22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dreptul la pensie în condiţii avantajoase. Nulitatea contractului individual de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Dreptul la pensie în condiţii avantajoase. Nulitatea contractului individual de muncă
Dreptul la pensie în condiţii avantajoase. Nulitatea contractului individual de muncă
click.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Dreptul la pensie în condiţii avantajoase

 

Activez în calitate de muncitor la fabricarea sticlei. Doresc să aflu care este durata minimă a zilei de muncă pentru a beneficia de pensie în condiții avantajoase?

Victor Musteață, Chișinău

 

Activitatea în calitate de muncitor la fabricarea sticlei, potrivit lis­tei locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite (aprobată prin  Hotărârea Guvernului nr. 256 din 27 martie 2018), acordă dreptul la pensie în condiţii avantajoase în cazul întregii zile de muncă. În acest caz, întreaga zi de muncă se consideră atunci când salariatul execută lucrările într-un interval ce nu este mai mic de 80 la sută din durata totală a timpului de muncă. Totodată, în timpul de mun­că indicat se include executarea lucrărilor pregătitoare, auxiliare, a lucrărilor de reparări curente în afara locului de muncă în scopul exercitării funcţiilor sale. Această condiție se referă doar la salariaţii ocupaţi nemijlocit în procesul tehnologic de producţie sau reparare a utilajului tehnologic.

 

Nulitatea contractului individual de muncă

 

În ce cazuri prevederile contractului individual de muncă atrag nulitatea acestuia?

Vladimir Șerșun, Rezina

 

Nulitatea contractului individual de muncă poate fi constatată ca urmare a nerespectării oricăreia dintre condiţiile stabilite de Co­dul muncii pentru încheierea acestuia. De exemplu, nerespectarea dispoziției art. 56 din Codul muncii, potrivit căreia contractul indivi­dual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi, atrage după sine nulitatea contractului.

Nulitatea contractului individual de muncă se constată printr-o hotărâre a instanţei de judecată și poate fi înlăturată prin îndeplini­rea condiţiilor corespunzătoare impuse de Codul muncii. Constata­rea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte doar pentru viitor.

În unele cazuri, poate fi constatată nulitatea nu a întregului con­tract individual de muncă, ci a unor prevederi aparte ale acestuia, pe motivul că ele stabilesc pentru salariat drepturi sub limitele impuse de legislaţie, de convenţiile colective sau de contractul colectiv de muncă. În cazul în care o clauză a contractului individual de muncă este afectată de nulitate, ea va fi înlocuită în mod automat de dis­poziţiile legale, convenţionale sau contractuale minime aplicabile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand