20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Demersuri sindicale pentru protecţia drepturilor şi intereselor membrilor

Loading
Fără categorie Demersuri sindicale pentru protecţia drepturilor şi intereselor membrilor
Demersuri sindicale pentru protecţia drepturilor şi intereselor membrilor
sedinta-comitet-confederal

Foto: vocea.md

Un şir de chestiuni au fost exami­nate la şedinţa de marţi a Comite­tului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova. Printre acestea se numără şi proiectul de lege pentru modifi­carea şi completarea Legii salarizării.

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat în cadrul şedinţei că propune­rile sindicatelor la acest proiect urmăresc modificarea prevederilor care le permit, în prezent, angajatorilor să stabilească pentru toţi angajaţii, indiferent de funcţia deţinu­tă, aceeaşi retribuţie. Aceasta este egală cu nivelul cuantumului minim garantat al sa­lariului din sectorul real.

În consecinţă, a luat amploare practica negativă de  achitare a salariilor în plic, iar pentru diminuarea acestui fenomen, CNSM a înaintat Guvernului şi Parlamentului mai multe solicitări şi demersuri în vederea modificării Legii salarizării.

Printre măsurile întreprinse la insisten­ţa sindicatelor este şi includerea în Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” a două obiective privind diferenţi­erea cuantumului minim garantat al sala­riului din sectorul real. Astfel, diferenţierea respectivă ar putea fi efectuată în funcţie de complexitatea muncii, de nivelul de pregă­tire şi calificare a salariaţilor, sporirea cotei înregistrate a salariului, precum şi de extin­derea achitării salariilor prin intermediul cardurilor bancare.

Propunerile membrilor Comitetului Confederal al CNSM pe marginea proiectu­lui de lege pentru modificarea şi completa­rea Legii salarizării s-au referit şi la sporul de compensaţii pentru condiţii nefavorabi­le de muncă în raport cu salariul minim. De asemenea, ele au vizat salariile conducăto­rilor de întreprinderi de stat, cu capital ma­joritar de stat sau monopoliste, salarizarea cumularzilor etc.

Participanţii la dezbateri au convenit să mai acorde federaţiilor sindicale un termen de două-trei zile pentru a formula propu­neri pe marginea proiectului sus-menţio­nat.

La aceeaşi şedinţă a fost adoptată o hotă­râre cu privire la înaintarea de către CNSM a propunerilor în vederea ratificării Con­venţiei Organizaţiei Internaţionale a Mun­cii nr. 175 privind munca cu timp parţial.

Principalele obiective ale convenţiei sunt asigurarea de condiţii echivalente pentru lucrătorii cu timp parţial de muncă şi cei cu ziua de lucru deplină, calcularea propor­ţională a salariului pe baza tarifului orar, facilitarea accesului la munca productivă şi liber aleasă etc.

Convenţia respectivă prevede luarea de măsuri în privinţa: revizuirii legilor şi re­glementărilor care împiedică sau descura­jează recurgerea sau acceptarea la muncă prestată cu timp parţial, a utilizării de ser­vicii de ocupare pentru a identifica şi infor­ma despre posibilităţile de muncă cu timp parţial. Măsurile în cauză se axează, de asemenea, pe politicile de ocupare, nevoile şi preferinţele unor grupuri specifice, cum sunt şomerii, lucrătorii cu responsabilităţi familiale, cei în vârstă, cei cu handicap ori care urmează cursuri de educaţie sau for­mare profesională.

La şedinţa de marţi au mai fost dezbătu­te chestiuni privind asistenţa externă acor­dată ţării noastre în perioada 2009-2015, componenţa nominală din partea sindica­telor în consiliile de specialitate permanen­te ale Comisiei naţionale pentru consultări și negocieri colective. Totodată, chestiuni­le de pe ordinea de zi au vizat proiectul de lege pentru modificarea articolului 87 din Codul muncii, organizarea odihnei copiilor în perioada estivală din 2015 etc.

În debutul şedinţei, Mihail Hîncu, vice­preşedinte al CNSM, a înmânat diplome câştigătorilor concursului pentru titlul „Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răs­punderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi