mult de jumăzate din salariaţii de la întreprinderea la care lucrez sunt angajaţi pe o perioadă de până la un an. Ce prevede legislația în astfel de situaţii?

 

Grigore Creangă, Cahul

 

Potrivit art. 54 din Codul muncii, contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. Această prevedere a legii conferă salariaţilor siguranţa desfăşurării unei activităţi continue. Tot­odată, această dispoziţie corespunde şi intereselor patronilor care îşi doresc o stabilitate privind personalul, deoarece acesta este de natură să contribuie la obţinerea unor rezultate optime cu un venit substanţial şi legal.

Sublinierea „de regulă” din alin. (1) al art. 54 presupune că în anu­mite condiţii contractul individual de muncă poate fi încheiat şi pe o durată determinată. Alin. (2) al aceluiaşi articol din Codul muncii li­mitează perioada încheierii unui atare contract până la cinci ani. Art. 55 din Codul muncii precizează: contractul individual de muncă poa­te fi încheiat pe durată determinată numai în vederea executării unor lucrări cu caracter temporar, în cazurile indicate în acelaşi articol.

Cu alte cuvinte, toate lucrările executate sau desfăşurate în cazuri­le indicate în art. 55 trebuie să includă o perioadă determinată. Acest aspect juridic al dispoziţiei legii se face observat chiar din conţinutul cazurilor indicate în articolul respectiv. De exemplu, potrivit art. 55, contractul individual de muncă se încheie pe o durată determinată: pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al cărui contract de muncă este suspendat, cu excepţia cazurilor de aflare a acestuia în grevă; pentru perioada îndeplinirii unor lucrări tempo­rare cu o durată de până la două luni, precum şi în cazul unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor meteorologice, pot fi desfăşurate numai într-o perioadă anumită a anului şi altele (vezi art. 55 din CM).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand