21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dragoste cu de-a sila nu se poate. Liderii sindicali aleși, protejați de legislație

Loading
Cetăţeanul şi legea Dragoste cu de-a sila nu se poate. Liderii sindicali aleși, protejați de legislație
Dragoste cu de-a sila nu se poate. Liderii sindicali aleși, protejați de legislație
gottman.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Dragoste cu de-a sila nu se poate

 

Refuzul unei federații de a accepta afilierea unei organizații sindicale primare poate fi considerat ca o încălcare a dreptu­lui la libera asociere?

Nicolae Sajin, Chișinău

 

Afilierea unei organizații sindicale primare la o federație sindica­lă implică aplicarea dreptului la libera asociere. Aceasta ar însemna că organizația sindicală ar trebui, în practică, să se poată afilia la o federație la alegerea ei, în deplină libertate, adică fără autorizația pre­alabilă a cuiva, cu o singură condiție, și anume: să se conformeze sta­tutului federației respective. La rândul său, această federație este în drept de sine stătător să decidă, în conformitate cu statutul său, dacă va accepta sau nu afilierea unui sindicat. În asemenea caz, refuzul de asociere nu constituie încălcare a dreptului la libera asociere.

 

Liderii sindicali aleși, protejați de legislație

 

Care au fost constatările Curții Constituționale asupra se­sizării privind excepția de neconstituționalitate a art. 388, alin. (4) din Codul muncii, care prevede anumite garanții pri­vind neadmiterea concedierii persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază?

Mihail Manaliu, Chișinău

 

Sesizarea la care vă referiți a fost examinată de Curtea Constituțională (CC) în iulie anul trecut. Autorii sesizării susțineau că prin interzicerea concedierii salariaților care au fost aleși în organele sindicale, timp de doi ani după expirarea mandatului, potrivit art. 388, alin. (4) din Codul muncii este afectat dreptul constituțional de proprietate al angajato­rului.

Examinând sesizarea, CC a constatat că: protecția persoanelor alese într-un organism sindical reprezintă expresia libertății sindicale, pre­văzută de articolul 42 din Constituție și dezvoltată de Legea sindi­catelor nr. 1129 din 7 iulie 2000; Convenția OIM nr.135 și Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European prescriu o protecție eficace și garanții suficiente pentru reprezentanții sindicali; principiul democra­ţiei sindicale asigură o protecţie specială salariaţilor aleşi în organele de conducere ale organelor sindicale sau membrilor acestora pentru a preveni luarea unor decizii abuzive de către conducerea unităţilor.

Astfel, CC a menționat că protecția de care beneficiază persoanele cu funcții eligibile într-un organism sindical, prevăzută de articolul 388 alin. (4) din Codul muncii, este o protecție necesară și adecvată.

Prin urmare, CC a declarat inadmisibilă excepția de neconstitu-ționalitate a art. 388 alin. (4) din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand