30 mai 2023
Chisinau
Social

Dreptul la grevă al salariaţilor moldoveni, aproape exclus

Loading
Social Dreptul la grevă al salariaţilor moldoveni, aproape exclus
Dreptul la grevă al salariaţilor moldoveni, aproape exclus

 

 

greva

Foto: vocea.md

Nici o grevă pentru pro­tejarea intereselor profesi­onale nu a avut loc în ţara noastră în ultima perioa­dă. Această situaţie este ge­nerată de faptul că legisla­ţia reglementează realiza­rea dreptului în cauză doar la nivel de unitate, afirmă şeful Departamentului ju­ridic al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion Preguza.

 

Totodată, grevele pot fi desfăşurate şi în afara uni­tăţii, dacă revendicările salariaţilor nu sunt satisfă­cute timp de 15 zile calen­daristice. Acest lucru nu se întâmplă, însă, din aceleaşi raţionamente.

Dreptul salariaţilor de a organiza greve este con­sfinţit prin Constituţie, dar condiţiile de exercitare a acestora, precum şi răs­punderea pentru declanşa­rea nelegitimă a lor, trebu­ie să fie stabilite prin lege.

Ion Preguza precizează că declararea şi desfăşura­rea grevelor la nivel terito­rial, de ramură şi naţional poate avea loc doar în co­respundere cu prevederile convenţiilor colective. To­tuşi, din momentul adop­tării Codului muncii, par­tenerii sociali nu au reuşit să ajungă la un consens în ceea ce priveşte elaborarea unei convenţii colective care să prevadă procedura de organizare şi desfăşura­re a grevelor.

 

g_social

Din cauza insuficienţei cadrului legislativ, declanşarea grevelor pentru protejarea intereselor profesionale este imposibilă

 

În consecinţă, liderilor sindicali nu le rămâne de­cât să declare public că propunerile lor de perfecţi­onare a legislaţiei naţionale în vederea realizării drep­tului salariaţilor la grevă nu sunt susţinute de repre­zentanţii patronatelor şi ai Guvernului.

În aceste condiţii, nu pot fi raportate cazuri concrete de violare de către angajatori a dreptului salariaţilor la gre­vă. Conform Legii Supreme a ţării noastre, dreptul la grevă este recunoscut şi la acesta se poate recurge numai în scopul apărării intereselor profesionale cu caracter eco­nomic şi social al salariaţilor. Totodată, Constituţia preve­de că legea stabileşte condiţi­ile de exercitare a dreptului la grevă, precum şi răspunderea pentru declanşarea nelegiti­mă a grevelor.

Cu toate acestea, până în prezent, Guvernul nu a iniţi­at procedura de elaborare a unei legi speciale care ar sta­bili mecanismul de realizare a dreptului constituţional la grevă al salariaţilor.

Pe de altă parte, Codul muncii prevede că, dacă re­vendicările salariaţilor nu sunt satisfăcute timp de 15 zile calendaristice, greva poa­te avea loc şi în afara unităţii. Până la aceasta nu se ajunge însă, de vreme ce posibilita­tea organizării grevelor este blocată la nivelul unităţilor.

Pornind de la cele expuse, reprezentanţii CNSM consi­deră că, pentru a asigura res­pectarea în măsură deplină a dreptului la grevă, este nece­sară perfecționarea legislației naționale. Acest lucru poate fi realizat prin prisma pre­vederilor Convenției nr. 87 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la liber­tatea de asociere şi apărarea dreptului de organizare, pre­cum și în baza principiilor şi a deciziilor Comitetului pentru Libertate Sindicală al Consiliului de Administrație al Biroului Internațional al Muncii.

Convenţia sus–menţiona­tă stabileşte dreptul organi­zaţiilor de lucrători şi patroni de a-şi planifica gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula programul de acţiune, inclu­siv de a organiza şi desfăşura greve. În acelaşi timp, scopu­rile unor astfel de organizaţii sunt de a promova şi apăra interesele lucrătorilor sau ale patronilor.

În acest context, CNSM consideră oportună institu­irea unei monitorizări din partea Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii asupra procesului de implementare şi respectare a prevederilor Convenţiei 87 a OIM, a mai specificat Ion Preguza.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor