18 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Declararea grevei. Conflict colectiv de muncă. Concediere

Loading
Cetăţeanul şi legea Declararea grevei. Conflict colectiv de muncă. Concediere
protest

Foto: ativandoneuronios.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Declararea grevei

 

guestion

Cine este în drept să decidă declararea grevei la nivel de unitate?

 

Gheorghe Apostolachi, Chişinău

 

Potrivit art. 362 din Codul muncii, hotărârea privind decla-rarea grevei în unitate, se ia de către reprezentanţii salariaţilor, adică de comitetul sindical. Asemenea hotărâre poate fi luată şi de adunarea membrilor de sindicat. Art. 22 din Legea sindicatelor arată că în scopul apărării drepturilor membrilor de sindicat şi drepturilor sindicatelor, protejării de samovolnicia patronilor, influenţării asupra au-torităţilor publice în vederea promovării unei politici social-economice ce ar corespunde intereselor lucrătorilor, organul sindical, de sine stătător sau la decizia membrilor sindicatului respectiv, organizează şi desfăşoară, în modul stabilit de lege, întruniri: mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni, marşuri, pichetări, greve şi alte acţiuni folosindu-le drept for-mă de luptă pentru ameliorarea condiţiilor de muncă, majo-rarea salariului, reducerea şomajului, întărirea solidarităţii lucrătorilor în lupta pentru drepturile şi interesele lor profesi-onale, economice, de muncă şi sociale.

 

Soluționarea conflictului colectiv de muncă

 

guestion

Cum se soluţionează conflictul colectiv de muncă în cazul în care greva este in-terzisă, de exemplu pentru serviciile de asistenţă medicală urgentă?

 

Oxana Sandu, Chişinău

 

În cazul în care greva este interzisă de legislaţie, conflictele colective de muncă se soluţionează de către organele de juris-dicţie a muncii. Acestea sunt comisiile de conciliere (organe extrajudiciare) şi instanţele de judecată.

 

Condițiile remunerării în cazul concedierii

 

guestion

Ma aflu în concediul de maternitate și așvrea să mă concediez. Care vor fi condițiile remunerării, dacă eu am concediu anual nefolosit?

 

Liuba Sclifos, Chișinău

 

Dacă lucrătorul nu a primit, din motive întemeiate, sala-riu la întreprindere, în baza căruia, conform Modului de cal-culare a salariului mediu (Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004) se determină salariul mediu, salariul se calculea-ză în baza salariului de funcţie lunar al lucrătorului sau din sa-lariul tarifar pe oră (pe zi), ţinându-se cont de durata stabilită a zilei de muncă şi (sau) a săptămânii de lucru.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand