3 decembrie 2022
Chisinau
Dialoguri

Despre reforme, în prag de Vilnius, cu Natalia Gherman ministrа Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Loading
Dialoguri Despre reforme, în prag de Vilnius, cu Natalia Gherman ministrа Afacerilor Externe şi Integrării Europene
natalia-gherman

Foto: rnews.ro

Natalia Gherman: „La reuniunea de la Vilnius, se va parafa Acordul de Asociere care cuprinde Acordul privind crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Parafarea este o etapă foarte impor­tantă la intrarea în vigoare a acestui Acord, deoarece, după summitul Parteneri­atului Estic de la Vilnius, Acordul parafat, trebuie şi semnat. Deja am primit mai multe semnale de încurajare din partea instituţiilor europene, din partea state­lor-membre ale Uniunii Europene, precum că semnarea acestui Acord va avea loc pe perioada mandatului actualei Comisii Europene. Semnarea Acordului de Asociere va însemna şi punerea lui în aplicare provizorie.”

 

– Doamnă ministră, ce poa­te face guvernarea, pentru că e această coincidenţă cu un an electoral?

– Ne-am asumat angajamentul să şi ratificăm acest Acord de către actuala componenţă a Parlamen­tului Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că Acordul va intra în vigoare, în aplicare, provizoriu, înainte de începutul campaniei electorale. Aceasta ar însemna, de fapt, ireversibilitatea cursului proeuropean al Republicii Mol­dova. Va însemna, de asemenea, obţinerea rezultatului promis ce­tăţenilor Republicii Moldova pe filiera agendei europene a ţării.

Al doilea obiectiv pentru sum­mitul de la Vilnius şi perioada post-summit este obţinerea deci­ziei favorabile din partea Uniu­nii Europene în ceea ce priveşte liberalizarea regimului de vize. În cadrul summitului, decizia nu poate şi nu va fi luată, la summit, se va face o evaluare a progre­selor obţinute de fiecare stat al Parteneriatului Estic, în ceea ce priveşte asigurarea mobilităţii ce­tăţenilor. Republica Moldova este unica ţară din Parteneriatul Estic care şi-a îndeplinit toate angaja­mentele, în conformitate cu Pla­nul de acţiuni moldo-comunitar în domeniul vizelor. La summit, se va face o evaluare generală şi, după reuniunea de la Vilnius, sta­tele- membre ale Uniunii Europe­ne şi Parlamentul European vor trebui să se expună pe marginea recomandării Comisiei Europene. Aşteptăm ca această recomanda­re să fie pozitivă.

– Aceste încurajări, care vin din partea demnitarilor europeni, înseamnă foarte mult. Dar, pe de altă parte, ei rămân tot atât de îngri­joraţi de faptul că reforma în justiţie trenează şi lupta cu corupţia nu dă rezulta­tele pe care ar trebui să le simtă simplul cetăţean.

– În domeniul de reformă în justiţie, într-adevăr, trebuie să facem o deosebire între condiţi­onalităţile reflectate în Planul de acţiuni moldo-comunitar în do­meniul liberalizării vizelor cu do­menii cuprinzătoare de reformă pe care le implementăm. O gu­vernare responsabilă se gândeşte şi implementează în profunzi­me reforma, în fiecare domeniu menţionat. Să luăm, de exemplu, reforma sectorului de justiţie. În blocul patru al Planului de acţi­uni moldo-comunitar, sunt re­flectate anumite obiective destul de concrete, pe care noi le-am şi implementat. Însă sustenabilita­tea acestei reformei depinde de o abordare mai cuprinzătoare şi foarte obiectivă.

 

g_dialoguri

Republica Moldova este unica ţară din Parteneriatul Estic care şi-a îndeplinit toate angajamentele, în conformitate cu Planul de acţiuni moldo-comunitar în domeniul vizelor…

 

Deci, vorbind, tehnic, condi­ţionalităţile sunt implementate. Vorbind politic, reforma trebuie continuată, cu eforturi şi mai di­namice, şi mai intense. Atât noi, la Chişinău, cât şi colegii din par­tea Uniunii Europene, înţelegem şi recunoaştem că obiectivul este profunzimea şi seriozitatea refor­mării domeniului de justiţie, în întregime.

– Reformele ar trebui să în­semne un climat investiţio­nal foarte prietenos. Deo­camdată, investitorii nu se grăbesc să ajungă în Repu­blica Moldova. Şi lupta cu sărăcia, crearea locurilor de muncă – aici ar trebui un alt ritm.

– Îmbunătăţirea climatului de afaceri este una dintre cele mai importante priorităţi ale guver­nului.

– Cum credeți, reforma în justiţie va da rezultate?

– Totul trebuie pornit de la reforma sectorului de justiţie, că atunci când instituţiile statu­lui funcţionează, într-o manieră transparentă, responsabilă şi, cel mai important, când oamenii au încredere în funcţionarea in­stituţiilor de stat, toate celelalte domenii de reformă au şansă să aibă succes în viitor. Doar atunci oamenii nu vor pleca din ţară, vor rămâne aici, în Republica Mol-dova.

– Dar deocamdată lumea pleacă.

– Lumea pleacă, lumea revi­ne, alţii preferă să investească în afacerile din Republica Moldova, aflându-se peste hotarele ţării. Ceea ce este îmbucurător e faptul că, pentru prima dată, oamenii au început să observe anumite schimbări, atunci când vorbim de sancţionarea judecătorilor corupţi, notarilor corupţi, când vor­bim de indicele de creştere a în­crederii populaţiei, în sectorul de justiţie.

Sunt primii paşi, destul de mo­deşti, efectuaţi de guvern, care inspiră o anumită doză de încre­dere că, cel puţin, după mai mulţi ani de ezitare, am păşit pe calea cea corectă şi, cu eforturi susţinu­te, vom continua să avansăm.

– Odată cu apropierea Re­publicii Moldova de Uni­unea Europeană, se înde­părtează şansa soluţionării conflictului transnistrean sau, din contra, această eu­ropenizare ar putea să uni­fice cele două maluri ale Nistrului?

– Integrarea europeană, mo­dernizarea, europenizarea ţării este cea mai eficientă şi cea mai convingătoare cale care va facili-ta reunificarea Republicii Mol-dova. Atunci când, pe malul drept al Nistrului, se observă transfor­mări europene, când oamenii în­cep să vadă rezultatele reforme­lor, în conformitate cu normele şi standardele europene, noi de­venim mult mai atractivi pentru populaţia de pe malul stâng al Nistrului, oamenii au încredere în viitorul acestei ţări, iar proce­sul integrării europene, pe care îl promovăm, foarte insistent, va avea efecte de a include pe fiecare cetăţean în acest proces bine de­terminat.

Să luăm, de exemplu, procesul de liberalizare a regimului de vize, avem o abordare foarte incluzivă, fiecare cetăţean al R. Moldova, indiferent unde locuieşte, în cazul în care are paşaportul biometric al Republicii Moldova, are drep­tul să beneficieze de acest regim liberalizat, atunci când îl vom ob­ţine. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre procesul de implementare a prevederilor Zonei de Comerţ Liber între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Deoarece toate studiile, făcute atât de că­tre experţii naţionali, cât şi de cei străini, arată că, în cazul în care se vor implementa întocmai pre­vederile Zonei de Comerţ Liber, potenţialul de export al R. Moldo­va va creşte până la 15%, creşterea economică constantă va atinge, cel puţin, 3-4%, anual.

– Doamnă ministră, după întrevederea pe care aţi avut-o cu omologul dum­neavoastră rus, domnul Lavrov a spus că Federaţia Rusă respectă decizia auto­rităţilor de la Chişinău. Pe de altă parte, totuşi se mai fac auzite anumite decla­raţii din partea unor dem­nitari din Federaţia Rusă că o eventuală apropiere a relaţiei moldo-comunitare va îndepărta Moldova de Federaţia Rusă.

– Eu nu văd nicio contradicţie în menţinerea relaţiei cu Fede­raţia Rusă și parcursul european al Republicii Moldova. Europe­nizarea, modernizarea Republicii Moldova, după modelul euro­pean, ne va face un partener şi mai atractiv, şi mai credibil pen­tru Federaţia Rusă. Deci, atunci când Moldova îşi schimbă legisla­ţia şi o armonizează cu cea a Uni­unii Europene, atunci când Mol­dova devine un partener de dialog şi de afaceri mult mai credibil, mult mai transparent, ceilalţi par­teneri, indiferent din est sau din vest, vor găsi această schimbare şi această evoluţie încurajatoare şi una foarte şi foarte pozitivă, pentru dialogul bilateral cu ţara noastră. Eu sunt convinsă că, la etapa implementării prevederi­lor Acordului de Asociere, Zonei de Liber Schimb, relaţia noastră cu Federaţia Rusă va avea numai de câştigat. Suntem cu Federaţia Rusă în aranjament de regim de comerţ liber, pe care dorim să-l menţinem şi să-l intensificăm atât din punct de vedere politic, cât şi economic-comercial. Din punc­tul meu de vedere, există toate premisele ca această relaţie să se dezvolte pe calea ascendentă.

 

Consemnare: Valentina Ursu,

Radio Europa Libera

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor