22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dreptul la asistenţă juridică garantată de stat. Reducerea în masă a salariaţilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Dreptul la asistenţă juridică garantată de stat. Reducerea în masă a salariaţilor
Dreptul la asistenţă juridică garantată de stat. Reducerea în masă a salariaţilor
lawassessment.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 (22) 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Dreptul la asistenţă juridică garantată de stat

 

Cine poate beneficia în mod gratuit de asistență juridică garantată de stat?

Boris Popa, Chișinău

 

Potrivit art. 6 din Legea nr.198 din  26.07.2007, dreptul la asistenţă juridică garantată de stat se acordă cetăţenilor Republicii Moldova în limitele stabilite de legea respectivă.

În acest sens, art. 19 al aceleiași legi dispune că asemenea drept îl au persoanele care:

a) au nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale şi interesele justi­ţiei o cer, însă nu dispun de mijloace pentru a plăti acest serviciu;

b) au nevoie de asistenţă juridică de urgenţă în cazul reţinerii în cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contravenţionale;

c) au dreptul la asistenţă juridică obligatorie în temeiul art. 69 alin. (1) pct. 2)–13) din Codul de procedură penală;

d) au dreptul la asistenţă juridică obligatorie în temeiul art. 77 lit. a), b), c) din Codul de procedură civilă;

e) au nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile şi de contencios administrativ, însă nu dispun de mijloace pentru a plăti aceste servicii.

 

Reducerea în masă a salariaţilor

 

În ce cazuri angajatorul poate să purceadă la reducerea în masă a locurilor de muncă?

Ion Găină, Hâncești, activist sindical

 

Reducerea în masă a locurilor de muncă atrage după sine con­cedierea mai multor salariați. Legislația prevede mai multe regle­mentări sau chiar anumite proceduri cu caracter de protejare a salariaților supuși, în asemenea caz, concedierilor.

Reducerea în masă a locurilor de muncă este condiționată sau poate avea loc ca urmare a reorganizării sau lichidării unității.

În acest sens, art. 88, alin. (1), lit. i) din Codul muncii dispune că, în cazul în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune reducerea în masă a locurilor de muncă, angajatorul va informa în scris, cu cel puţin trei luni înainte, despre acest lucru organele sindicale din unitatea şi ramura respectivă şi va iniţia negocieri în vederea respectării drepturilor şi a intereselor salariaţilor. Criteriile vizând reducerea în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin con­venţiile colective. Actualmente, astfel de criterii sunt stabilite prin Convenția colectivă nr. 11 din 28.03.2012 (nivel naţional) Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă  (publicată la 20.07.2012 în Monitorul Oficial nr. 149-154  art. nr. 570).

Mai mult decât atât, art.4 din Convenţia colectivă nr. 11 (nivel naţional) din 2012 în acest sens prevede că „Unitatea în care au avut loc concedieri în masă şi care, după o perioadă de timp, îşi reia ac­tivitatea, are obligaţia, în conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea nr.102 din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, să in­formeze salariaţii concediaţi despre reangajare, aceştia urmând să se prezinte la unitate în termen de 15 zile calendaristice de la data informării”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand