25 iunie 2024
Chisinau
Social

Declarația Consiliului General al CNSM privind majorarea tarifelor la resurse energetice

Loading
Social Declarația Consiliului General al CNSM privind majorarea tarifelor la resurse energetice
Declarația Consiliului General al CNSM privind majorarea tarifelor la resurse energetice
Vocea poporului

Membrii Consiliului General, în numele tuturor salariaților-membri de sindicat, își exprimă dezacordul și îngrijorarea față de majorarea tarifelor la gazele naturale, fapt care va conduce la scum­piri în lanț ale serviciilor comunale, ale prețurilor la produsele de strictă necesi­tate și, inevitabil, la survenirea unui co­laps social-economic în țară.

Nu este clară modalitatea de formare a prețului la gazele naturale procurate de la furnizor, nu este clar de ce nu este făcută pu­blică această formulă de calcul pentru con­sumatori care suportă în final costul acestui bun, fiind posibilă de accesat pe pagina web a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, astfel ca fiecare cetățean să aibă acces la această informație.

Situația pandemică din ultimul timp a dus, practic, la stoparea activității unor agenți eco­nomici, la diminuarea veniturilor populației și la încetinirea creșterii economice.

Populația, puțin numerică rămasă în țară ca urmare a fluxurilor migraționale, achită toate taxele și impozitele incluse în costul fi­nal al mărfurilor, care au crescut semnificativ în ultimul an. Salariile, însă, în anul 2020, au avut cea mai mică creștere în termeni reali din ultimii ani, de doar 105,8%, pe fundalul majorării prețurilor și a tarifelor din ultima perioadă, care doar în perioada de 10 luni ale anului 2021 au crescut cu 8,29%, urmând să crească până la finele anului, în urma  ma­jorării tarifelor la resursele energetice, afec­tând puterea de cumpărare a populației în ansamblu.

Spre regret, propunerile expuse în decla-rațiile recente ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova nu au fost ac­ceptate în totalitate, iar compensațiile care vor fi acordate doar consumatorilor casnici nu vor avea un impact semnificativ asupra soluționării situației create.

În acest context, pentru neadmiterea di­minuării puterii de cumpărare a populației ca urmare a majorării prețurilor în lanț la toate produsele și mărfurile, cerem, în mod de urgență:

  1. Convocarea ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pen­tru determinarea măsurilor concrete;
  2. Asigurarea transparenței la stabilirea tarifului pentru gazele naturale prin publi­carea formulei de calcul și a prețului final la gazele naturale.
  3. Scutirea de TVA a gazelor naturale și gazelor lichefiate;
  4. Reducerea TVA la produsele alimentare social-importante;
  5. Stabilirea cuantumului minim garan­tat al salariului în sectorul real în mărime de 4000 de lei;
  6. Majorarea valorilor de referință în sec­torul bugetar în mărime mai mare decât s-a propus la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022.
  7. Majorarea pensiilor, asigurând men-ținerea puterii de cumpărare a persoanelor pensionate.
  8. Sporirea nivelului protecției sociale prin adoptarea unor mecanisme de susținere a persoanelor cu venituri mici, suplimentar la compensațiile la achitarea facturilor pentru gaze naturale și agent termic, care vor fi acordate consumatorilor casnici.

În cazul în care revendicările noastre nu vor fi auzite și nu vor fi întreprinse măsurile necesare, sindicatele își rezervă dreptul de a purcede la alte acțiuni, care sunt prevăzute de cadrul legal.

La 6 decembrie curent, CNSM a înaintat aceste revendicări Guvernului, Parlamentului și Președintelui țării pentru întreprinderea măsurilor de susținere social-economică a populației

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand