14 august 2022
Chisinau
Social

Dezvoltarea dialogului social la nivel de raion şi municipiu

Loading
Social Dezvoltarea dialogului social la nivel de raion şi municipiu
Dezvoltarea dialogului social la nivel de raion şi municipiu

dialog-social

 

Sindicatele, prin intermediul consiliilor interramurale teri­toriale ale acestora, îşi propun să intensifice colaborarea cu partenerii de dialog social de nivel local, în vederea prote­jării mai eficiente a drepturi­lor şi intereselor salariaţilor-membri de sindicat. Ideea e ca problemele social-economice ale lucrătorilor să fie dezbătu­te în cadrul comisiilor raionale pentru consultări şi negocieri colective, iar măsurile de so­luţionare a lor să fie prevăzu­te în convenţiile colective de muncă, încheiate la nivel de raion şi municipiu.

 

În prezent, în 25 de raioane ale ţării noastre există comisii pentru consultări şi negocieri colective, iar 21 dintre acestea au reuşit să semneze convenţii colective de muncă. Cele mai active sunt comisiile respective din Căuşeni, Cimişlia, Drochia, Anenii Noi, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Orhei, Rezina şi Soroca, a menţionat Oleg Budza, preşe­dintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul unei întruniri sindicale re­cente.

În acelaşi timp, reprezentanţii CNSM le-au solicitat consiliilor interramurale care nu au reuşit să semneze convenţii colective să ceară mai insistent de la condu­cătorii din administraţiile publice locale să constituie comisii pentru consultări şi negocieri colective. În acest fel ar putea fi iniţiată ne­gocierea, elaborarea şi încheierea unor convenţii colective la nivel de teritoriu.

 

Activităţi prioritare

 

Oleg Budza a adăugat că, în 2016, CNSM, în comun cu repre­zentanţii Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova şi cu Secretariatul Comisiei naţiona­le pentru consultări şi negocieri colective, au desfăşurat seminare în 17 raioane din ţara noastră. În cadrul lor au fost examinate mo­dalităţile de constituire, în cores­pundere cu ultimele modificări legislative, a comisiilor raionale pentru consultări şi negocieri co­lective, precum şi de elaborare a convenţiilor colective de muncă.

În opinia preşedintelui CNSM, principalele activităţi care urmea­ză a fi realizate în această materie la nivel confederal, împreună cu reprezentanţii consiliilor interra­murale, trebuie să fie 

orientate spre organizarea de seminare co­mune de instruire şi informare cât mai largă. De asemenea, este ne­cesară revenirea la ideea privind pregătirea unor negociatori sin­dicali, perfecţionarea permanen­tă a persoanelor care participă la negocieri, precum şi crearea unor grupuri de experţi în domeniu la diferite niveluri.

O altă activitate importantă ţine de efectuarea unor vizite de lucru ale reprezentanţilor consi­liilor interramurale teritoriale ale sindicatelor în comun cu inspec­torii sindicali de muncă la unităţi. Scopul acestora este de a asigura respectarea convenţiilor de nivel teritorial şi a contractelor colecti­ve de muncă la întreprinderi şi in­stituţii care dispun de organizaţii sindicale.

 

Protecţia muncii

 

În temeiul propunerilor înain­tate de reprezentanţii sindicate­lor de ramură, dar şi de membrii consiliilor interramurale teritoria­le ale sindicatelor, pentru 2016 au fost preconizate 635 de vizite la tot atâtea entităţi. În consecinţă, experţii Inspectoratului Sindical al Muncii au realizat, anul trecut, 513 vizite de lucru la unităţi care dispun de un număr de aproxi­mativ 63,6 mii de salariaţi, dintre care mai mult de 44 de mii sunt membri de sindicat.

Inspectorii sindicali de muncă au examinat în context aspecte legate de respectarea cadrului normativ în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă, de îndeplinire a preve­derilor contractelor colective de muncă încheiate la nivel de uni­tate. În acelaşi timp, a fost exami­nat modul în care sunt realizate prevederile convenţiilor colective de muncă de nivel naţional, de ramură şi teritorial.

În 2016, consiliile interramura­le teritoriale ale sindicatelor dintr-un şir de raioane au desfăşurat în conlucrare cu inspectorii sindicali de muncă mai multe ateliere de lucru. În cadrul lor a fost acordat ajutor practic, metodologic şi consultativ referitor la îmbunătă­ţirea situaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă etc.

 

Sindicatele

sunt cele care

impulsionează

dezvoltarea

dialogului social

 

În luările de cuvânt, participan­ţii la întrunire au pledat pentru concentrarea eforturilor asupra dezvoltării social-economice a raioanelor ţării, combaterii muncii nedeclarate, eliminării elemente­lor discriminatorii din noul sistem de pensii. Vorbitorii au evidenţi­at şi necesitatea de a recruta mai mulţi tineri în sindicate, a lupta pentru majorarea salariilor şi îm­bunătăţirea condiţiilor de muncă, dar şi de a proteja drepturile fe­meilor.

Reprezentanţii CNSM au ac­centuat faptul că membrilor con­siliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor le revine rolul impor­tant de a dezvolta şi a promova dialogul social la nivel de raion şi municipiu.

În consecinţă, la solicitarea sin­dicatelor, o chestiune cu privire la starea de lucruri din domeniul di­alogului social desfăşurat în ţara noastră la toate nivelurile a fost inclusă pe ordinea de zi a şedinţei din această lună a Comisiei naţi­onale pentru consultări şi negoci­eri colective.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor