20 ianuarie 2021
Chisinau
Fără categorie

Diferenţiere a salariilor în funcţie de nivelul de calificare al lucrătorilor

Loading
Fără categorie Diferenţiere a salariilor în funcţie de nivelul de calificare al lucrătorilor
Diferenţiere a salariilor în funcţie de nivelul de calificare al lucrătorilor

bani

 

Promovată de sindicate timp de peste cinci ani, o prevedere inclusă de curând în cadrul norma­tiv în vigoare stabileşte diferenţierea salariilor în funcţie de calificarea, gradul de pregătire profesională și competențele angajatului. Acest lucru este stipulat într-o hotărâre de Guvern privind salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, publicată recent în Mo­nitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Conform documentului sus-menţionat, diferențierea retribuţiei pe categorii de angajați, de la mun­citori necalificați până la personal de conducere, va fi efectuată cu aplicarea coeficienţilor de multiplici­tate de la 1 la 2 salarii minim garantate.

Drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie sau a celor tarifare conform calificării, gra­dului de pregătire profesională și de competență al angajatului, precum şi de gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile sau lucrările executa­te şi complexitatea lor serveşte cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real de 2380 de lei, începând din 1 mai 2017.

Astfel, potrivit aceleiaşi hotărâri de Guvern, muncitorii necalificați vor primi cel puțin un sala­riu minim garantat, muncitorii de calificare medie – 1,20 din salariul minim garantat, muncitorii de califi­care superioară  – 1,4, specialiștii – 1,50 și personalul de conducere – două salarii minim garantate.

În cuantumul minim garantat al salariului din sec­torul real nu se include 

salariul suplimentar – sporu­rile, suplimentele, adaosurile și premiile curente – și alte plăți de stimulare sau compensare.

În unităţile care aplică sistemul tarifar de salariza­re, leafa pentru prima categorie de calificare sau de salarizare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salariilor ta­rifare şi a celor de funcţie concrete.

Salariul tarifar pentru prima categorie de califi­care se stabileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeş­te cuantumul minim garantat al salariului din secto­rul real, stabilit anual prin hotărâre de Guvern, iar la nivel de unitate – în mărime care să nu fie mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de ramură.

Hotărârea a intrat în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com