25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Donaţii către organizaţiile necomerciale din impozitele achitate la stat

Loading
Fără categorie Donaţii către organizaţiile necomerciale din impozitele achitate la stat
Donaţii către organizaţiile necomerciale din impozitele achitate la stat
donatii

Foto: vocea.md

Persoanele fizice vor dispune, începând din acest an, de dreptul de a solicita structuri­lor fiscale să transfere până la două la sută din suma impozitului pe venit din salariu, achitat la buget pe parcursul anului, pentru susţinerea unor organizaţii necomerciale sau instituţii religioase. Acest drept este prevăzut în Legea nr.324 din 23.12.2013 pen­tru modificarea şi completarea unor acte legislative prin care Codul fiscal nr.1163-XI­II din 24.04.1997 a fost amendat în acest sens.

 

Prevederea în cauză se referă la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), iar destinatari ai celor două la sută vor putea fi organi­zaţiile necomerciale de utilitate publică şi instituţiile religioase. Potrivit legii sus-menţionate, mecanismul de repartizare pro­centuală şi lista de beneficiari ai acestor transferuri vor fi stabilite de Guvern.

La solicitarea unui corespon­dent al ziarului „Vocea popo­rului”, specialiştii Ministerului Finanțelor au precizat că această instituţie a elaborat un ordin, ce urmează a fi aprobat de Execu­tivul republican, prin care va fi stabilită entitatea ce va prelua responsabilitățile respective.

Aceştia au evitat să specifi­ce însă şi despre ce entitate este vorba sau alte detalii legate de mecanismul respectiv.

 

g_economie

Oamenii achită impozite pentru ca Guvernul să le rezolve problemele

 

Surse din cadrul confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au comunicat pentru “Vocea poporului’’ că Ministerul Finanţelor a stabilit, printr-un ordin intern, un termen de o lună pentru a fi elaborate proiectele de documente ce vor reglementa metodologia de punere în apli­care a art. 88 alin.(7) din Codul fiscal, care a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2014.

 

Stimularea sectorului neguvernamental

 

Şeful adjunct al direcţiei pro­tecţie social-economică a CNSM, Sergiu Iurcu, a apreciat că noua prevedere a Codului fiscal este binevenită şi rolul ei este de a stimula şi intensifica activitatea organizaţiilor neguvernamenta­le. Sergiu Iurcu a remarcat că, în prezent, statutul organizaţiilor de utilitate publică ar trebui să fie certificat de o comisie speci­alizată de pe lângă Ministerul Justiţiei.

Nu există însă informaţii că această comisie ar fi una funcţi­onală, iar pe pagina web a Minis­terului Justiţiei datele respective sunt învechite. Acest lucru se întâmplă în pofida faptului că reglementările în vigoare prevăd întocmirea unor rapoarte anuale şi actualizarea pe bază perma­nentă a listei organizaţiilor de utilitate publică.

Cât despre noua prevedere a Codului fiscal, în acest caz va fi, probabil, necesară o selectare suplimentară, după anumite cri­terii, a organizaţiilor care vor be­neficia de transferurile în cauză, a apreciat şeful adjunct al Direc­ţiei protecţie social-economică a CNSM.

 

Transparenţă şi control

 

Sergiu Iurcu a adăugat că una din solicitările sindicatelor faţă de Ministerul Finanţelor şi cel al Justiţiei va fi ca acest mecanism de redistribuire a celor două la sută din impozitul achitat la bu­get de către salariaţi să fie consul­tat cu toate părţile interesate. „În asemenea cazuri este necesar să se asigure mecanisme de trans­parenţă şi control. De asemenea, cred că şi sindicatele ar putea fi incluse în această listă”, a opinat Sergiu Iurcu.

Preşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi fi­nanţe, Veaceslav Ioniţă, a preci­zat pentru ‘‘Vocea poporului’’ că această practică există în lume de 30-40 de ani. Ea a fost iniţiată după ce unele ţări dezvoltate au ajuns la concluzia că unele pro­bleme cu care se confruntă so­cietatea sunt rezolvate mult mai greu de structurile formale ale statului decât de unele instituţii, cum sunt organizaţiile neguver­namentale sau biserica.

 

veaceslav-ionita

Foto: reportingproject.net

 

Problemele respective se refe­ră, în special, la o parte din ne­voile persoanelor cu dizabilităţi, ale copiilor orfani sau bătrânilor. Aceşti oameni au nevoie nu doar de susţinere materială, ci şi de compasiune, ataşament, pe care, de regulă, instituţiile formale nu le oferă.

În consecinţă, factorii de de­cizie din aceste ţări au decis ca o parte din plăţile obligatorii achitate de cetăţeni să fie direc­ţionate către instituţiile care pot rezolva cel mai bine problemele în cauză.

Veaceslav Ioniţă a afirmat că impozitul este o plată pe care oa­menii o achită pentru ca Guver­nul să le rezolve problemele. „În societatea moldovenească sunt foarte multe probleme şi o bună parte le rezolvăm noi. Sunt însă altele, pe care le pot soluţiona şi alte instituţii şi atunci noi accep­tăm ca două la sută din impozi­tul pe venit al persoanelor fizice să fie atribuit acestora. Pe viitor, plăţile în cauză ar putea fi mai mari şi cetăţeanul va fi acela care va decide cui să le atribuie”, a concretizat preşedintele Comisi­ei parlamentare economie, buget şi finanţe.

Veaceslav Ioniţă a menţionat că există câteva aspecte pozitive ale acestei practici. Prima ţine de faptul că cetăţeanul devine astfel mai implicat, mai activ, deoarece ştie ce se întâmplă cu impozitul achitat din munca sa şi că poa­te gestiona el însuşi o parte din acesta. E un fel de democraţie directă, a apreciat vorbitorul. În al doilea rând, membrii societăţii pot verifica prin aceste transfe­ruri modul şi domeniile în care fucţionează asociaţiile obşteşti sau biserica şi în acest fel se poa­te ajunge la o implicare a între­gii societăţi. „Este una când o biserică are grijă să ofere câte un prânz cald în fiecare zi unor bă­trâni şi e cu totul altceva dacă des­pre acest lucru ştie toată lumea şi fiecare îşi poate aduce contri­buţia”, a spus parlamentarul.

 

Aspecte de funcţionalitate

 

Preşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi fi­nanţe a admis că, în primul an de aplicare, această nouă practi­că ar putea să nu fie suficient de funcţională. Legislatorul a con­statat că nici necesitatea în me­canismul existent de certificare a organizaţiilor de utilitate publică nu era până acum una destul de mare. Odată cu adoptarea noii prevederi legale, va fi necesar să se ştie mai clar care sunt organi­zaţiile de utilitate publică, ce fel de servicii sunt prioritare, a adă­ugat deputatul.

 

g_economie

Important e ca oamenii să vadă cine le rezolvă cel mai bine problemele

 

„Poate că peste un timp vom stabili mai multe domenii în care să poată fi direcţionate aceste sur­se financiare, dar pentru început vor fi doar cele ce ţin de asistenţa socială, actele de caritate. După primul an de punere în aplicare a acestei prevederi, vom acumula o anumită experienţă şi ulterior vom perfecţiona noua practică”, a relevat Veaceslav Ioniţă.

„Cel mai important e că am decis că cetăţeanul trebuie să participe activ la viaţa societăţii, să vadă cine îi poate rezolva pro­blemele şi să dispună de dreptul de a direcţiona din impozitul său bani acolo unde crede că este ne­cesar. Eu vă asigur că cele două la sută au fost acceptate de toate părţile”, a accentuat Veaceslav Ioniţă. Cu referire la ordinul Mi­nisterului Finanţelor, parlamen­tarul a apreciat că reprezentanţii instituţiei au stipulat în acest do­cument ceea ce au crezut necesar. Cât despre Comisia economie, buget şi finanţe, specialiştii aces­teia vor organiza, în februarie-martie anul curent, consultări cu reprezentanţii cultelor religioase şi ai asociaţiilor obşteşti axate pe noua practică instituită în RM, a conchis Veaceslav Ioniţă.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor